Szukasz pracy na uczelni? Sprawdź, czy Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ma wolne stanowiska akademickie i naukowe

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - wolne stanowiska pracy
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - wolne stanowiska pracy gettyimages.com/nortonrsx
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie: Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział: Wydział Nauk o Człowieku
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-18

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk o Człowieku.

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia lub pokrewnej;
 • znaczące osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej, organizacyjnej lub naukowej na rzecz uczelni;
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;
 • dorobek naukowy potwierdzony wysokiej jakości publikacjami naukowymi z zakresu psychologii; przyporządkowanie działalności naukowej do dyscypliny psychologia;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim oraz komunikację ze studentami i wykładowcami w języku angielskim;

Obowiązki:

 • podejmowanie działań działania i decyzji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału,
 • pełnienie nadzoru nad sprawami wydziału, pracami rozwojowymi w ramach wydziału,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 • prowadzenie badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny,
 • realizowanie powierzeń zajęć dydaktycznych oraz dostosowywanie programów studiów we współpracy z Prorektorem ds. Kształcenia

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie: Profesor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-08

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: PROFESORA / PROFESORA UCZELNI na kierunku ITALIANISTYKA

Oczekiwania:

 • tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu językoznawstwa, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny językoznawstwo
 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2023 roku

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, upowszechnianie wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości i/lub ekonomia i finanse
 • prowadzenie zajęć zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-08

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: ADIUNKTA na kierunku ITALIANISTYKA

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu językoznawstwa, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny językoznawstwo
 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2023 roku

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, upowszechnianie wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości i/lub ekonomia i finanse
 • prowadzenie zajęć zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-08

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: ADIUNKTA na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu językoznawstwa, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny językoznawstwo
 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2023 roku

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych z zakresu językoznawstwa, upowszechnianie ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny językoznawstwo
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie: Profesor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-08

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: PROFESORA / PROFESORA UCZELNI na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA

Oczekiwania:

 • tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu językoznawstwa, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny językoznawstwo
 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2023 roku

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu językoznawstwa, upowszechnianie ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny językoznawstwo
 • prowadzenie zajęć zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie: Profesor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-08

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: PROFESORA / PROFESORA UCZELNI na kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA

Oczekiwania:

 • tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu językoznawstwa, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny językoznawstwo
 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2023 roku

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu językoznawstwa, upowszechnianie ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny językoznawstwo

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-08
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-08

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: ADIUNKTA na kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR
 • gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu językoznawstwa
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2023 roku

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu językoznawstwa, upowszechnianie wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny językoznawstwo
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie: Profesor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-04

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: PROFESORA / PROFESORA UCZELNI na kierunku: ZARZĄDZANIE

Oczekiwania:

 • tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w w dziedzinie nauk społecznych,, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2023 roku

Obowiązki:

 • gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości i/lub ekonomia i finanse
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie: Profesor

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-04

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: PROFESORA / PROFESORA UCZELNI na kierunkach: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ; EKONOMIA

Oczekiwania:

 • tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2023 roku

Obowiązki:

 • gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu ekonomii i finansów, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny ekonomia i finanse
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-04

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: ADIUNKTA na kierunku: ZARZĄDZANIE.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2023 roku

Obowiązki:

 • gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości i/lub ekonomia i finanse
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-04

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: ADIUNKTA na kierunkach: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ; EKONOMIA

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni;
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR;
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego;
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2023 roku;

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu ekonomii i finansów, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny ekonomia i finanse;

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie