Matura z historii 2024 na poziomie rozszerzonym. Jak wygląda arkusz i zadania? Uczniowie mówią, co było

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Typy zadań, arkusze z ubiegłych lat i wymagania na maturę z historii.
Typy zadań, arkusze z ubiegłych lat i wymagania na maturę z historii. Fot. Łukasz Kaczanowski/Polska Press
Matura z historii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się 21 maja 2024 roku o godz. 9.00, a zakończyła o 12.00. Jest już arkusz egzaminacyjny. Zobacz najważniejsze informacje na temat egzaminu z historii. Znamy już opinie zdających na temat egzaminu. Było trudno?

Spis treści

Arkusz CKE i odpowiedzi: matura z historii 2024

Arkusz CKE matury z historii opublikowaliśmy w naszym serwisie 21.05.24 po godz. 14.00. Odpowiedzi do zadań pojawiają się na bieżąco:

Arkusz i odpowiedzi do zadań opublikowaliśmy tuż po godzinie 14.

Matura z historii 2024 za nami. Odpowiedzi i arkusz CKE. Jak...

Kiedy jest matura z historii 2024 i ile trwa?

Matura z historii odbywa się 21 maja, rozpoczęła się o godz. 9.00, a zakończyła o godz. 12.00. Uczniowie na napisanie egzaminu mieli 180 minut, a więc 3 godziny. Przypominamy, że w 2024 roku podobnie jak w roku ubiegłym egzamin maturalny oparty jest na wymaganiach egzaminacyjnych, a nie na podstawie programowej.

Czy zadania w arkuszu okazały się trudne? Z czym musieli zmierzyć się maturzyści? Znamy już opinie zdających na temat matury z historii:

 • jak na resztę rozszerzeń w tym roku to historia nie była taka tragiczna, ale jednak mogłam się pouczyć trochę więcej;
 • historia mnie zniszczyła
Trwa głosowanie...

Jak poszła Ci matura z historii?

Wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny z historii

Na maturę z historii trzeba być dobrze zaznajomionym z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w Aneksie do Informatora. Mowa więc o następujących kręgach tematycznych:

 • Pradzieje i historia starożytnego Wschodu;
 • Świat starożytnych Greków;
 • Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu;
 • Bizancjum i świat islamu;
 • Europa wczesnego średniowiecza;
 • Europa w okresie krucjat;
 • Gospodarcze i społeczne realia średniowiecznej Europy;
 • Polska w okresie wczesnopiastowskim;
 • Polska w okresie rozbicia dzielnicowego;
 • Europa późnego średniowiecza;
 • Polska w XIV–XV w.;
 • Kultura średniowiecza;
 • Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby nowożytnej;
 • Czasy renesansu;
 • Reformacja i jej skutki;
 • Europa w XVI–XVII w.;
 • Państwo polsko-litewskie w czasach ostatnich Jagiellonów;
 • Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów;
 • Pierwsze wolne elekcje i ich następstwa;
 • Renesans w Polsce;
 • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.;
 • Ustrój, społeczeństwo i kultura Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w.;
 • Europa w dobie oświecenia;
 • Rewolucje XVIII w.;
 • . Rzeczpospolita w XVIII w. (od czasów saskich do Konstytucji 3 maja);
 • Upadek Rzeczypospolitej (wojna z Rosją i powstanie kościuszkowskie);
 • Kultura doby oświecenia w Rzeczypospolitej;
 • Epoka napoleońska;
 • Europa i świat po kongresie wiedeńskim;
 • Ziemie polskie i ich mieszkańcy w latach 1815–1848;
 • Powstanie styczniowe i jego następstwa;
 • Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku;
 • Przemiany gospodarcze i społeczne. Nowe prądy ideowe;
 • Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku;
 • Kultura i nauka polska w II połowie XIX i na początku XX wieku;
 • I wojna światowa;
 • Sprawa polska w przededniu i podczas I wojny światowej;
 • Europa i świat po I wojnie światowej;
 • Narodziny i rozwój totalitaryzmów w okresie międzywojennym;
 • Walka o odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej;
 • Dzieje polityczne II Rzeczypospolitej;
 • Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej;
 • Kultura i nauka w okresie II Rzeczypospolitej;
 • Świat na drodze do II wojny światowej;
 • Wojna obronna Polski w 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września)
 • II wojna światowa i jej etapy;
 • Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką;
 • Niemiecka polityka eksterminacji;
 • Działalność władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i w okupowanym kraju;
 • Świat po II wojnie światowej. Początek zimnej wojny;
 • Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty;
 • Przemiany cywilizacyjne na świecie;
 • Świat na przełomie tysiącleci;
 • Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944–1948);
 • Stalinizm w Polsce i jego erozja;
 • Polska w latach 1957–1981;
 • Dekada 1981–1989;
 • Narodziny III Rzeczypospolitej i jej miejsce w świecie na przełomie XX i XXI wieku.

Przypomnijmy, że wymagania te są takie, jak na maturze w 2023 roku. Chcąc dokładnie się z nimi zapoznać, warto przeczytać informacje zawarte w Aneksie do Informatora z historii 2023 i 2024.

Zmiany na maturze z historii

W związku z tym, że matura w 2024 roku oparta jest na wymaganiach egzaminacyjnych, również na egzaminie z historii można spodziewać się ułatwień. Przypomnijmy, że:

 • minimalna liczba słów w wypracowaniu to 300 (od 2025 roku ma wynosić 500);
 • zmniejsza się zakres materiału, który uczniowie muszą przyswoić. Szczegóły znajdują się w Aneksie do Informatora.

Jak wygląda arkusz maturalny z historii?

Zdający za w pełni poprawnie rozwiązany arkusz ma szansę zdobyć 60 punktów. Zadania zamknięte stanowią ok. 20 proc. całego arkusza (6-9 zadań), otwarte krótkiej odpowiedzi ok. 80 proc. (22-26 zadań), a zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi jest jedno (wypracowanie, można zdobyć za nie maksymalnie 15 punktów).

Na maturze z historii możemy spotkać się z następującymi typami zadań:

 • Na podstawie tekstów źródłowych i własnej wiedzy będzie trzeba odpowiedzieć na pytania zawarte w arkuszu;
 • Na podstawie przedstawionej grafiki należy omówić dane zagadnienie historyczne;
 • Kierując się własną wiedzą, będzie trzeba uporządkować chronologicznie określone wydarzenia;
 • Uczniowie będą musieli określić czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe;
 • Na podstawie przedstawionej karykatury maturzyści będą musieli omówić określone zagadnienie historyczne;
 • Maturzyści będą mieli do napisania dłuższą wypowiedź na jeden z wybranych tematów.

Na egzaminie najczęściej pojawiają się zadania rozpoczynające się od słów:

 • Rozstrzygnij, czy źródło/plakat…
 • Oceń prawdziwość stwierdzeń…
 • Wyjaśnij, odwołując się do faktografii…
 • Podaj nazwy...
 • Wymień...
 • Uzasadnij…

Co można wnieść na maturę z historii?

Na maturę każdy uczeń powinien zabrać ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem oraz dowód osobisty. Ponadto na egzaminie z historii uczniowie mogą korzystać także z lupy.

Arkusze maturalne z historii

Przygotowując się do matury z historii, warto rozwiązywać arkusze, szczególnie te udostępniane przez CKE:

Matura 2023: Historia, poziom rozszerzony – arkusz CKE i odp...

Matura próbna z historii. Jak wygląda arkusz?

Matura próbna z historii 2023 za nami. Mamy arkusz CKE i odp...

Wszystkie dotychczasowe matury z historii znajdują się na stronie CKE.

Wypracowania na maturze z historii

Uczniowie z pewnością zastanawiają się też, jakie mogą być wypracowania na maturze z historii. Przypominamy te, które znalazły się w arkuszach matury próbnej w grudniu 2022, arkuszu pokazowym oraz na maturze 2023 z historii:

 1. Problem krzyżacki był głównym zagadnieniem polityki władców Polski z dynastii Jagiellonów. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, uwzględniając w swojej argumentacji panowanie trzech wybranych władców z tej dynastii.
 2. To polityka sąsiadów doprowadziła do upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, uwzględniając w swojej argumentacji aspekt polityczny, społeczno-gospodarczy i kulturowy.
 3. Blok państw komunistycznych w Europie w latach 1945-1989 nie był monolitem. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, przedstawiając losy trzech wybranych krajów bloku wschodniego.
 4. Epoka średniowiecza niesłusznie jest nazywana „wiekami ciemnymi”. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy, uwzględniając w swojej argumentacji aspekt ekonomiczny, społeczny i kulturowy.
 5. O upadku Rzeczypospolitej w końcu XVIII wieku zadecydowały w głównej mierze czynniki wewnętrzne. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy, uwzględniając w swojej argumentacji aspekt militarny, ustrojowy i społeczno-gospodarczy.
 6. Polskie Państwo Podziemne było ewenementem w skali całej okupowanej Europy. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy, charakteryzując postawę wobec okupantów władz i społeczeństwa polskiego oraz dwóch wybranych innych państw okupowanych w okresie II wojny światowej.
 7. W życiu politycznym państwa polskiego w okresie XI–XII wieku dominowały tendencje decentralizacyjne. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, uwzględniając w swojej argumentacji panowanie trzech wybranych władców z tego okresu.
 8. Rewolucja amerykańska i francuska z końca XVIII wieku miały podobne przyczyny. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, uwzględniając w swojej argumentacji aspekt polityczny, społeczno-gospodarczy i kulturowy.
 9. Zimna wojna osiągnęła apogeum w latach 50. XX wieku. Zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadnij, charakteryzując trzy wybrane wydarzenia z tego okresu.

Kiedy matury w 2024 roku? Sprawdź harmonogram

Zobacz, jakie matury odbędą się jeszcze w sesji majowej:

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj
StrefaEdukacji.pl
!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji