Warszawski Uniwersytet Medyczny - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny gettyimages.com/Tero Vesalainen
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Warszawski Uniwersytet Medyczny. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Warszawski Uniwersytet Medyczny - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny nr ref. AO/1220 – 64/2024

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra analityki medycznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • aktywna działalność naukowa udokumentowana publikacjami w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • doświadczenie w pracy w szerokoprofilowym medycznym laboratorium mikrobiologicznym,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Katedra Zdrowia Publicznego i Środowiskowego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-24

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na Kierownika – nauczyciela akademickiego w Katedrze Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Wydział Nauk o Zdrowiu nr ref. AO/1220 – 66/2024

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i/lub nauk o zdrowiu,
 • tytuł zawodowy lekarza, magistra lub równorzędny,
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Adiunkt

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: I Katedra i Klinika Kardiologii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-16
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-17

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny (2 etaty) w I Katedrze i Klinice Kardiologii Wydział Lekarski nr ref. AO/1220 – 65/2024

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • stopień doktora nauk medycznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • specjalizacja w dziedzinie kardiologii,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • aktywna działalność naukowa, udokumentowana publikacją co najmniej 5 artykułów w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z których w co najmniej dwóch kandydat występował jako pierwszy autor,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Asystent

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Katedra i Klinika Dermatologiczna
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-09
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-10

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (0,75 etatu) w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Wydział Lekarski nr ref. AO/1220 – 63/2024

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja z dermatologii i wenerologii – ukończona lub w trakcie,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego Wydział Nauk o Zdrowiu nr ref. AO/1220 – 62/2024

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
 • tytuł zawodowy magistra ekonomii lub magistra prawa,
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Klinika Chorób Wewnętrznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-05-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-06-07

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Klinice Chorób Wewnętrznych Wydział Nauk o Zdrowiu nr ref. AO/1220 – 37/2024

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki
 • tytuł zawodowy lekarza
 • uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na Kierownika – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Wydział Farmaceutyczny nr ref. AO/1220 – 61/2024

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
 • tytuł magistra farmacji lub równorzędny,
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Zakład Chemii Leków, Analizy Farmaceutycznej i Biomedycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Chemii Leków, Analizy Farmaceutycznej i Biomedycznej Wydział Farmaceutyczny nr ref. AO/1220 – 60/2024

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
 • tytuł magistra farmacji lub równorzędny,
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Katedra i Zakład Biologii Farmaceutycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
 • tytuł magistra farmacji lub równorzędny,
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Katedra i Zakład Farmakoterapii i Opieki Farmaceutycznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na Kierownika – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Farmakoterapii i Opieki Farmaceutycznej Wydział Farmaceutyczny nr ref. AO/1220 – 56/2024

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki
 • tytuł magistra farmacji
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Bioanalizy
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej i Bioanalizy Wydział Farmaceutyczny nr ref. AO/1220 – 57/2024

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki
 • tytuł magistra farmacji lub równorzędny
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej i Biomateriałów
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-30

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na Kierownika – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej i Biomateriałów Wydział Farmaceutyczny nr ref. AO/1220 – 58/2024

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki
 • tytuł magistra farmacji lub równorzędny
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Zakład Ratownictwa Medycznego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-27

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Wydział Nauk o Zdrowiu nr ref. AO/1220 – 41/2024

Oczekiwania:

  1. tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki
  1. tytuł zawodowy lekarza, magistra lub równorzędny
  1. dyplom ratownika medycznego
  1. doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
  1. znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę
  1. doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi o profilu ratownictwo medyczne
 • 7.biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Zakład Żywienia Człowieka
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-27

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Zdrowiu nr ref. AO/1220 – 39/2024

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki
 • tytuł zawodowy lekarza, magistra lub równorzędny
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Zakład Psychiatrii Środowiskowej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-27

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Wydział Nauk o Zdrowiu nr ref. AO/1220 -40/2024

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki
 • tytuł zawodowy lekarza
 • uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • specjalizacja w dziedzinie psychiatrii
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-27

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny nr ref. AO/1220 – 49/2024

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
 • tytuł zawodowy lekarza,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • specjalizacja w dziedzinie kardiologii,
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Warszawski Uniwersytet Medyczny: Kierownik

 • Lokalizacja: Warszawa
 • Uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział: Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-04-23
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-05-27

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego Wydział Nauk o Zdrowiu nr ref. AO/1220 – 38/2024

Oczekiwania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
 • tytuł zawodowy lekarza, magistra lub równorzędny,
 • doświadczenie w kształceniu kadry pielęgniarskiej,
 • specjalizacja w dziedzinie nefrologii,
 • znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Obowiązki:

 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na kierunkach medycznych,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

od 12 lat
Wideo

echodnia.eu Dom rodzinny Ponurego czeka na gości

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji