Matura 2024, matematyka rozszerzona. Odpowiedzi i arkusz CKE. Czy egzamin 15 maja był trudny?

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Odpowiedzi i arkusz do matury rozszerzonej z matematyki 2024 pojawią się w tym tekście po godz. 14.00.
Odpowiedzi i arkusz do matury rozszerzonej z matematyki 2024 pojawią się w tym tekście po godz. 14.00. Fot. Malgorzata Genca / Polska Press
Matura z matematyki rozszerzonej 2024 rozpoczęła się 15 maja, o godz. 9.00, a zakończyła o 12.00. Odpowiedzi i arkusz CKE opublikowaliśmy w tym tekście po godz. 14.00. Jakie są wymagania na maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym, terminy matur 2024, a także maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć na egzaminie? Sprawdź.

Spis treści

Matura rozszerzona z matematyki 2024. Tu znajdziesz odpowiedzi i arkusz

Uczniowie po rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych czekają na opublikowanie arkusza CKE, a także proponowane odpowiedzi.

Prawidłowe rozwiązanie zadania nr 2:

kartka
Prawidłowa odpowiedź do zadania nr 2. zrzut ekranu ze zdjęcia

Sprawdź inne proponowane odpowiedzi w serwisie Strefa Edukacji:

Odpowiedzi i arkusz do matury rozszerzonej z matematyki 2024 pojawią się w tym tekście po godz. 14.00.

Matura 2024, matematyka rozszerzona. Odpowiedzi i arkusz CKE...

Arkusz CKE i odpowiedzi do rozszerzonej matury z matematyki 2024 zamieściliśmy tutaj 15.05.24 po godz. 14.00. Odpowiedzi do zadań pojawiają się na bieżąco.

(Odpowiedzi pojawiają się na kolejnych stronach, za slajdami z pustym arkuszem).

Matematyka rozszerzona 2024. Egzamin za nami

Uczniowie zasiedli do arkuszy egzaminacyjnych o godz. 9.00. Swoje prace musieli oddać ostatecznie o godz. 12.00. W trakcie pisania mogli korzystać z pomocy takich jak linijka, cyrkiel, kalkulator prosty oraz wybrane wzory matematyczne (zapewnia je szkoła). Do matury 2024 przystąpiło 72 614 osób, które zdecydowały się pisać rozszerzoną matematykę. Jest to drugi - jak przekazało CKE - najchętniej wybierany przez maturzystów przedmiot.

Znamy już opinie o rozszerzonej maturze z matematyki. Większość uczniów zaznacza, że egzamin nie należał do najłatwiejszych:

 • Poległam na tej matematyce i to konkretnie;
 • Mogę zapomnieć o studiach z taką matmą.

A tobie, jak poszedł egzamin? Weź udział w naszej sondzie:

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z matematyki na poziomie rozszerzonym?

Wymagania na maturę rozszerzoną z matematyki

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym zawiera od 10 do 14 zadań otwartych. Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu, jest równa 50.

Wymagania egzaminacyjne na maturę z matematyki 2024 na poziomie rozszerzonym znajdują się na stronie CKE w zakładce matura w formule 2023> informatory maturalne > matematyka na poziomie rozszerzonym. W związku z tym, że matura 2024 oparta jest wciąż nie na podstawie programowej, ale na wymaganiach egzaminacyjnych, informator należy czytać łącznie z aneksem.

Do najważniejszych działów i zagadnień, które trzeba znać na maturę rozszerzoną z matematyki należą m.in. funkcje, ciągi, równania i nierówności (z działu liczby rzeczywiste), trygonometria, geometria analityczna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Szczegółowe wymagania na egzamin maturalny 2024 z matematyki znajdują się w Aneksie do Informatora 2024:

 • Liczby rzeczywiste
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania i nierówności
 • Układy równań
 • Funkcje
 • Ciągi
 • Trygonometria
 • Planimetria
 • Geometria
 • Stereometria
 • Kombinatoryka
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Optymalizacja i rachunek różniczkowy

Zadania egzaminacyjne na maturze z rozszerzonej matematyki

Zadania maturalne z matematyki na poziomie rozszerzonym to wyłącznie zadania otwarte. Wśród nich znajdują się:

 • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające zapisania przeprowadzonego rozumowania zwykle w kilku, w dwóch lub trzech krokach;
 • zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego, jej realizacji i weryfikacji uzyskanego wyniku.

Jak czytamy w Informatorze w arkuszu znajdziemy 10-14 zadań maturalnych.

- W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały wiązki zadań lub pojedyncze zadania. Wiązka zadań to zestaw od dwóch do czterech zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym, przy czym każde z zadań wiązki można rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce. Wiązka zadań będzie składać się z zadań otwartych - brzmi treść Informatora na maturę 2024 z matematyki.

Matura - matematyka. W jakich terminach?

Maturzyści obowiązkowo musieli przystąpić do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Przypomnijmy, że by zdać całą maturę 2024 muszą uzyskać przynajmniej 30 proc. ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Termin matury z matematyki przedstawia się następująco:

 • 8 maja godz. 9.00: matematyka - matura podstawowa;
 • 15 maja godz. 9.00: matematyka - matura rozszerzona;
 • 24 maja godz. 9.00: matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych;
 • 4 czerwca godz. 9.00: matematyka - matura podstawowa (termin dodatkowy);
 • 11 czerwca godz. 9.00: matematyka - matura rozszerzona w terminie dodatkowym;
 • 20 sierpnia godz. 9.00: matematyka - matura poprawkowa.

Arkusze maturalne matematyki na poziomie rozszerzonym

W naszym serwisie co roku publikujemy arkusze maturalne wraz z proponowanymi odpowiedziami. Warto sprawdzić, czego dotyczyły zadania maturalne w poprzednich latach:

Matura rozszerzona matematyka 2023 zakończona. Mamy arkusz C...

Odpowiedzi do zadań z matury z matematyki 2022, poziom rozszerzony - SPRAWDŹ >>>

Matura 2022 matematyka, poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE ...

W poprzednich latach na maturze rozszerzonej pojawiały się zadania dotyczące funkcji (w tym funkcji trygonometrycznych, wartości funkcji, funkcji kwadratowej), układy równań, równania i nierówności, równanie prostej. Bardzo ważną umiejętnością, którą trzeba było przećwiczyć przed maturą 2024 jest także rozwiązywanie równań.

Matematyka rozszerzona. Przykłady zadań i pewniaki

Matura 2024 oparta jest na wymaganiach egzaminacyjnych, jednak egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym stanowi dla uczniów wyzwanie. Warto więc dokładnie przećwiczyć sobie zadania egzaminacyjne, które co roku pojawiają się na egzaminie maturalnym. Według Matemaksa są to m.in.:

 • logarytmy (w szczególności zamiana podstaw logarytmów);
 • styczna do wykresu funkcji;
 • szereg geometryczny;
 • równanie kwadratowe z parametrem m (najczęściej stosuje się tu wzory Viète’a);
 • równanie trygonometryczne;
 • schemat Bernoullego (zadanie z rachunku prawdopodobieństwa);
 • zadanie optymalizacyjne.

Pełny harmonogram matur 2024

Kiedy kolejne egzaminy maturalne 2024? Sprawdź terminy (PP - oznacza poziom podstawowy, PR - poziom rozszerzony, a PD - poziom dwujęzyczny)

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (PR),
 • godz. 14.00 – język francuski (PR; PD).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (PR),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (PR).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (PR),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (PP).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (PR),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (PR).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (PR),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (PR; PD).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (PR),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (PR).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (PR),
 • godz. 14.00 – język włoski (PR; PD).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj
StrefaEdukacji.pl
!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji