Politechnika Łódzka - aktualne oferty pracy dla wykładowców i pracowników uczelni

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Politechnika Łódzka
Dostępne oferty pracy - Politechnika Łódzka gettyimages.com/Tero Vesalainen
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Politechnika Łódzka. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Politechnika Łódzka - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Asystent

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Centrum Językowe
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-23

Oczekiwania:

 • wykształcenie filologiczne - filologia romańska
 • tytuł magistra
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela języka francuskiego w uczelni wyższej
 • bardzo dobra znajomość metodyki nauczania języków obcych
 • pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy dydaktycznej na różnych poziomach zaawansowania
 • znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego (ESOKJ/CEFR)
 • udokumentowany udział w szkoleniach (stażach, kursach) podwyższających kwalifikacje zawodowe, które oceniane będą pod kątem ich przydatności w pracy w CJ PŁ

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów poprzez realizację pensum dydaktycznego
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Lektor

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Centrum Językowe
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-23

Oczekiwania:

 • tytuł magistra filologii angielskiej
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość metodyki nauczania języków obcych
 • pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy dydaktycznej na różnych poziomach zaawansowania językowego
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z uczniem dorosłym
 • bardzo dobra znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego (ESOKJ/CEFR)
 • udokumentowany udział w szkoleniach (stażach, kursach) podwyższających kwalifikacje zawodowe, które oceniane będą pod kątem ich przydatności w pracy w CJ PŁ

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów poprzez realizację pensum dydaktycznego
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Lektor

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Centrum Językowe
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-23

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej zaprasza do współpracy ambitne i zaangażowane osoby, które chciałyby zdobyć cenne doświadczenie w pracy lektora- nauczyciela języka angielskiego na uczelni wyższej. To wyjątkowa okazja dla osób bez doświadczenia lub z niewielkim doświadczeniem dydaktycznym (mniejszym niż 2 lata), aby rozpocząć karierę w dynamicznym i wspierającym środowisku pracy. Oferujemy wsparcie mentorskie doświadczonych pracowników Centrum Językowego, możliwość rozwijania swoich umiejętności pedagogicznych oraz wywarcia realnego wpływu na rozwój naszych studentów.

Oczekiwania:

 • wykształcenie filologiczne – filologia angielska
 • tytuł magistra
 • znajomość metodyki nauczania języków obcych
 • pełna gotowość do pracy dydaktycznej na różnych poziomach zaawansowania językowego
 • pełna dyspozycyjność do pracy
 • znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego (ESOKJ/CEFR)

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów poprzez realizację pensum dydaktycznego
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Post-doc

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Międzynarodowe Centrum Badań nad Innowacyjnymi Biomateriałami – Międzynarodowa Agenda Badawcza
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • doktorat z chemii, fizyki, informatyki (lub dziedzin pokrewnych),
 • dobra praktyczna i teoretyczna znajomość technik obliczeniowych,
 • praktyczna znajomość pakietów kwantowo-mechanicznych,
 • umiejętność obsługi sprzętu obliczeniowego,
 • duża zdolność do pracy i zapał do badań,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • publikacje w recenzowanych czasopismach, wcześniejsze doświadczenie obliczeniowe, i/lub staże zagraniczne będą traktowane jako atut

Obowiązki:

 • obliczenia QM dla reakcji dehalogenacji katalizowanych F430
 • obliczenia efektów izotopowych
 • budowa modeli QSAR w oparciu o literaturę i obliczone układy molekularne
 • raportowanie wyników, przygotowywanie prezentacji i publikacji
 • udział w seminariach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-14

Oczekiwania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki: inżynieria mechaniczna.
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych i badawczych z zakresu budowy pojazdów i alternatywnych źródeł energii.
 • Dorobek naukowy potwierdzony autorstwem lub współautorstwem co najmniej 2 publikacji w ciągu ostatnich 3 lat.
 • Co najmniej 5–letnie doświadczenie związane z realizacją projektów związanych z tematyką budowy pojazdów we współpracy z przemysłem.
 • Doświadczenie w zakresie dydaktyki w szkole wyższej, szczególnie w zakresie budowy pojazdów, grafiki inżynierskiej, podstaw konstrukcji maszyn.
 • Znajomość oprogramowania CAD/CAM (Inventor, PTC CREO lub inne – certyfikat lub oświadczenie).
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami (certyfikat lub oświadczenie)
 • Doświadczenie w obsłudze aparatury laboratoryjnej do badań indykatorowych silników spalinowych, hamowni silnikowych oraz diagnostyki pojazdów.
 • Znajomość j. angielskiego w zakresie umożliwiającym prowadzenie zajęć.
 • Znajomość j. polskiego w stopniu biegłym w mowie i piśmie w związku z koniecznością prowadzenia zajęć i pracami organizacyjno-administracyjnymi.

Obowiązki:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej i udział w upowszechnianiu rezultatów tej działalności
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych o charakterze teoretycznym i praktycznym (wykłady, laboratoria i ćwiczenia)
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-11

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada prawie 80-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała wyróżnienie HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
 • dorobek naukowy w zakresie elektroniki w tym w obszarze odnawialnych źródeł energii potwierdzony publikacjami
 • wiedza z zakresu elektrotechniki potwierdzona studiami z tego zakresu
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na prowadzenie aktywności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • wykształcenie pedagogiczne potwierdzone ukończonymi studiami lub odpowiednim kursem
 • doświadczenie z zakresu projektowania i obsługi mikroinstalcji fotowoltaicznych oraz falowników fotowoltaicznych potwierdzone odpowiednim certyfikatem
 • znajomość oprogramowania wykorzystywanego w projektowaniu instalacji PV w szczególności PV Sol Premium, PVsyst
 • znajomość aplikacji oraz oprogramowania wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii w szczególności Kolektorek, GeoTSol, TSol
 • znajomość środowisk symulacyjnych oraz projektowych układów elektrycznych oraz elektronicznych w szczególności Altium Designer, EasyEda, LTSpice
 • umiejętności praktyczne dotyczące projektowania, montażu i uruchamiania układów elektronicznych potwierdzone odbytymi kursami lub szkleniami z zakresu lutowania elementów przewlekanych, powierzchniowych oraz BGA
 • uprawnienia elektryczne G1 minimum kategoria E do 1kV
 • co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą jako nauczyciel lub nauczyciel akademicki

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych
 • publikowanie wyników prac badawczych w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz na konferencjach naukowych
 • pozyskiwanie i udział w projektach badawczych krajowych i zagranicznych
 • współpraca w interdyscyplinarnych zespołach naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem aktywnych metod kształcenia z zakresu elektroniki oraz odnawialnych źródeł energii prowadzonych w języku polskim oraz w języku angielskim
 • uczestnictwo w ciągłym doskonaleniu zawodowym w celu podnoszenia umiejętności dydaktycznych oraz badawczych
 • udział w pracach organizacyjnych jednostki

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Instytut Włókiennictwa
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-09

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych;
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu i pozyskiwaniu projektów z funduszy polskich oraz zagranicznych; udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych finansowanych przez UE w ramach programu HORYZONT;
 • doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu eksperymentów naukowych w zakresie chemicznej obróbki włókna;
 • dorobek naukowy udokumentowany min 10 publikacjami w czasopismach umieszczonych w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” publikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • uczestnictwo na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych;
 • znajomość zagadnień z zakresu GOZ;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni z zakresu włókiennictwa, w tym jako promotor prac dyplomowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2, dodatkowym atutem będzie znajomość dodatkowego języka obcego;
 • umiejętność pracy w zespole naukowym; umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji; otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy;

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • przygotowywanie wniosków badawczych, finansowanych ze środków publicznych polskich (NCN,NCBiR, NFGWiOŚ, FNP) lub środków UE;
 • uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w Instytucie oraz aplikowanie o granty finansowane przez zewnętrzne instytucje;
 • przygotowywanie informacji oraz publikacji popularno-naukowych promujących projekt (informacje na stronę internetową projektu, etc.);
 • przygotowywanie raportów okresowych w języku polskim oraz angielskim;
 • przygotowywanie publikacji naukowych zgodnie z wymogami docelowych czasopism naukowych;
 • wyjazdy zagraniczne związane z realizacją projektów oraz uczestnictwem w konferencjach międzynarodowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-07

Oczekiwania:

 • tytuł doktora w jednej z dziedzin: inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa lub pokrewne
 • doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku
 • znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do komunikowania się i pisania artykułów naukowych
 • gotowość do prowadzenia badań w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych w zakresie właściwości mechanicznych wyrobów papierniczych, konstrukcji opakowań, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz przetwarzania materiałów papierowych
 • otwartość na nowe wyzwania i chęć rozwoju naukowego, w szczególności w zakresie tematyki CPP
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności i otwartość na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych
 • chęć zdobywania nowej wiedzy i ciągłego doskonalenia treści programowych prowadzonych przedmiotów oraz tworzenia nowych stanowisk laboratoryjnych

Obowiązki:

 • Osoba wyłoniona w ramach niniejszego konkursu będzie zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Zespole Maszyn Papierniczych i Przetwórczych. Zespół ten zajmuje się zagadnieniami z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, badaniami z zakresu mechaniki płynów i ruchu ciepła w procesach przemysłu papierniczego, projektowaniem i badaniami wytrzymałości materiałów opakowaniowych. Współpracuje z innymi Zespołami w CPP przy realizacji projektów interdyscyplinarnych
 • planowanie prac eksperymentalnych oraz prowadzenie badań naukowych w Zespole
 • przygotowywanie publikacji naukowych zgodnie z wymogami docelowych czasopism naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach powierzonych przedmiotów
 • prace organizacyjne na rzecz Centrum Papiernictwa i Poligrafii powierzone zarówno przez przełożonego jak i dyrektora CPP

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Katedra Biotechnologii Środowiskowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-02

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk inż.-tech. lub nauk ścisłych lub nauk rolniczych
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy A z punktacją > 100 punktów
 • znajomość zagadnień biotechnologii, biologii, chemii, inżynierii środowiska, inżynierii procesowej, z zakresu statystycznej analizy danych
 • znajomość pakietu Office, arkusza kalkulacyjnego Excel
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni; w tym zajęć laboratoryjnych
 • umiejętność samodzielnego przygotowywania publikacji naukowych i sporządzania raportów naukowych
 • udokumentowany udział w realizacji projektów badawczych
 • doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność publicznej prezentacji wyników prac naukowych

Obowiązki:

 • • przygotowanie wniosków badawczych, finansowanych ze środków publicznych polskich (NCN, NCBiR, NFGWiOŚ, FNP) lub środków UE
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu obszaru biotechnologii środowiskowej i przemysłowej w tym: przygotowywanie publikacji naukowych oraz wystąpienia na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych)
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (w obszarze tematycznym związanym ze strategiami zrównoważonego rozwoju, odnawialnymi źródłami energii, technologiami bioenergetycznym oraz podstawami technologii ścieków) na prowadzonych przez Wydział BiNOŻ kierunkach studiów (w szczególności na kierunkach Biogospodarka zrównoważona oraz Ekotechnologie i bioprocesy) w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów lub projektu
 • uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w Katedrze oraz aplikowanie o granty finansowane przez zewnętrzne instytucje
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-02

Celem projektu jest badanie własności dynamicznych układów mechanicznych wykazujących złożone drgania samowzbudne, czyli podtrzymywane przez stałe w czasie źródło energii lub drgania parametryczne, w których istotną rolę odrywają zmienne w czasie pewne parametry układu. W badaniach tych będą również uwzględniane własności dynamiczne źródeł dostarczanej energii, takich jak różnego rodzaju napędy, w tym silniki elektryczne, np. prądu stałego. Badania dotyczą układów mechanicznych o skończonej liczbie stopni swobody i mechatronicznych, czyli układów mechanicznych z zaawansowanym sterowaniem, wykorzystującym elementy elektroniki i informatyki. W układach tego typu mogą wystąpić dotąd nie poznane scenariusze bifurkacyjne, czyli zmiany dynamiki dla powoli zmieniających się parametrów lub scenariusze te mogą okazać się istotne z punktu widzenia zastosowań w inżynierii mechanicznej lub mechatronice. Cele projektu dotyczą więc również wykrywania, analizy i sterowania złożonych rezonansów.

Oczekiwania:

 • Doktorat z zakresu: mechaniki, fizyki stosowanej, matematyki stosowanej, fizyki komputerowej uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed zgłoszeniem
 • Kandydat nie powinien być zatrudniony na umowę o pracę lub weźmie urlop bezpłatny na czas zatrudnienia w projekcie
 • Kandydat nie będzie otrzymywał żadnego innego wynagrodzenia z Narodowego Centrum Nauki
 • Biegła znajomość języka angielskiego - umożliwiająca komunikację i pisanie artykułów naukowych (obowiązkowe)
 • Potwierdzone publikacjami doświadczenie w pracach naukowych związanych z modelowaniem, analizą dynamiczną i/lub synchronizacją systemów mechanicznych/mechatronicznych w zakresie wskazanym we wniosku
 • Wiedza z zakresu: modelowania i wyprowadzania równań dynamiki programowania procedur numerycznych w języku skryptowym oraz w formie blokowej, rozwiązywanie równań różniczkowych nieliniowych; modelowania układów drgających o małej i dużej liczbie stopni swobody; modelowania i opisu matematyczny zjawiska rezonansu, synchronizacji, tarcia z uwzględnieniem opóźnień czasowych; rejestrowania wyników i wykonywania pomiarów eksperymentalnych; - opracowywanie wyników badań i zamieszczanie publikacji w czasopismach naukowych. Potwierdzona publikacja prac naukowych związanych z modelowaniem, analizą dynamiczną i/lub synchronizacją systemów mechatronicznych w zakresie wskazanym we wniosku.

Obowiązki:

 • prowadzenie prac badawczych związanych z tematyką projektu
 • udokumentowanie wyników w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych
 • prowadzenie prac badawczych związanych z tematyką projektu
 • udokumentowanie wyników w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Łódzka: Adiunkt

 • Lokalizacja: Łódź
 • Uczelnia: Politechnika Łódzka
 • Wydział: Katedra Budownictwa Betonowego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-20

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych: budownictwo
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu konstrukcji żelbetowych i ze zbrojeniem z pamięcią kształtu w formie co najmniej 1 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych (z bazy Web of Science) lub wydawnictwach o zasięgu światowym
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (1 referat z konferencji krajowych, 2 referaty z konferencji międzynarodowych)
 • minimum 4 semestralna praktyka dydaktyczna w zakresie konstrukcji żelbetowych
 • znajomość oprogramowania: Robot Structural Analysis, Civil 3 D, Atena

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
 • przygotowywanie publikacji naukowych
 • przygotowywanie wniosków projektów krajowych i zagranicznych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie konstrukcji betonowych
 • prace organizacyjne na rzecz Uczelni, Wydziału, Katedry

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji