Matura ustna w 2024 roku z angielskiego i polskiego także w sobotę. Sprawdź terminy, wymagania i najważniejsze informacje o egzaminach

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Sprawdź, jak wygląda matury ustne, kiedy są i ile trzeba mieć punktów, żeby je zdać.
Sprawdź, jak wygląda matury ustne, kiedy są i ile trzeba mieć punktów, żeby je zdać. Wojciech Matusik / Polskapress
Matura ustna w 2024 roku odbędzie się w terminie od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) i od 20 do 25 maja. Obejmuje ona język polski oraz język angielski (lub inny wybrany język obcy). Dowiedz się, jak przebiegają te egzaminy, kiedy będzie matura ustna i wyniki oraz co trzeba zrobić, żeby ją zdać. Zamieszczamy wymagania, terminy i najważniejsze informacje. Egzaminy ustne odbywać się będą także w soboty. Co na to nauczyciele?

Spis treści

Kiedy jest matura ustna 2024? Terminy dla uczniów

Terminy matur ustnych 2024 zostały widnieją na stronie CKE. Matury ustne zaplanowane zostały na termin od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Na podstawie tego każda szkoła ustala swój wewnętrzny harmonogram matur ustnych 2024 z uwzględnieniem wszystkich zdających. Uczniowie odpowiednio wcześniej otrzymują informację o dokładnej dacie egzaminu ustnego z języka polskiego oraz języka angielskiego (lub innego wybranego języka obcego).

Osoby, które z ważnych względów (np. zdrowotnych) nie mogą wziąć udziału w maturach w terminie podstawowym, mogą przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym, czyli od 10 do 12 czerwca. Maturzyści, którym nie powiodło się na egzaminie ustnym, mają szansę na kolejną próbę, biorąc udział w tzw. poprawce. W przypadku matur ustnych termin poprawkowy został zaplanowany na 21 sierpnia.

Matura ustna w sobotę? Nauczyciele będą musieli pracować w weekend

Niektórych dziwi, że w powyższych terminach matur ustnych są też soboty, a więc 11 i 25 maja. To dodatkowa i weekendowa praca dla nauczycieli, którzy zasiadają w komisjach egzaminacyjnych.

– Zgodnie z Ustawą o dniach wolnych od pracy soboty takimi dniami nie są, więc Centralna Komisja Egzaminacyjna może ustalić harmonogram matur przewidujący egzaminy również w sobotę – mówił dziennikowi.pl Michał Łyszczarz, eksperta prawa oświatowego i samorządu terytorialnego.

Matura ustna 2024 z polskiego. Wymagania, zasady i przebieg egzaminu

Egzamin ustny z polskiego w nowej formule składa się z dwóch zadań. Jedno z nich pozostaje takie samo, jak w formule 2015. Uczeń musi odpowiedzieć na pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym lub dotyczącym języka. Drugie zaś to jedno z pytań zawartych w puli jawnych zagadnień na egzamin. Jest ich 110 i dotyczą lektur.

Wszystkich pytań obowiązujących na maturze 2024 jest 110.

Pytania jawne na maturę 2024 z języka polskiego. Lista i odp...

Przebieg egzaminu ustnego z języka polskiego wygląda następująco:

 • uczeń losuje zestaw egzaminacyjny i przez 15 minut przygotuje się do odpowiedzi (może w tym czasie przygotować plan wypowiedzi, wypisać najważniejsze tematy, które chce poruszyć itd.);
 • następnie przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową,
 • ostatnie 5 minut egzaminu przeznaczone jest na pytania od egzaminatorów i odpowiedzi maturzysty.

Łącznie egzamin trwa 30 minut. Za maturę ustną z polskiego można otrzymać maksymalnie 30 punktów, aby ją zdać, należy otrzymać minimum 30 proc., czyli przynajmniej 9 punktów.

Jak dobrze przygotować się do matury ustnej z polskiego? Warto opracować odpowiedzi do pytań jawnych na maturę, a także ćwiczyć wypowiedzi monologowe oraz zapoznać się z przykładowymi pytaniami niejawnymi.

Uwaga. Uczniów, którzy przystępują do matur 2024 w formule 2015, nie obowiązują pytania jawne.

Matura ustna z angielskiego. Jak wygląda egzamin?

Na egzaminie z języka angielskiego (lub innego wybranego języka nowożytnego) zdający losuje zestaw egzaminacyjny, który składa się z trzech zadań (rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania oraz wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania). Do zestawu dołączone są także wskazówki dla egzaminatora.

Poniżej zamieszczamy plan przebiegu matury ustnej z angielskiego:

 • Rozmowa wstępna zdającego i egzaminatorów (ok. 2 minut).
 • Rozmowa z odgrywaniem roli – zdający ma ok. 30 sekund, by zapoznać się z zadaniem, następnie zgodnie z poleceniem maturzysta i egzaminator przyjmują określone role i prowadzą konwersację (ok. 4 minut).
 • Zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w poleceniu, egzaminator zadaje mu trzy pytania (ok. 3 minut).
 • Zadanie stymulujące – maturzysta wybiera określoną grafikę/plakat itd. zamieszczoną w zestawie, uzasadnia swój wybór i wyjaśnia, dlaczego odrzucił pozostałe propozycje (ok. 5 minut).

Matura ustna z języka angielskiego trwa więc ok. 14-15 minut. Wypowiedź zdającego oceniania jest w następujących kryteriach:

 • sprawność komunikacyjna (od 0 do 6 punktów w każdym zadaniu, maksymalnie 18 punktów),
 • zakres środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego,
 • poprawność środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego,
 • wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego,
 • płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

Maksymalnie uczeń może zdobyć 30 punktów, aby zdać egzamin, należy uzyskać 30 proc., czyli przynajmniej 9 punktów.

Jak uczyć się do matury ustnej z angielskiego? Warto zapoznać się ze słownictwem z kręgów tematycznych takich, jak m.in. człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca i życie prywatne, a także rozwiązywać przykładowe zestawy egzaminacyjne, np. te zawarte w Informatorze, który opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Kiedy będą wyniki matur ustnych 2024?

Uczniowie wyniki matur ustnych poznają tego samego dnia, w którym zdawać będą egzamin. Najczęściej komisja potrzebuje kilku minut, by je ustalić, wówczas uczeń jest już poza salą egzaminacyjną i zostaje ponownie zaproszony przez egzaminatorów jedynie na ogłoszenie wyników.

Trwa głosowanie...

Który przedmiot maturalny jest najtrudniejszy?

Co, jeśli nie udało się zdać matury ustnej na wymagane 30 proc.? Uczeń może przystąpić do poprawki, która zaplanowana jest na 21 sierpnia 2024 roku. Zdanie egzaminów ustnych w 2024 roku jest wymagane, by otrzymać świadectwo dojrzałości. Ponadto uczeń musi zdobyć minimum 30 proc. na egzaminach podstawowych pisemnych z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego, a także przystąpić do przynajmniej jednego tzw. rozszerzenia (w tym przypadku nie obowiązuje próg punktowy).

Wyniki matur pisemnych pojawią się 9 lipca 2024 roku na indywidualnych kontach ucznia.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2024

Warto także zapoznać się ze szczegółowym terminarzem matur pisemnych 2024 (podstawowych i rozszerzonych). Oto on:

7 maja 2024 (wtorek):

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji