Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostępne oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie gettyimages.com/mapo
Interesują Cię oferty pracy ze środowiska akademickiego? Bardzo dobrze trafiłeś. W naszym artykule prezentujemy oferty pracy m.in. na stanowiska akademickie i naukowe, które posiada Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Sprawdź, które z nich jest odpowiednie dla twoich kompetencji i dorobku naukowego. Weź udział w konkursie na stanowisko, które najbardziej Cię interesuje.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Oczekiwania:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja lub równorzędny,
 • umiejętność programowania w językach C, C++, Python,
 • wiedza i umiejętności w zakresie administrowania sieciami komputerowymi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
 • deklarowana chęć rozwoju naukowego.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny,
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-12
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Oczekiwania:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja lub równorzędny
 • umiejętność programowania w językach Prolog oraz Python
 • znajomość technik informatycznych wykorzystywanych w modelowaniu matematycznym
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców)
 • deklarowana chęć rozwoju naukowego

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie
 • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-12

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Socjologii Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra socjologii,
 • dodatkowo preferowany jest stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych określonych w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu UWM w Olsztynie,
 • preferowane doświadczenie dydaktyczne i/lub aktywność konferencyjna i publikacyjna w dyscyplinie nauki socjologiczne,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć będzie dodatkowym atutem.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny,
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Nauki o Żywności/Katedra Fizyki i Biofizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-12

Projekt poświęcony jest przełomowej technologii zwanej ultraszybką relaksometrią Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ) o wysokiej rozdzielczości (UHRR). Technologia ta umożliwia analizę procesów dynamicznych zachodzących w złożonych układach materii skondensowanej w skali czasowej od pikosekund do mikrosekund z rozdzielczością atomową. Aby w pełni wykorzystać koncepcję UHRR, konieczne jest opracowanie modeli teoretycznych procesów relaksacji dla złożonych układów molekularnych. Opis teoretyczny musi uwzględniać różne mechanizmy procesów relaksacji w połączeniu ze złożoną dynamiką molekularną. Prototypy urządzeń UHRR zostaną wykorzystywane w szerokim zakresie zagadnień (projektowanie leków, nauki o żywności i zdrowiu, energia).

Oczekiwania:

 • Tytuł magistra (lub równoważny) fizyki, chemii, nauk o materiałach, nanotechnologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w badaniach naukowych i prezentację ich wyników
 • Preferowana znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego lub innych metod spektroskopowych

Obowiązki:

 • Prowadzenie eksperymentów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego dla układów jonowych w formie ciał stałych
 • Udział w analizie wyników eksperymentów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
 • Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Adiunkt – POSTDOC

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Nauki o ŻywnoSci/Katedra Fizyki i Biofizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-12

Projekt poświęcony jest przełomowej technologii zwanej ultraszybką relaksometrią Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ) o wysokiej rozdzielczości (UHRR). Technologia ta umożliwia analizę procesów dynamicznych zachodzących w złożonych układach materii skondensowanej w skali czasowej od pikosekund do mikrosekund z rozdzielczością atomową. Aby w pełni wykorzystać koncepcję UHRR, konieczne jest opracowanie modeli teoretycznych procesów relaksacji dla złożonych układów molekularnych. Opis teoretyczny musi uwzględniać różne mechanizmy procesów relaksacji w połączeniu ze złożoną dynamiką molekularną. Prototypy urządzeń UHRR zostaną wykorzystywane w szerokim zakresie zagadnień (projektowanie leków, nauki o żywności i zdrowiu, energia).

Oczekiwania:

 • Stopień doktora fizyki, chemii, nauk o materiałach, nanotechnologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem zatrudnienia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w badaniach naukowych i prezentację ich wyników
 • Wysoce preferowana znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego lub innych metod spektroskopowych
 • Preferowana umiejętność programowania
 • Preferowane doświadczenie w badaniu własności strukturalnych i dynamicznych materii skondensowanej

Obowiązki:

 • Udział w tworzeniu modeli procesów relaksacji spinowej (Magnetyczny Rezonans Jądrowy – MRJ) dla molekularnych i jonowych układów materii skondensowanej
 • Udział w numerycznej implementacji modeli procesów relaksacji i ich eksperymentalnej weryfikacji
 • Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Post-doc

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Nauki o Żywności/Katedra Fizyki i Biofizyki
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-10
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-11

Osoba zatrudniona na stanowisku typu post-doc musi spełniać warunki określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. dotyczące stanowiska typu post-doc.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora fizyki, chemii, nauk o materiałach, nanotechnologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem zatrudnienia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w badaniach naukowych i prezentację ich wyników
 • Preferowane doświadczenie w badaniu własności strukturalnych i dynamicznych materii skondensowanej
 • Wysoce preferowana znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego lub innych metod spektroskopowych

Obowiązki:

 • Prowadzenie eksperymentów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego dla układów jonowych w formie ciał stałych
 • Udział w analizie wyników eksperymentów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
 • Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-05
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-06

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Oczekiwania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 7a (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.)
 • posiadanie dorobku artystycznego w zakresie historii sztuki
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu przedmiotów: historia sztuki powszechnej, historia sztuki współczesnej z elementami krytyki artystycznej, starożytnej i średniowiecznej
 • posiadanie szerokiej wiedzy z zakresu historii sztuki
 • dobra znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców)
 • umiejętność organizowania projektów artystycznych, warsztatów
 • predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego

Obowiązki:

 • pracownik dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-05

Od Kandydatki/Kandydata na stanowisko adiunkta w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oczekuje się posiadania co najmniej tytułu doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Kandydat powinien wykazać się publikacjami z zakresu historii języka polskiego oraz doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Kandydat w swym doświadczeniu naukowym powinien mieć także udział w grancie naukowym.

Oczekiwania:

 • ukończone studia magisterskie z zakresu filologii polskiej
 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa diachronicznego, potwierdzony publikacjami
 • udział w grancie naukowym
 • doświadczenie dydaktyczne

Obowiązki:

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-01

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza, lekarza weterynarii lub magistra w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych;
 • dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik obrazowania histologicznego;
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami;
 • biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-07-02
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-02

Stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Położnictwa

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra położnictwa
 • prawo wykonywania zawodu położnej/położnego
 • praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie położnej/położnego powiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (min. 5 lat)
 • szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego (zrealizowane lub w trakcie realizacji)
 • odbyte staże, kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego (szkolenia specjalizacyjne, kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia w zakresie dydaktyki oraz prowadzenia badań naukowych)
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w tabeli 6a załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (z późn. zm.)
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym
 • opracowywanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów
 • praca w komisjach i zespołach wydziałowych - na podstawie odrębnych powołań
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.
 • prowadzenie konsultacji dla studentów
 • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Szkoły Zdrowia Publicznego

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Oczekiwania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora lub równorzędny,
 • dorobek naukowy z zakresu informatyki,
 • dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców
 • deklarowana chęć rozwoju naukowego.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza medycyny,
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami;
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • co najmniej 100 pkt. MNiSW;
 • co najmniej 70 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny,
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w postępowaniu doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminu doktorskiego lub członka/sekretarza komisji habilitacyjnej (dotyczy pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora),

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza medycyny,
 • specjalizacja z medycyny rodzinnej;
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • co najmniej 1 staż dydaktyczny/naukowy lub co najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne lub zawodowe w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w postępowaniu doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminu doktorskiego lub członka/sekretarza komisji habilitacyjnej (dotyczy pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora),

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Asystent

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Lekarski
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-19

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oczekiwania:

 • ukończone studia medyczne i tytuł zawodowy lekarza;
 • znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista.

Obowiązki:

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w postępowaniu doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminu doktorskiego lub członka/sekretarza komisji habilitacyjnej (dotyczy pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora),

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-15

1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Algebry i Geometrii na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Oczekiwania:

  • co najmniej stopień naukowy doktora lub równorzędny
  • dorobek naukowy z zakresu matematyki
  • dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców)
  • deklaracja chęci rozwoju naukowego

Obowiązki:

  • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
  • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
  • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
  • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
  • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
  • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych'
  • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
  • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
  • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
  • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
  • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Adiunkt

 • Lokalizacja: Olsztyn
 • Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział: Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-18
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-08-16

Oczekiwania:

 • posiadają stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne lub pokrewnych;
 • posiadają znaczący dorobek naukowy, opublikowany w czasopismach z listy JCR;
 • legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań: min. dwa zewnętrzne projekty; w tym jeden jako kierownik;
 • posiadają doświadczenie z zakresu metabolomiki roślin, poparte publikacjami;
 • posiadają opanowane techniki chromatografii gazowej i spektrometrii mas;
 • posiadają poparte publikacjami doświadczenie w sekwencjonowaniu nanoporowym;
 • wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego.

Obowiązki:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji