Przedmioty w szkole podstawowej. Wykaz i wymiar godzin w klasach 1-3 oraz 4-8. To warto wiedzieć przed rokiem szkolnym 2024/2025

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Wideo
emisja bez ograniczeń wiekowych
Przedmioty w szkole podstawowej obowiązują dopiero od IV klasy. Na etapie I-III uczniowie odbywają tzw. edukację wczesnoszkolną. Wykaz i wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w szkole podstawowej to temat, który interesuje rodziców i uczniów, zwłaszcza w kontekście nowego roku szkolnego 2024/2025. Ile jest godzin języka polskiego w V klasie? Jakie nowe przedmioty dochodzą w VIII klasie, a jakie w VII? Poznajcie ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej i zobaczcie, jakie zajęcia dzieci mają w poszczególnych klasach.

Spis treści

Przedmioty obowiązkowe w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025

Wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w szkole podstawowej zamieszczony jest w ramowym planie nauczania dla szkół publicznych. Z tego tekstu dowiecie się, jakie przedmioty dochodzą w konkretnych klasach szkoły podstawowej i ile godzin lekcyjnych obowiązuje uczniów w zależności od etapu nauki.

Wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w szkole podstawowej.
Wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w szkole podstawowej. 123 RF/ zdjęcie seryjne/ petro

W szkole podstawowej obowiązkowymi przedmiotami są:

 • biologia;
 • chemia;
 • edukacja dla bezpieczeństwa;
 • edukacja wczesnoszkolna;
 • fizyka;
 • geografia;
 • historia;
 • informatyka;
 • język obcy nowożytny;
 • drugi język obcy nowożytny;
 • język polski;
 • matematyka;
 • muzyka;
 • plastyka;
 • przyroda;
 • technika;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • wychowanie fizyczne.

Dodatkowo uczeń może chodzić na lekcje z religii lub etyki. Nie są one jednak obowiązkowe.

Przedmioty w klasach I-III

Na pierwszym etapie nauki, czyli w klasach I-III nie ma podziału na przedmioty. Uczniowie realizują edukację wczesnoszkolną, w trakcie której uczą się zagadnień z zakresu języka polskiego, matematyki czy innych przedmiotów. Nie ma jednak rozróżnienia na poszczególne dziedziny wiedzy. W trakcie jednej godziny lekcyjnej mogą uczyć się zarówno tabliczki mnożenia, jak i czytania. Edukacja wczesnoszkolna obejmuje 20 godzin tygodniowo na każdym z etapów nauki, co w klasach I-III łącznie daje 60 godzin. Warto zaznaczyć, że w rozporządzeniu znalazły się także dodatkowe godziny do dyspozycji dyrektora.

Przedmioty w 4. klasie szkoły podstawowej

Czwarta klasa rozpoczyna bardzo ważny etap w życiu każdego ucznia. Pojawiają się wówczas przedmioty szkolne, a także oceny cyfrowe, a nie opisowe, jak to było w klasach I-III. Jakie przedmioty obowiązują w 4. klasie szkoły podstawowej? Oto wykaz i wymiar godzin:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Przyroda: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Technika: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Łącznie w 4. klasie szkoły podstawowej uczniów obowiązują tygodniowo 24 godziny lekcyjne.

Przedmioty w 5. klasie szkoły podstawowej

W 5. klasie szkoły podstawowej pojawiają się dwa nowe przedmioty: geografia i biologia. Z kolei uczniów nie obowiązują już lekcje przyrody. Ponadto piątoklasiści mają o jedną więcej niż w klasie 4. lekcję historii. Oto wykaz i wymiar zajęć w klasie 5. szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Geografia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Biologia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Technika: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Tygodniowo w 5. klasie dzieci odbywają łącznie 25 godzin lekcyjnych, a więc o jedną więcej, niż w 4. klasie.

Przedmioty w 6. klasie szkoły podstawowej

W 6. klasie obowiązują dokładnie takie same przedmioty, jak w 5. klasie, nie zmienia się także wymiar zajęć, a więc jest ich 25 w tygodniu. Wykaz lekcji w 6. klasie szkoły podstawowej przedstawia się w następujący sposób:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Geografia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Biologia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Technika: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Przedmioty w 7. klasie szkoły podstawowej

W 7. klasie dochodzi kilka nowych przedmiotów: drugi język obcy, chemia oraz fizyka. Poza tym zwiększa się tygodniowy wymiar godzin – będzie ich o 7 więcej.

Wykaz przedmiotów i godzin w 7. klasie szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Drugi język obcy nowożytny lub język łaciński: 2 godziny lekcyjne w tygodniu (+ 2 dodatkowe godziny w klasach dwujęzycznych);
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 2 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Geografia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Biologia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Chemia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Fizyka: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Tygodniowo dzieci w 7. klasie mają więc 32 (+2) godziny lekcyjne. Warto zaznaczyć, że w siatce godzin dla 7. klasy znalazły się też zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze minimum 10 godzin w ciągu roku. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe lekcje te realizowane są na:

 • Obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
 • Zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
 • Zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Zacięciach z wychowawcą.

Przedmioty w 8. klasie szkoły podstawowej

W ostatniej klasie szkoły podstawowej rozpoczynają się intensywne przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. W planie lekcji od 8. klasy nie ma już muzyki i plastyki, pojawiają się z kolei: wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa. Poniżej znajduje się wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w 8. klasie szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Drugi język obcy: 2 godziny lekcyjne w tygodniu (+ 2 dodatkowe godziny w klasach dwujęzycznych);
 • Historia: 2 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wiedza o społeczeństwie: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Geografia: 1 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Biologia: 1 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Chemia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Fizyka: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Edukacja dla bezpieczeństwa: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Łącznie zajęć w 8. klasie jest o jedną godzinę mniej niż w 7., a więc 31 (+2). W siatce godzin (podobnie, jak w 7. klasie) znajduje się minimum 10 godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które mogą być realizowane m.in. na zajęciach z wychowawczą czy obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie.

Nowe przedmioty w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025? Zmiany w podstawach programowych

W szkole podstawowej nie dochodzą nowe przedmioty, jednak jest kilka zmian, o których warto wspomnieć. Od roku szkolnego 2023/2024 zaszły drobne zmiany w podstawach programowych, np. uczniowie jako drugi język obcy mogą wybrać język obcy nowożytny lub (i to jest nowość) język łaciński. Ponadto w ramach przedmiotu technika, uczniowie zdobywają wiedzę o wychowaniu komunikacyjnym (m.in. zagadnienia dotyczące poruszania się hulajnogami elektrycznymi).

A jakie zmiany czekają uczniów od 1 września 2024 roku w zakresie przedmiotów szkolnych? Wciąż czekamy na opublikowanie nowych podstaw programowych. Ponadto uczniowie będą mieli obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy, które realizować będą na zajęciach z edukacji przyrodniczej (w przypadku uczniów klas I-III) i na zajęciach z wychowawcą (w przypadku klas IV-VIII).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji