Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska pracy - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wolne stanowiska pracy - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu gettyimages.com/Jirapong Manustrong
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Asystent

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Nauczyciel akademicki (asystent/ magister) Pracownik dydaktyczny (umowa o pracę) dedykowany będzie kierunkowi: Język angielski w biznesie

Oczekiwania:

 • Tytuł magistra (filologii angielskiej lub kierunku pokrewnego)
 • Doświadczenie dydaktyczne
 • Kompetencje cyfrowe, w tym umiejętność nauczania zdalnego
 • Dyspozycyjność

Obowiązki:

 • Prowadzenie ćwiczeń z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego
 • Terminowe przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych zgodnie ze standardami Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, samozatrudnienie (B2B), umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-28
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Profesor Uczelni – pracownik dedyktowany będzie kierunkowi: Marketing i sprzedaż

Oczekiwania:

 • Uzyskany stopień doktora habilitowanego
 • Umiejętności pedagogiczno – dydaktyczne
 • Doświadczenie w nauczaniu zdalnym
 • Doświadczenie poza uczelnią będzie dodatkowym atutem

Obowiązki:

 • Prowadzenie wykładów, ćwiczeń i/lub seminariów dyplomowych z zakresu szeroko pojętych zagadnień z marketingu i sprzedaży
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Menedżer Kierunków Psychologia i Psychologia w Biznesie (Adiunkt/doktor)

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe z obszaru związanego ze stanowiskiem, na które kandydat aplikuje (dyplom doktorski),
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym,
 • doświadczenie związane z zarządzaniem w obszarze dydaktycznym,
 • doświadczenie pozaakademickie będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka obcego w stopniu średnio zaawansowanym (preferowany język angielski).

Obowiązki:

 • kierowanie zakładem dydaktycznym,
 • rekomendowanie i weryfikacja obsady zajęć,
 • kontrola jakości kształcenia, monitorowanie poziomu osiągania efektów kształcenia,
 • koordynowanie prac nad modyfikacjami planu i programu studiów oraz efektami uczenia się danego kierunku studiów,
 • koordynowanie prac nad ustalaniem oferty specjalności i ich programu,
 • bieżąca kontrola zbioru kart przedmiotów, scenariuszy i e-serwisów,
 • inicjowanie zmian i rozwoju kierunku,
 • współpraca z partnerami biznesowymi.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Asystent

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Menedżer Kierunków Psychologia i Psychologia w Biznesie (Asystent / magister)

Oczekiwania:

 • ukończone studia wyższe z obszaru związanego ze stanowiskiem, na które kandydat aplikuje,
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym,
 • doświadczenie związane z zarządzaniem w obszarze dydaktycznym,
 • doświadczenie pozaakademickie będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka obcego w stopniu średnio zaawansowanym (preferowany język angielski).

Obowiązki:

 • kierowanie zakładem dydaktycznym,
 • rekomendowanie i weryfikacja obsady zajęć,
 • kontrola jakości kształcenia, monitorowanie poziomu osiągania efektów kształcenia,
 • koordynowanie prac nad modyfikacjami planu i programu studiów oraz efektami uczenia się danego kierunku studiów,
 • koordynowanie prac nad ustalaniem oferty specjalności i ich programu,
 • bieżąca kontrola zbioru kart przedmiotów, scenariuszy i e-serwisów,
 • inicjowanie zmian i rozwoju kierunku,
 • współpraca z partnerami biznesowymi.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Adiunkt dydaktyczny Pracownik dydaktyczny (umowa o pracę) dedykowany będzie kierunkowi: inżynieria zarządzania Planowany termin rozpoczęcia pracy 01.10.2024 r.

Oczekiwania:

 • Uzyskany stopień doktora z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych,
 • Umiejętności pedagogiczno – dydaktyczne,
 • Doświadczenie w nauczaniu zdalnym.

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii zarządzania, z przedmiotów: grafika inżynierska, normalizacja i zarządzanie jakością, podstawy projektowania inżynierskiego (również prowadzenie zajęć ze studentami stacjonarnymi w tygodniu),
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów,
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Profesor Uczelni, dedykowany kierunkom Psychologia oraz Psychologia w biznesie.

Oczekiwania:

 • Udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego
 • Doświadczenie dydaktyczne
 • Doświadczenie w nauczaniu zdalnym i online
 • Uzyskany minimum stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia/nauk społecznych
 • Motywacja do pracy dydaktycznej i naukowej

Obowiązki:

 • Pracownik dydaktyczny dedykowany będzie kierunkom Psychologia oraz Psychologia w biznesie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-30

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Doktor Językoznawstwa.

Oczekiwania:

 • Uzyskany stopień doktora lub doktora habilitowanego
 • Doświadczenie dydaktyczne
 • Kompetencje cyfrowe, w tym umiejętność nauczania zdalnego
 • Dyspozycyjność
 • Akademicka ambicja i rzetelność
 • Nastawienie na sukces w pracy ze studentami

Obowiązki:

 • Prowadzenie wykładów, ćwiczeń i seminariów z zakresu języka angielskiego w biznesie i filologii angielskiej
 • Terminowe przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych zgodnie ze standardami Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Nauczyciel akademicki

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Nauczyciel Akademicki – Informatyka (magister)

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Umiejętności pedagogiczno-dydaktyczne
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie wybranych ww. lub pokrewnych obszarów
 • Doświadczenie praktyczne – współpraca z biznesem

Obowiązki:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i laboratoriów
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów wybranych przedmiotów
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Nauczyciel akademicki

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-31

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Nauczyciel Akademicki – pracownik dydaktyczny dedykowany będzie kierunkowi Informatyka.

Oczekiwania:

 • Uzyskany minimum stopień doktora
 • Umiejętności pedagogiczno – dydaktyczne
 • Doświadczenie w nauczaniu zdalnym
 • Doświadczenie zdobyte poza Uczelnią – współpraca z biznesem

Obowiązki:

 • Prowadzenie wykładów, zajęć dydaktycznych i laboratoriów
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów wybranych przedmiotów
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Nauczyciel akademicki

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, samozatrudnienie (B2B), umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-30

Uniwersytet WSB Merito w Warszawie kształci studentów, którym oferuje zróżnicowaną i bogatą ofertę edukacyjną. To miejsce pracy dla pracowników dydaktycznych, którzy tworzą inspirujące środowisko do samorealizacji i rozwoju. Uczelnia rozwija się intensywnie i prowadzi obecnie rekrutację na stanowiska nauczycieli akademickich w dyscyplinach: nauk o zarządzaniu i jakości, psychologii, ekonomii i finansów, informatyki.

Oczekiwania:

 • stopień doktora w jednej z wybranych dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości, psychologii, ekonomii i finansów, informatyki,
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami różnych poziomów nauczania,
 • zaangażowanie w nauczanie studentów, gotowość do wprowadzania innowacji dydaktycznych,
 • umiejętność skutecznego nauczania zdalnego i lubienie nowych technologii,
 • gotowość do angażowania się w dydaktyczne projekty rozwojowe Uczelni,
 • doświadczenie pozaakademickie w pracy zawodowej.

Obowiązki:

 • zaangażowanie w nauczanie studentów,
 • gotowość do wprowadzania innowacji dydaktycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: Adiunkt

 • Lokalizacja: Chorzów
 • Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział: Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, pełny etat, umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-31

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Adiunkt – pracownik dydaktyczny dedykowany będzie kierunkowi Psychologia oraz Psychologia w biznesie.

Oczekiwania:

 • Motywacja do pracy dydaktycznej i naukowej
 • Udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 2 lat i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego (również w szpitalach, poradniach, szkoleniach, coachingu i biznesie)
 • Doświadczenie dydaktyczne
 • Doświadczenie w nauczaniu zdalnym
 • Uzyskany stopień minimum doktora, w dyscyplinie psychologia/nauk społecznych

Obowiązki:

 • Pracownik dydaktyczny dedykowany będzie kierunkom Psychologia oraz Psychologia w biznesie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji