Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - oferty pracy. Sprawdź wolne stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Wolne stanowiska akademickie - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Wolne stanowiska akademickie - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich gettyimages.com/fizkes
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Profesor

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Medyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-16

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych
 • posiadanie tytułu specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej

Obowiązki:

 • planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych; działalność organizacyjna na rzecz Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Medyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Oczekiwania:

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk medycznych w zakresie biologii
 • wieloletnie doświadczenie pracy w charakterze wykładowcy i dydaktyka z Anatomii Prawidłowej w tym również z zajęć prosektoryjnych

Obowiązki:

 • planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych i czynnościach w zakresie dydaktyki (np. opracowanie/przygotowanie ćwiczeń, testów egzaminacyjnych; instrukcji laboratoryjnych, itp.)

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska profesora PBŚ w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki jako podstawowego miejsca pracy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.). Pracownik zatrudniony na stanowisku profesora PBŚ będzie odpowiedzialny za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w wymiarze co najmniej 210 godzin w ciągu roku akademickiego.

Oczekiwania:

  1. posiadanie stopnia naukowego minimum doktora w dziedzinie nauk technicznych związanych z informatyką techniczną i telekomunikacją lub pokrewnych,
  1. posiadanie przygotowania pedagogicznego lub gotowość do podjęcia kursu z przygotowania pedagogicznego oraz predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
  1. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Obowiązki:

  1. Pracownik zatrudniony na stanowisku profesora PBŚ będzie odpowiedzialny za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w wymiarze co najmniej 210 godzin w ciągu roku akademickiego. Kierunki na których profesor PBŚ będzie prowadził zajęcia to: informatyka stosowana, teleinformatyka oraz telekomunikacja i technologie internetu rzeczy. Przedmioty (wybrane z wymienionego poniżej zakresu tematycznego w zależności od wykształcenia kandydata), które planuje się powierzyć pracownikowi są związane m.in. z zagadnieniami sztucznej inteligencji, programowaniem, systemami operacyjnymi oraz akwizycją i przetwarzaniem danych.
  1. Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności naukowej i dydaktycznej będzie promotorem prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich a także będzie uczestniczył w czynnościach organizacyjnych w zakresie dydaktyki oraz organizacji dydaktyki (np. opracowanie/przygotowanie ćwiczeń laboratoryjnych, instrukcji laboratoryjnych, uczestnictwo w radach programowych kierunków studiów).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki jako podstawowym miejscu pracy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Oczekiwania:

  1. posiadanie stopnia naukowego minimum magistra w dziedzinie nauk technicznych związanych z informatyką techniczną i telekomunikacją lub pokrewnych,
  1. posiadanie przygotowania pedagogicznego lub gotowość do podjęcia kursu z przygotowania pedagogicznego oraz predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
  1. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Obowiązki:

  1. Pracownik zatrudniony na stanowisku asystenta będzie odpowiedzialny za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w wymiarze co najmniej 240 godzin w ciągu roku akademickiego.
  1. Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności dydaktycznej będzie prowadził również działalność naukową, a także będzie uczestniczył w czynnościach organizacyjnych w zakresie dydaktyki oraz organizacji dydaktyki (np. opracowanie/przygotowanie ćwiczeń laboratoryjnych, instrukcji laboratoryjnych, udział w promocji wydziału.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki jako podstawowym miejscu pracy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Oczekiwania:

  1. posiadanie stopnia naukowego minimum magistra w dziedzinie nauk technicznych związanych z informatyką techniczną i telekomunikacją lub pokrewnych,
  1. posiadanie przygotowania pedagogicznego lub gotowość do podjęcia kursu z przygotowania pedagogicznego oraz predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
  1. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Obowiązki:

  1. Pracownik zatrudniony na stanowisku asystenta będzie odpowiedzialny za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w wymiarze co najmniej 240 godzin w ciągu roku akademickiego.
  1. Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności dydaktycznej będzie prowadził również działalność naukową, a także będzie uczestniczył w czynnościach organizacyjnych w zakresie dydaktyki oraz organizacji dydaktyki (np. opracowanie/przygotowanie ćwiczeń laboratoryjnych, instrukcji laboratoryjnych, udział w promocji wydziału

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Asystent

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki jako podstawowym miejscu pracy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Oczekiwania:

  1. posiadanie stopnia naukowego minimum magistra w dziedzinie nauk technicznych związanych z informatyką techniczną i telekomunikacją lub pokrewnych,
  1. posiadanie przygotowania pedagogicznego lub gotowość do podjęcia kursu z przygotowania pedagogicznego oraz predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
  1. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Obowiązki:

  1. Pracownik zatrudniony na stanowisku asystenta będzie odpowiedzialny za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w wymiarze co najmniej 240 godzin w ciągu roku akademickiego.
  1. Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności dydaktycznej będzie prowadził również działalność naukową, a także będzie uczestniczył w czynnościach organizacyjnych w zakresie dydaktyki oraz organizacji dydaktyki (np. opracowanie/przygotowanie ćwiczeń laboratoryjnych, instrukcji laboratoryjnych, udział w promocji wydziału

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Profesor uczelni

 • Lokalizacja: Bydgoszcz
 • Uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Wydział: Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska profesora PBŚ w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki jako podstawowego miejsca pracy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.). Pracownik zatrudniony na stanowisku profesora PBŚ będzie odpowiedzialny za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w wymiarze co najmniej 210 godzin w ciągu roku akademickiego.

Oczekiwania:

  1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych związanych z informatyką techniczną i telekomunikacją lub pokrewnych,
  1. posiadanie przygotowania pedagogicznego lub gotowość do podjęcia kursu z przygotowania pedagogicznego oraz predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
  1. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Obowiązki:

  1. Pracownik zatrudniony na stanowisku profesora PBŚ będzie odpowiedzialny za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w wymiarze co najmniej 210 godzin w ciągu roku akademickiego.
  1. Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności naukowej i dydaktycznej będzie promotorem prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz doktoratów a także będzie uczestniczył w czynnościach organizacyjnych w zakresie dydaktyki oraz organizacji dydaktyki (np. opracowanie/przygotowanie ćwiczeń laboratoryjnych, instrukcji laboratoryjnych, uczestnictwo w radach programowych kierunków studiów).

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek. Zdobywca Oscara miał 71 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji