Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? Sprawdź aktualne oferty - Uniwersytet Warszawski

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Warszawski - aktualne oferty pracy
Uniwersytet Warszawski - aktualne oferty pracy gettyimages.com/nortonrsx
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Warszawski. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Warszawski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-23

adiunkt; Zakład Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Bankowego; grupa badawczo-dydaktyczna; dyscyplina – nauki prawne; 1 etat (czas określony)

Oczekiwania:

 • posiadania stopnia doktora nauk prawnych ze specjalizacji prawo gospodarcze, w tym zwłaszcza prawo ochrony konkurencji i prawo energetyczne Unii Europejskiej lub doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne ze specjalizacji prawo gospodarcze, w tym zwłaszcza prawo ochrony konkurencji i prawo energetyczne Unii Europejskiej;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego i prawa ochrony konkurencji;
 • biegła znajomość języka polskiego oraz potwierdzona certyfikatami znajomość co najmniej dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego;
 • doświadczenie dydaktyczne w regularnym i samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa gospodarczego na poziomie uniwersyteckim, w tym w języku angielskim.

Obowiązki:

 • w obszarze badawczym: prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego, klimatycznego i ochrony konkurencji; prowadzenie badań naukowych w zakresie funkcjonowania rynku energii Unii Europejskiej.
 • w obszarze dydaktycznym prowadzenie działalności dydaktycznej w języku angielskim z zakresu prawa energetycznego i klimatycznego Unii Europejskiej; prowadzenie działalności dydaktycznej w języku polskim z zakresu prawa publicznego gospodarczego, a także prawa energetycznego i prawa ochrony konkurencji.
 • w obszarze organizacyjnym wykonywanie prac organizacyjnych związanych z studiami „LLM EU Energy and Climate Law”; wykonywanie prac administracyjno-organizacyjnych dotyczących działań badawczych i dydaktycznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-24
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-27

Opis projektu Połączenie metod pochodzących z logiki oraz z teorii grafów daje potężne narzędzia w projektowaniu algorytmów, teorii złożoności oraz w innych dziedzinach informatyki teoretycznej. Ilustracją potęgi tego podejścia jest niedawny rozwój w algorytmicznej teorii grafów rzadkich. Przykładowy wynik w tej dziedzinie mówi, że każdą własność grafów wyrażalną w logice pierwszego rzędu można rozstrzygnąć w czasie liniowym (a więc bardzo szybko), na danym grafie planarnym. Celem projektu jest gruntowne rozwinięcie strukturalnej teorii (klas) grafów, które posiadają podobne, dobre własności algorytmiczne, kombinatoryczne i logiczne. Więcej szczegółów: https://sites.google.com/view/buka-project/.

Oczekiwania:

 • Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora nauk matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będą posiadać doświadczenie w przynajmniej jednej z poniższych dziedzin: strukturalna teoria grafów, algorytmy i złożoność obliczeniowa, teoria modeli skończonych, teoria modeli.

Obowiązki:

 • Wybrani kandydaci będą pracować nad wybranymi zagadnieniami z pogranicza strukturalnej teorii grafów, logiki (teorii modeli oraz teorii modeli skończonych) oraz kombinatoryki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-26

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2024 lub 1 lutego 2025, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić zajęcia dydaktyczne (pensum: 360 godzin dydaktycznych w roku akademickim) i może brać udział w badaniach naukowych – odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka. Wynagrodzenie zasadnicze adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na WMIM wynosi obecnie 8 515,00 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej zaangażowanych, tę kwotę powiększają o 10 do 15% dodatki do wynagrodzenia, patrz Regulamin Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim. Dla pracowników przewidziany jest bogaty pakiet świadczeń socjalnych, obejmujący opiekę zdrowotną, ubezpieczenia, dostęp do szkoleń oraz wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego.

Oczekiwania:

  1. stopień doktora w dyscyplinie matematyka/informatyka (lub dyscyplinach pokrewnych);
  1. co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
  1. wysokie umiejętności dydaktyczne, potwierdzone w szczególności przez wyniki ankiet studenckich lub wyróżnienia i nagrody za działalność dydaktyczną;
  1. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim.

Obowiązki:

 • W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić zajęcia dydaktyczne (pensum: 360 godzin dydaktycznych w roku akademickim) i może brać udział w badaniach naukowych - odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowego do projektu NCN pt. „Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych” nr UMO-2022/46/A/ST7/00238 realizowanego w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę do 48 miesięcy, nie dłużej niż do 13.04.2027 r. W przypadku przedłużenia projektu, możliwe przedłużenie zatrudnienia.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, preferowany doktorat z nauk fizycznych, matematycznych lub tech-nicznych w dziedzinie elektroniki lub informatyki
 • doświadczenie w modelowania metodami uczenia głębokiego lub w pracach badawczych (teoretycz-nych lub doświadczalnych) w zakresie światłowodów pasywnych i aktywnych oraz telekomunikacji
 • doświadczenie w prowadzeniu badań i upowszechnianiu wyników
 • doświadczenie w pracy w zespołach badawczych
 • znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB, Python, PyTorch lub TensorFlow
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • rozwój nowych metod numerycznych do modelowania światłowodów specjalnych typu free-form, modelowanie zjawisk zachodzących w światłowodach typu free-form, udział w badaniach ekspery-mentalnych z opracowywaniem i testowaniem nowych rodzajów światłowodów pod katem ich zasto-sowań w telekomunikacji
 • współpraca z zespołem technologicznym oraz młodymi naukowcami i studentami
 • publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Lektor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Orientalistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-21

Lektor języka chińskiego w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW

Oczekiwania:

 • Stopnia magistra
 • Natywnej znajomość języka chińskiego,
 • Potwierdzonych kompetencji w dziedzinie nauczania języka chińskiego jako języka obcego (dyplom uczelni, dyplomy ukończonych kursów specjalistycznych, itp.),
 • Potwierdzonego doświadczenia w nauczaniu języka chińskiego jako języka obcego na poziomie uniwersyteckim
 • Listu polecającego,

Obowiązki:

 • zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Sinologii Wydziału Orientalistycznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Neofilologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-19

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk humanistycznych
 • zainteresowania badawcze obejmujące wzajemne wpływy różnych obszarów kultury (sztuki i literatury) w kontekście historycznym i społecznym Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (XIX i XX w.)
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na różnych poziomach nauczania na poziomie akademickim
 • doświadczenie w przygotowywaniu autorskich programów zajęć dydaktycznych
 • bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego i języka polskiego
 • dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych (w ostatnich 5-ciu latach) oraz potencjał do dalszego rozwoju naukowego
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie obejmujące promocję kultury oraz znajomość kontekstu polskiego w odniesieniu do procesów kulturowych w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej oraz doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego na poziomie akademickim
 • deklaracja, że Uniwersytet Warszawski będzie stanowił podstawowe miejsce pracy

Obowiązki:

 • realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum)
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz związanych z własnym rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników
 • kształcenie kadry naukowej; organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych
 • obowiązki organizacyjne np. udział w pracach komisji egzaminacyjnych, w posiedzeniach organów kolegialnych w Uniwersytecie

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the Project Leader, announce opening of the competition for the position of Phd Student in the Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling – Centre of New Technologies of the University of Warsaw. Project title: Biological code of knots – identification of knotted patterns in biomolecules via AI approach Project leader: Professor Joanna Sułkowska Competition number: CeNT-15-2024 For more informations, please visit: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/05/cent-15-2024_opus-22-j-sulkowska_phd_student_final_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • The competition is open for persons who meet the conditions specified in the regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the National Science Centre for OPUS 22 grant.
 • BSc. degree in chemistry or biology/pharmacy will be an asset.
 • Experience in protein expression and purification. Candidate should have strong background in protein biochemistry or biophysics or molecular microbiology (should have experience with a protein expression from an E. coli bacterium, chromatographic methods of their purification, kinetics study). Experience in conducting computer simulations, knowledge of Python, scientific computing libraries, and Linux environment will be an advantage.
 • The candidate must have the status of a PhD Student, at The Doctoral School of Exact and Natural Sciences, or at another institution in Poland.
 • Please the following website for recruitment details: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/en/recruitment-2024-2025-2/

Obowiązki:

 • Establishing methods for selected proteins expression and purification. Preparing samples for X-ray and cryo-EM measurements. Participation in structure determination and description.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Doktorant

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-17
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-02

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the Project Leader, announce opening of the competition for the position of PhD Student in the Biomolecular Modelling Laboratory – Centre of New Technologies of the University of Warsaw. Project title: From ancestral peptides to contemporary proteins: folding and stability of protein building blocks Project leader: Piotr Setny, PhD Competition number: CeNT-8.1-2024 For more informations, please visit: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/05/job-offer_cent-8.1-2024_sonata-bis-10_setny_doktorant_en_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • basic knowledge of Linux operating system and scripting language (e.g. Python, Perl)
 • good knowledge of English
 • previous experience with molecular modelling would be welcome
 • The competition is open for persons who meet the conditions specified in the regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the National Science Centre for Sonata Bis 10 grant.
 • MSc degree in physics, chemistry, biology or related discipline. The MSc degree should be obtained before the date of starting work in the project.
 • Confirmed status of a PhD student in Poland (on the date of starting work in the project at the latest).

Obowiązki:

 • setting up and conducting molecular dynamics simulation
 • developing custom analysis methods
 • preparing scientific presentations and manuscript drafts
 • participating in seminars and conferences

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Starszy specjalista badawczo-techniczny

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Uniwersytet Warszawski w związku z realizacją programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” poszukuje Starszego specjalisty badawczo-technicznego do współtworzenia Core Facility Analiza Danych Geoprzestrzennych Tytuł projektu: I.4.2. Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej – zatrudnienie techników/operatorów infrastruktury badawczej Numer konkursu: CeNT-14-2024 Po więcej informacji zapraszamy na: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/05/2024-cent-14-2024_idub_core-facilities_pl_pz_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora z dziedziny Geografii (nauki przyrodnicze) lub specjalności pokrewnej
 • minimum dwuletnie doświadczenie (zarówno teoretyczne jak i praktyczne) w dziedzinie analizy danych geoprzestrzennych
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz duża dbałość o szczegóły
 • umiejętności pracy z naukowcami na wszystkich poziomach
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi zadaniami w szybko zmieniającym się środowisku
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • wykonywanie rutynowych analiz geoprzestrzennych, w tym pozyskiwanie, analizy statystyczne i mapowanie różnych warstw informacji geograficznej dostępnych wewnętrznie i zdalnie w ramach podstawowej działalności GDPCF CeNT UW, w tym udział w projektach naukowych
 • udział w tworzeniu nowych technik analitycznych i optymalizacji istniejących
 • wdrażanie nowych metod przetwarzania danych w obecnie stosowanych i nowych procedurach laboratoryjnych
 • nadzór nad wirtualną infrastrukturą obliczeniową, serwisem technicznym i konserwacją
 • prowadzenie dokumentacji i organizacja pracy w placówce
 • jakościowa ocena wyników, a także rozwiązywanie problemów technicznych we współpracy z bezpośrednim przełożonym

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Stypendysta

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: inny
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-20

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the Project Leader, announce opening of the competition for the position of Student in the Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling – Centre of New Technologies of the University of Warsaw. Project title: Biological code of knots – identification of knotted patterns in biomolecules via AI approach Project leader: Professor Joanna Sułkowska Competition number: CeNT-16-2024 For more informations, please visit: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/05/cent-16-2024_opus-22-j-sulkowska_student_DOP.pdf

Oczekiwania:

 • The competition is open for persons who meet the conditions specified in the regulations on the allocation of resources for the implementation of tasks financed by the National Science Centre for OPUS 22 grant.
 • The candidate must be a student of: first-cycle, second-cycle or uniform master degree studies, pursued in higher education institutions in the territory of Poland.
 • Experience in protein expression and purification. Candidate should have strong background in protein biochemistry or biophysics or molecular microbiology (should have experience with a protein expression from an E. coli bacterium, chromatographic methods of their purification, kinetics study). Experience in conducting computer simulations, knowledge of Python, scientific computing libraries, and Linux environment will be an advantage.

Obowiązki:

 • Establishing methods for selected proteins expression and purification. Preparing samples for X-ray and cryo-EM measurements. Participation in structure determination and description.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Książki i Historii Mediów, na pełny etat w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Oczekiwania:

 • Dyplom doktora z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach
 • Dorobek naukowy i doświadczenie eksperckie/zawodowe w zakresie komunikacji audiowizualnej, w tym historii i współczesności filmu fabularnego - potwierdzonych publikacjami, wystąpieniami na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, udziałem w realizacji projektów oraz aktywnością w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych
 • Doświadczenie w dydaktyce akademickiej w zakresie publikowania współczesnego, w tym projektowanie publikacji, historii mediów polskich w XX w., w tym cenzury, humanistyki cyfrowej i naukoznawstwa,
 • Zwiększona aktywność w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze naukowym i popularno-naukowym (sesji, seminariów i zajęć warsztatowych) tematycznie związanych z filmem fabularnym i dokumentalnych,
 • Dobra znajomość języków: polskiego i angielskiego

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz publikowanie ich wyników, także w obiegu międzynarodowym
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze 210 godz. dydaktycznych rocznie, w tym ćwiczeń i laboratoriów;
 • Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowo-dydaktycznego do Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oczekujemy, że kandydat zaproponuje program badawczy z zakresu szeroko rozumianej geofizyki, zgodny ze specyfiką co najmniej jednej z grup badawczych działających w tym obszarze w Instytucie. Szczegółowa informacja dotycząca prowadzonych badań znajduje się na stronie www.igf.fuw.edu.pl w zakładce ‘Grupy badawcze’.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk o Ziemi (warunkowo – perspektywa uzyskania tego stop-nia przed wrześniem 2024),
 • udokumentowane udziałem w projektach badawczych doświadczenie w pracy naukowej,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
 • doświadczenie międzynarodowe (preferowany staż zagraniczny, wymagana widoczna aktywność o zasięgu międzynarodowym).

Obowiązki:

 • Do obowiązków nowo zatrudnionego pracownika naukowo-dydaktycznego będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki UW w wymiarze 210 godzin rocznie.
 • Zatrudniona osoba będzie podlegała regularnym ocenom okresowym uwzględniającym działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-15
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-14

konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzącego działalność dydaktyczną w obszarze data science na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Oczekiwania:

 • znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie ekonomia i finanse w stosunku do etapy kariery kandydata, szczególnie w zakresie wykorzystania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, mierzony publikacjami w renomowanych czasopismach i wydawnictwach o znaczącym zasięgu międzynarodowym
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami w języku angielskim, w szczególności o tematyce z zakresu programowania, metod ilościowych, czy narzędzi sztucznej inteligencji
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, w szczególności w obszarze data science, analizy danych i programowania

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse, z wykorzystaniem metod ilościowych
 • Publikowanie wyników w renomowanych czasopismach i wydawnictwach o znaczącym międzynarodowym zasięgu, w szczególności w wysoko punktowanych czasopismach w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym przez polskie Ministerstwo Nauki
 • Zdobywanie środków na badania w konkursach grantowych. Udział z referatem w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych
 • Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w ramach pensum w wysokości 210 godzin rocznie, dla studentów 1. i 2. stopnia i/lub zajęcia specjalistyczne. W szczególności od kandydata/kandydatki oczekuje się prowadzenia zajęć w obszarze data science, analizy danych, programowania i metod ilościowych dla studentów studiów magisterskich anglojęzycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Opis projektu Projekt BOBR ma na celu badanie dekompozycji grafów i ich zastosowań w projektowaniu efektywnych algorytmów, w szczególności dla problemów pochodzących z teorii grafów i z teorii modeli skończonych. Badania w projekcie koncentrują się na następujących czterech kierunkach:  Grafy rzadkie i strukturalnie rzadkie: badamy abstrakcyjne pojęcia rzadkości w grafach (ograniczona ekspansja i nigdzie-gęstość) w celu zrozumienia implikowanej przez nie struktury i wykorzystania jej do projektowania efektywnych algorytmów. Pracujemy również nad konstrukcją strukturalnej teorii grafów gęstych o prostej strukturze, bazującą na osiągnięciach teorii grafów rzadkich i sięgającą do pojęć zaczerpniętych teorii stabilności.  Dynamiczne parametryzowane struktury danych: rozwijamy teorię złożoności parametryzowanej poprzez projektowanie struktur danych dla dynamicznych problemów parametryzowanych w grafach.

Oczekiwania:

 • Oczekujemy, że kandydat/ka w momencie zatrudnienia będzie posiadał/a stopień doktora nauk matematycznych w dziedzinie matematyka lub informatyka (lub równoważne uprawnienia uzyskane zagranicą),
 • Będzie miał/a doskonałe przygotowanie w obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin:  strukturalna teoria grafów;  projektowanie i analiza algorytmów; lub  automaty i logika. Doświadczenie badawcze w następujących tematach będzie dodatkowym atutem:  algorytmy parametryzowane;  schematy aproksymacyjne w grafach planarnych;  algorytmy w klasach grafów;  dynamiczne struktury danych;  algorytmy dla problemu sprawdzania modelu;  teoria modeli, zwłaszcza skończona teoria modeli lub teoria stabilności;  teoria minorów;  strukturalna teoria grafów rzadkich (pojęcia ograniczonej ekspansji i nigdzie-gęstości);  dekompozycje drzewiaste, w szczególności szerokość drzewiasta i klikowa
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2023 poz. 742 z późn. zm.)

Obowiązki:

 • Projekt BOBR ma na celu badanie dekompozycji grafów i ich zastosowań w projektowaniu efektywnych algorytmów, w szczególności dla problemów pochodzących z teorii grafów i z teorii modeli skończonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział „Artes Liberales”
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: część etatu, inny, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.2 „Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego”. Jej praca będzie polegała na prowadzeniu badań w dziedzinie archeologii średniowiecznej i archeologii krajobrazu, a także prowadzenie badań w dziedzinie historii środowiskowej, społecznej i gospodarczej

Oczekiwania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • stopień doktora uzyskany w dyscyplinie archeologia lub historia;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od uzyskania stopnia doktora;
 • potwierdzona publikacjami doświadczenie w badaniach w dziedzinie archeologii średniowiecznej i/lub historii środowiskowej, społecznej i gospodarczej
 • potwierdzona umiejętność pozyskiwania i kierowania projektami grantowymi
 • wysokie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia oraz zdolność do zarządzania szerokim zakresem zadań i obowiązków;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w zakresie komunikacji pisemnej, werbalnej i prezentacji;

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań w dziedzinie archeologii średniowiecznej i archeologii krajobrazu.
 • Prowadzenie badań w dziedzinie historii środowiskowej, społecznej i gospodarczej.
 • Aktywny udział w tworzeniu międzynarodowej sieci badawczej związanej z Działaniem I.3.2.
 • Bezpośredni udział w przygotowywaniu, opracowywaniu, składaniu i realizowaniu wniosków grantowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Wzmocnienie międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w ramach badań interdyscyplinarnych.
 • Przygotowywanie publikacji indywidualnych i zbiorowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Aktywny udział w popularyzacji wyników badawczych związanych z Działaniem I.3.2.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Hydrobiologii, Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późniejszymi zmianami).
 • jak w załączniku

Obowiązki:

 • jak w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie dydaktycznej w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska Instytut Biologii Środowiskowej Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2023 r., poz.742 z późniejszymi zmianami).
 • jak w załączniku

Obowiązki:

 • jak w załaczniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-15

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Ekofizjologii Molekularnej Roślin Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2023 r., poz.742 z późniejszymi zmianami)
 • jak w załączniku

Obowiązki:

 • jak w załączniku

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział „Artes Liberales”
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-11

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych (nauki o kulturze i religii, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo);
 • doświadczenie studiów i/lub pracy naukowej w programach interdyscyplinarnych w Polsce i/lub za granicą;
 • doświadczenie przygotowywania i realizacji wniosków grantowych;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej;
 • prezentacja planu dalszej działalności badawczej;
 • udokumentowana bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego (kastylijskiego);
 • udokumentowana bardzo dobrej znajomości drugiego języka używanego na Półwyspie Iberyjskim;
 • udokumentowana bardzo dobra znajomość języka polskiego.

Obowiązki:

 • zajęcia dydaktyczne na Wydziale „Artes Liberales”;
 • pomoc w organizacji opieki nad studentami na Wydziale „Artes Liberales”

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział „Artes Liberales”
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-11

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych (nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii, kulturoznawstwo);
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o sztuce (w zakresie problematyki filmu i nowych mediów ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej);
 • doświadczenie studiów i/lub pracy naukowej w programach interdyscyplinarnych w Polsce i/lub za granicą;
 • doświadczenie przygotowywania i realizacji wniosków grantowych;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej;
 • prezentacja planu dalszej działalności badawczej;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego; wskazana znajomość innego języka kongresowego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego.

Obowiązki:

 • praca badawcza w zakresie nauk o sztuce;
 • zajęcia dydaktyczne na Wydziale „Artes Liberales”;
 • pomoc w organizacji opieki nad studentami na Wydziale „Artes Liberales”

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział „Artes Liberales”
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-11

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych (nauki o kulturze i religii, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, archeologia);
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznej kultury Zachodu);
 • doświadczenie studiów i/lub pracy naukowej w programach interdyscyplinarnych w Polsce i/lub za granicą;
 • doświadczenie przygotowywania i realizacji wniosków grantowych;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej;
 • prezentacja planu dalszej działalności badawczej;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego; wskazana znajomość innego języka kongresowego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego.

Obowiązki:

 • praca badawcza w zakresie nauk o kulturze i religii;
 • zajęcia dydaktyczne na Wydziale „Artes Liberales”;
 • pomoc w organizacji opieki nad studentami na Wydziale „Artes Liberales”;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział „Artes Liberales”
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-13
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-11

Oczekiwania:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych (nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne);
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (w zakresie problematyki elit społecznych);
 • doświadczenie studiów i/lub pracy naukowej w programach interdyscyplinarnych w Polsce i/lub za granicą
 • doświadczenie przygotowywania i realizacji wniosków grantowych;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej;
 • prezentacja planu dalszej działalności badawczej;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego; wskazana znajomość innego języka kongresowego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego.

Obowiązki:

 • praca badawcza w zakresie nauk o polityce i administracji;
 • zajęcia dydaktyczne na Wydziale „Artes Liberales”;
 • pomoc w organizacji opieki nad studentami na Wydziale „Artes Liberales”

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Orientalistyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Adiunkt w grupie pracowników badawczych (PostDoc) – praca w zespole badawczym realizującym projekt WEAVE-Unisono „DigEanna: digitalizacja archiwum Eanna”

Oczekiwania:

 • doktorat w zakresie asyriologii uzyskany nie później niż 7 lat przed datą zatrudnienia w instytucji innej niż UW (o stanowisko mogą ubiegać się kandydaci z doktoratem UW, którzy spędzili przynajmniej 10 miesięcy w instytucji naukowej innej niż UW)
 • znakomita znajomość nowobabilońskiego dialektu języka akadyjskiego oraz historii i kultury Babilonii w I tys. p.n.e.
 • doświadczenie w pracy z tabliczkami klinowymi i/lub ich zdjęciami
 • doświadczenie w zarządzaniu bazami danych
 • doskonała znajomość angielskiego w mowie i piśmie
 • kreatywność i umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • praca w zespole badawczym realizującym projekt WEAVE-Unisono "DigEanna: digitalizacja archiwum Eanna"
 • digitalizacja i klasyfikacja dokumentów klinowych
 • gromadzenie danych prozopograficznych
 • kwerendy muzealne
 • współorganizacja warsztatów i spotkań naukowych
 • publikacja artykułów naukowych na tematy związane z problematyką projektu
 • popularyzacja osiągnięć projektu

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-09

Oferowane stanowisko doktoranckie będzie w szczególności koncentrować się na nowatorskich metodach sztucznej inteligencji do projektowania peptydów przeciwdrobnoustrojowych. Projekt obejmuje ścisłą współpracę z międzynarodowymi partnerami eksperymentalnymi. Doktorant otrzyma wsparcie zarówno w zakresie sztucznej inteligencji, jak i projektowania peptydów i będzie osadzony/a w wysoce wspierającym, komunikatywnym zespole. Stanowisko jest finansowane z prestiżowego grantu ERC Consolidator DOG-AMP.

Oczekiwania:

 • Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali tytuł magistra matematyki lub informatyki oraz doskonałe przygotowanie w obu tych dziedzinach.
 • Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.
 • Wymagane jest dobre zrozumienie podstawowych koncepcji teoretycznych w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji, modelach probabilistycznych lub statystyce Bayesowskiej, a także silne umiejętności programowania w połączeniu z matematycznym nastawieniem.
 • Kandydat powinien być zainteresowany rozwiązywaniem problemów klinicznych i biomedycznych.

Obowiązki:

 • Oferowane stanowisko doktoranckie będzie w szczególności koncentrować się na nowatorskich metodach sztucznej inteligencji do projektowania peptydów przeciwdrobnoustrojowych. Projekt obejmuje ścisłą współpracę z międzynarodowymi partnerami eksperymentalnymi. Doktorant otrzyma wsparcie zarówno w zakresie sztucznej inteligencji, jak i projektowania peptydów i będzie osadzony/a w wysoce wspierającym, komunikatywnym zespole.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-09

Oczekiwania:

 • stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie socjologia;
 • znajomość metod jakościowych w badaniach interdyscyplinarnych;
 • dorobek naukowy, w tym utorstwo co najmniej pięciu artykułów opublikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach recenzowanych (w szczególności z listy Journal Citation Reports), i co najmniej jednej pracy książkowej wydanej przez wydawnictwo o międzynarodowej renomie;
 • dorobek naukowy ulokowany w obszarze socjologii historycznej;
 • udział w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projektach badawczych finansowanych ze źródeł pozauczelnianych;
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość języka polskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku;
 • znajomość minimum jednego języka źródłowego

Obowiązki:

 • uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w zespole;
 • aplikowanie o granty europejskie i krajowe;
 • budowanie międzynarodowej sieci powiązań naukowych;
 • publikowanie prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • wzmacnianie marki i pozycji instytutu w strategicznie określonych obszarach;
 • opracowywanie programów zajęć i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Neofilologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

Oczekiwania:

 • Od kandydata/kandydatki na to stanowisko wymaga się spełniania wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 r. z 742 z późn. zm.), a ponadto:
 • co najmniej stopnia doktora nauk humanistycznych;
 • specjalizacji badawczej w dyscyplinie językoznawstwo;
 • zainteresowań badawczych ukierunkowanych na językoznawstwo hispanistyczne;
 • co najmniej pięcioletniego doświadczenia w pracy na wyższej uczelni
 • doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu praktycznej nauki języka hiszpańskiego oraz językoznawstwa hispanistycznego na różnych poziomach nauczania na poziomie uniwersyteckim;
 • doświadczenia we współpracy w grupach badawczych;
 • dorobku naukowego w postaci aktualnych publikacji naukowych oraz potencjału do dalszego rozwoju naukowego;
 • dodatkowym atutem będzie ukierunkowanie badawcze oraz dydaktyczne na język prawny i prawniczy;
 • zadeklarowania, że Uniwersytet Warszawski będzie dla niego podstawowym miejscem pracy.

Obowiązki:

 • Realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum);
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz związanych z własnych rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników;
 • kształcenie kadry naukowej;
 • organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych;
 • obowiązki organizacyjne np. udział w pracach komisji egzaminacyjnych, w posiedzeniach organów kolegialnych w Uniwersytecie.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Lektor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Orientalistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Lektor języka koreańskiego w grupie pracowników dydaktycznych w Szkole Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego UW

Oczekiwania:

 • Stopnia magistra nauk humanistycznych w dziedzinie koreanistyki, filologii
 • Bardzo dobrej znajomości języka koreańskiego oraz kultury i realiów współczesnej Korei
 • Minimum 2 lat doświadczenia w nauczaniu jęz. koreańskiego w szkole wyższej lub w szkołach językowych
 • Udokumentowanego dobrego podejścia do studenta / słuchacza
 • Doświadczenia w prowadzeniu kursów języka koreańskiego (w tym kursów intensywnych)
 • Doświadczenia w zakresie procedury certyfikowania biegłości językowej co najmniej na poziomach A2, B1
 • Biegłej znajomości języka polskiego oraz bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

Obowiązki:

 • zajęcia dydaktyczne w Szkole Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Lektor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Orientalistyczny
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-26
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-29

Lektor języka japońskiego w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Japonistyki Wydziału Orientalistycznego UW

Oczekiwania:

 • Stopnia magistra
 • Natywna znajomość języka japońskiego
 • Doświadczenie nauczania na uczelni wyższej, zwłaszcza w pracy ze studentami nad rozwijaniem językowej: a/ recepcji - rozumienie wypowiedzi (słuchanie, czytanie) c/ produkcji - tworzenie wypowiedzi (ustnych, pisemnych) d/ interakcji - reagowanie na wypowiedzi (ustne, pisemne) e/ mediacji - przetwarzanie wypowiedzi (ustnych, pisemnych) realizowanych podczas: zajęć kształtujących kompetencje produktywne (np. praktyczna nauka języka japońskiego poziom JLPT N5-N1); zajęć kształtujących wiedzę językową (np. wypowiedzi pisemne na zadany temat, poziom JLPT N5-N1)
 • Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego

Obowiązki:

 • zajęcia dydaktyczne w Katedrze Japonistyki Wydziału Orientalistycznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Biologii UW – kandydat wybiera jednostkę wydziału (instytut, zakład, pracownię) i uzyskuje wcześniej zgodę jej kierownika na zatrudnienie w wypadku wygrania konkursu

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk biologicznych lub nauk pokrewnych;
 • znaczące osiągnięcia naukowe z zakresu bioinformatyki udokumentowane np. licznie cytowanymi publikacjami w renomowanych czasopismach międzynarodowych, zaproszeniami do wygłaszania wykładów lub seminariów, w szczególności wykładów plenarnych na konferencjach międzynarodowych itd.;
 • przedstawienie planu dalszej działalności badawczej z uwzględnieniem własnego rozwoju naukowego i współpracy z grupami badawczymi na wydziale;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim, w tym prowadzenie i opracowanie wykładów i zajęć; pożądane doświadczenie w indywidualnej pracy ze studentami (np. w opiece nad dyplomantami) oraz w popularyzacji wiedzy naukowej;

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych z zakresu bioinformatyki i publikacja ich wyników w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; uzyskiwanie środków na badania i rozwój zespołu badawczego;
 • opracowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bioinformatyki, informatyki w zakresie podstawowym, statystyki, technik komputerowych itp.;
 • inne obowiązki pracownika wynikające z zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Biologii UW – kandydat wybiera jednostkę wydziału (instytut, zakład, pracownię) i uzyskuje wcześniej zgodę jej kierownika na zatrudnienie w wypadku wygrania konkursu

Oczekiwania:

 • znaczące osiągnięcia naukowe udokumentowane licznie cytowanymi publikacjami w renomowanych czasopismach międzynarodowych, zaproszeniami do wygłaszania wykładów lub seminariów, w szczególności wykładów plenarnych na konferencjach międzynarodowych itd.;
 • przedstawienie planu dalszej działalności badawczej z uwzględnieniem własnego rozwoju naukowego oraz rozwoju grupy badawczej;
 • przedstawienie oferty dydaktycznej, uzupełniającej ofertę wydziału;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim, w tym prowadzenie i opracowanie wykładów i zajęć; pożądane doświadczenie w indywidualnej pracy ze studentami (np. w opiece nad dyplomantami) oraz w popularyzacji wiedzy naukowej;
 • inne jak w ogłoszeniu

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk biologicznych i publikacja ich wyników w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; uzyskiwanie środków na badania i rozwój zespołu badawczego;
 • opracowanie i prowadzenia zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w nawiązaniu do prowadzonych badań;
 • inne obowiązki pracownika wynikające z zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Biologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-03

adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej na Wydziale Biologii UW, kandydat wybiera jednostkę wydziału (instytut, zakład, pracownię) i uzyskuje wcześniej zgodę jej kierownika na zatrudnienie w wypadku wygrania konkursu.

Oczekiwania:

 • osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami w renomowanych czasopismach międzynarodowych, nagrodami krajowymi i zagranicznymi, zaproszeniami do wygłaszania wykładów lub seminariów, w szczególności wykładów plenarnych na konferencjach międzynarodowych itd.;
 • przedstawienie planu dalszej działalności badawczej z uwzględnieniem własnego rozwoju naukowego, w tym staży i szkoleń zagranicznych;
 • przedstawienie oferty dydaktycznej, uzupełniającej ofertę wydziału;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim; pożądane także doświadczenie w popularyzacji wiedzy naukowej;
 • inne jak w ogłoszeniu

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk biologicznych i publikacja ich wyników w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; uzyskiwanie środków na badania i rozwój zespołu badawczego;
 • opracowanie i prowadzenia zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w nawiązaniu do prowadzonych badań;
 • inne obowiązki pracownika wynikające z zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Nanocząstki plazmoniczne dekorowane fluorescencyjnie znakowanym mRNA do badania aktywności enzymów zaangażowanych w metabolizm mRNA z wykorzystaniem efektu FRET pojedynczych par Kierownik projektu: prof. dr. hab. Jacek Jemielity Numer konkursu: CeNT-10-2024 Po więcej informacji zapraszamy na: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2690/datafile/pdf

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora z chemii, chemii organicznej, chemii biologicznej, biochemii lub pokrewnej dziedziny.
 • Kandydat powinien mieć doświadczenie w syntezie analogów nukleotydów i charakteryzowaniu ich właściwości spektroskopowych, mile widziane będzie doświadczenie biochemiczne i znajomość reakcji bio-ortogonalnych.
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie
 • Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: 1) art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; 2) Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 25

Obowiązki:

 • synteza modyfikowanych nukleotydów do modyfikacji mRNA,
 • synteza i znakowanie mRNA,
 • spektroskopowa charakteryzacja modyfikowanych nukleotydów

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Centrum Nowych Technologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł projektu: Poczuj chemię, jeśli jesteś wystarczająco blisko – indukowana efektem bliskości ligacja SuFex dla biologii i medycyny mRNA Kierownik projektu: prof. dr. hab. Jacek Jemielity Numer konkursu: CeNT-6-2024 Po więcej informacji zapraszamy na: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2679/datafile/pdf

Oczekiwania:

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: 1) art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; 2) Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 25
 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora z biologii molekularnej, biochemii, biotechnologii lub pokrewnej dziedziny.
 • Doświadczenie w biochemii RNA będzie dodatkowym atutem.
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
 • Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Obowiązki:

 • Enzymatyczna synteza i oczyszczanie zmodyfikowanych RNA, przygotowanie DNA do eksperymentów IVT, identyfikacja produktów reakcji enzymatycznych i chemicznie indukowanych wiązań krzyżowych, eksperymenty pull-down i przygotowanie próbek do analizy proteomicznej, ocena systemów dostarczania RNA przy użyciu modelowych linii komórkowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Fizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-03-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Wybrany kandydat dołączy do zespołu badawczego realizującego projekt SONATA 18 pt. „Modyfikowane (oligo)nukleotydy do foto-kontrolowanej manipulacji mRNA” (2022/47/D/ST4/00386), finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest opracowanie i scharakteryzowanie narzędzi molekularnych pozwalających na czasowo-przestrzenną manipulację cząsteczkami informacyjnego RNA (mRNA) za pomocą światła.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie biofizyki, biologii molekularnej, chemii organicznej/medycznej lub pokrewnych dziedzin
 • Płynna znajomość języka angielskiego oraz zainteresowaniem biologią nukleotydów i mRNA
 • Pożądane jest wcześniejsze doświadczenie w pracy z preparatami białkowymi i/lub RNA
 • Istotny w ocenie kandydata będzie jego dorobek publikacyjny, w szczególności związany z tematyką projektu
 • Dobre umiejętności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole

Obowiązki:

 • Enzymatyczna synteza modyfikowanych cząsteczek RNA, ekspresja i oczyszczanie białek wiążących mRNA, identyfikacja produktów reakcji fotochemicznych, przygotowanie próbek do badań proteomicznych, charakteryzacja koniugatów mRNA w modelach komórkowych.
 • Raportowanie otrzymanych wyników.
 • Przygotowywanie manuskryptów publikacji naukowych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warszawski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
 • Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-01-30
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-31

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zrekrutowana osoba na stanowisko adiunkta będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”. Głównym celem Działania jest stworzenie programu badawczego wykorzystującego nowe rodzaje danych w innowacyjnych badaniach poświęconych determinantom, pomiarowi i skutkom mobilności terytorialnej, mobilności społecznej i nierówności ekonomicznej.

Oczekiwania:

 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych
 • posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych (przynajmniej 2 prace opublikowane w czasopismach z listy JCR);
 • posiadanie doświadczenia w badaniach empirycznych w zakresie zagadnień mobilności i nierówności;
 • biegła znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych wykorzystywanych w badaniach mobilności i nierówności;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych w naukach społecznych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • możliwość podjęcia pracy nie później niż we wrześniu 2024

Obowiązki:

 • prowadzenie prac badawczych nad tworzeniem lub harmonizacją nowych źródeł danych w dziedzinie mobilności lub nierówności
 • stworzenie i udostępnienie innym badaczom bazy zawierającej nowe lub zharmonizowane dane dotyczące mobilności lub nierówności
 • przygotowywanie i składanie publikacji naukowych związanych z celami Działania do renomowanych czasopism naukowych należących do górnego kwartyla, tj. 25% tytułów najbardziej cytowanych czasopism na świecie indeksowanych w Scopus
 • grantowej z zewnętrznym wobec UW, krajowym lub zagranicznym finansowaniem, poświęconej badaniom związanym z celami Działania
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji celów Działania
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych z prezentacją wyników badań przeprowadzonych w ramach działania
 • współpraca w przygotowaniu na UW międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce migracji i nierówności
 • uczestnictwo w seminariach na UW, które będą popularyzowały bazy danych lub metody badawcze będące efektem realizacji działania

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zastrzeż PESEL - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji