Poszukujesz pracy na uczelni? Sprawdź jakie oferty pracy dla pracowników uczelni i wykładowców ma Politechnika Gdańska

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Politechnika Gdańska - wolne stanowiska pracy
Politechnika Gdańska - wolne stanowiska pracy gettyimages.com/mapo
Poszukujesz pracy jako nauczyciel akademicki? A może jesteś zainteresowany stanowiskami naukowymi? Z naszego artykułu możesz dowiedzieć się o nowych ofertach pracy, które oferuje Politechnika Gdańska. Sprawdź, czy wolne wakaty czekają na pracowników uczelni i wykładowców. Czy jakaś z nich jest dobrana do twoich kompetencji? Warto wiedzieć, jak można wziąć udział w konkursie na określone stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

Politechnika Gdańska - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-14

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki oraz realizacja grantów i innych przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry. Rozwijanie laboratoriów (w szczególności w zakresie modelowania matematycznego, teorii systemów, teorii sterowania, optymalizacji, obliczeń numerycznych, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji), jak również przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.

Oczekiwania:

 • tytuł mgr inż. • wiedza w zakresie: teorii systemów teorii sterowania, metod numerycznych, robotyki mobilnej, programowania obiektowego, narzędzi obliczeniowych, cybernetyki, systemów decyzyjnych • umiejętność tworzenia oprogramowania na potrzeby inżynierii sterowania i robotyki mobilnej • doświadczenie w mowie i piśmie w porozumiewaniu się i prowadzeniu zajęć w języku angielskim • umiejętność raportowania oraz opracowywania dokumentacji publikacyjnej • udokumentowana aktywność publikacyjna

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu metod optymalizacji, automatyki, modelowania matematycznego, narzędzi obliczeniowych, metod numerycznych, cybernetyki, sztucznej inteligencji, systemów decyzyjnych, programowania obiektowego, robotów mobilnych • prowadzenie w języku angielskim wybranych zajęć dydaktycznych dla studentów studiów magisterskich • udział w organizowaniu i rozwijaniu laboratoriów w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki • prowadzenie badań naukowych z zakresu: teorii optymalizacji systemów, modelowania matematycznego, narzędzi obliczeniowych i numerycznych, robotyki i podejmowania decyzji • współudział w przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych Katedry Systemów Decyzyjnych i Robotyki.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-10

Od kandydata oczekuje się prowadzenia badań potwierdzonych publikacjami w wiodących czasopismach i prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności z programowania (Python) i/lub analizy danych.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka
 • profil badawczy odpowiadający badaniom prowadzonym w Instytucie Matematyki Stosowanej,
 • osiągnięcia naukowe potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • płynna komunikacja w języku polskim i angielskim,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • znajomość języków programowania i zagadnień informatycznych w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć

Obowiązki:

 • publikowanie wyników badań w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • aktywny udział w pozyskiwaniu grantów na szczeblu krajowym i/lub międzynarodowym,
 • budowanie współpracy naukowej i nawiązywanie nowej
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z programowania i/lub analizy danych
 • promotorstwo prac magisterskich

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-09-10

Od kandydata oczekuje się prowadzenia badań potwierdzonych publikacjami w wiodących czasopismach i prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności z zakresu teorii prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka
 • profil badawczy odpowiadający badaniom prowadzonym w Instytucie Matematyki Stosowanej,
 • osiągnięcia naukowe potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • płynna komunikacja w języku polskim i angielskim,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,

Obowiązki:

 • prowadzenie badań i zajęć z zakresu teorii prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych,
 • publikowanie wyników badań w renomowanych międzynarodowych
 • aktywny udział w pozyskiwaniu grantów na szczeblu krajowym i/lub międzynarodowym,
 • budowanie współpracy naukowej i nawiązywanie nowej
 • promotorstwo prac magisterskich

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Asystent

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Oprogramowania WETI PG. Współudział w realizacji przedsięwzięć dydaktycznych i organizacyjnych w zespołach Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.

Oczekiwania:

 • tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera informatyki • praktyczna znajomość nowoczesnych środowisk wytwarzania oprogramowania • znajomość zagadnień szeroko rozumianej inżynierii oprogramowania, baz danych, hurtowni danych i analizy danych • dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i piśmie (w tym znajomość języka technicznego) • pracowitość, sumienność, dyspozycyjność • umiejętność pracy zespołowej

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, projekty, laboratoria) z zakresu informatyki w języku polskim i angielskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych • opracowywanie materiałów dydaktycznych do wybranych przedmiotów i kształtowanie ich treści i zakresu • zaangażowanie w projekty dydaktyczne i organizacyjne prowadzone na Wydziale ETI • prace organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-06
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-06

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Oprogramowania WETI PG. Współudział w realizacji przedsięwzięć badawczych w zespołach naukowych Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja • udokumentowany dorobek naukowy w ramach dyscypliny informatyka potwierdzony publikacjami w czasopismach lub na konferencjach ujętych w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wraz z przypisaną liczbą punktów z dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja • umiejętność pracy zespołowej • praktyczna znajomość nowoczesnych środowisk wytwarzania oprogramowania • znajomość zagadnień szeroko rozumianej inżynierii oprogramowania, baz danych, hurtowni danych i analizy danych • dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i piśmie (w tym znajomość języka technicznego) • pracowitość, sumienność, dyspozycyjność

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, projekty, laboratoria) z zakresu informatyki w języku polskim i angielskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych • opracowywanie materiałów dydaktycznych do wybranych przedmiotów i kształtowanie ich treści i zakresu • aktywność naukowo-badawcza, w szczególności: publikowanie artykułów w renomowanych czasopismach • wystąpienia na konferencjach zagranicznych i krajowych, uczestniczenie w szkołach naukowych • zaangażowanie w projekty badawcze prowadzone na Wydziale ETI • prace organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Adiunkt

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Wydział Chemiczny PG
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-04
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-03

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

Oczekiwania:

 • stopień magistra inżyniera z dzidziny nauk technicznych, kierunek technologia chemiczna, preferowana specjalizacja Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
 • stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych-dysyplina naukow:nauki chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem obszaru kontroli procesowej nowych metod uzdatniania biopaliw ciekłych i gazowych, metod planowania i optymalizacji eksperymentu
 • osoba zatrudniona będzie członkiem zespołu naukowego ukierunkowanego na technologie wytwarzania biopaliw gazowych i ciekłych. W szczególności oczekuje się doświadczenia w zakresie planowania eksperymentu, prowadzenia projektów naukowych oraz doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz współpraca z otoczeniem gospodarczym (np. w formie badań zleconych)
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu procesów absorpcyjnych i adsorpcyjnych w postaci publikacji

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, laboratoria, seminaria, projekty) z zakresu zastosowania technik instrumentalnych do kontroli jakości operacji procesów jednostkowych
 • prowadzenie prac badawczych związanych z wykorzystaniem technik absorpcyjnych oraz adsorpcyjnych do uzdatniania biopaliw ciekłych i gazowych oraz przygotowywać wnioski projektowe, manuskrypty publikacji oraz badania zlecone

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Politechnika Gdańska: Lektor

 • Lokalizacja: Gdańsk
 • Uczelnia: Politechnika Gdańska
 • Wydział: Centrum Jezyków Obcych
 • Rodzaj stanowiska: dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2024-06-03
 • Ogłoszenie wygasa: 2024-07-03

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego specjalistycznego technicznego i biznesowego

Oczekiwania:

 • tytuł mgr filologii angielskiej, umiejętność pracy na Platformie Moodle
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z jezyka angielskiego ze studentami Politechniki Gdańskiej
 • udział w organizacji procesu dydaktycznego, doskonalenie form i metod pracy dydaktycznej

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Pierwszy trening polskich piłkarzy pod okiem 2500 kibiców

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji