Czy Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie ma wolne wakaty? Sprawdź nowe oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Wolne stanowiska akademickie - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie gettyimages.com/nortonrsx
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-03

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Psychologii

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu magistra psychologii
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji lub wydarzeń naukowych, ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny

Obowiązki:

 • asystent badawczo-dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-03

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Psychologii

Oczekiwania:

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy

Obowiązki:

 • adiunkta badawczo-dydaktycznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-03

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie pedagogika
 • kompetencje naukowe i dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny lub kierunku zajęć

Obowiązki:

 • asytent badawczo-dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-21
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-19

__ CM.111.77.2023 Częstochowa 20.09.2023.r DZIEKAN COLLEGIUM MEDICUM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo- dydaktycznych w Katedrze Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu. Stanowisko do objęcia od października 2023 r.

Oczekiwania:

 • posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu nauk biologicznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych lub nauk o zdrowiu
 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w dydaktyce z zakresu szkoły wyższej;
 • posiadanie ukończonych kursów doskonalenia zawodowego
 • posiadanie dorobku naukowego wycenianego powyżej 60 IF

Obowiązki:

 • Działalnoćś badawczo-dydaktyczna w Katedrze Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Asystent

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Sztuki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-13

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5 etatu) na stanowisku asystenta w grupie badawczo – dydaktycznej w Katedrze Muzyki

Oczekiwania:

 • tytul magistra kierunku instrumentalistyka (specjalność organy)
 • kompetencje artystyczne (działalność w zakresie instrumentalistyki, w specjalności organy)
 • kompetencje dydaktyczne i doświadczenie zawodowe wynikające z pracy w szkolnictwie wyższym
 • znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Obowiązki:

 • prowadzenie działalności naukowej i artystycznej w zakresie dyscypliny sztuk muzycznych (instrumentalistyka)
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-11

DZIEKAN COLLEGIUM MEDICUM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ogłasza KONKURS na stanowisko profesora uczelni w grupie stanowisk badawczo- dydaktycznych w Katedrze Nauk Medycznych w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu. Stanowisko do objęcia od października 2023 r. Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018, 1668).

Oczekiwania:

 • posiada tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • posiada aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • posiada specjalizację z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej
 • posiada wyróżniający dorobek naukowy;
 • posiada biegłą znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Uczelnia: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-10

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia (umowa o pracę od dnia 01.11.2023 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Oczekiwania:

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny,
 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,
 • pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
 • posiadać co najmniej stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: technologia żywności i żywienia;
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych, znajdujących się w bazach parametrycznych znanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki;
 • posiadać doświadczenie w pracach zespołów badawczych w ramach projektów naukowych z zakresu technologii żywności i żywienia;
 • posiadać doświadczenie w sektorze rolno-spożywczym zdobyte poza uczelnią;
 • posiadać kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • posiadać udokumentowany udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa żywności;
 • ponadto kandydat powinien zaangażować się w prace badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w Katedrze Dietetyki i Badań Żywności.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie