Przedmioty w liceum, technikum i szkole branżowej I stopnia: wykaz i wymiar zajęć. W roku szkolnym 2023/2024 dochodzi biznes i zarządzanie

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Ile lekcji mają uczniowie w poszczególnych klasach szkoły ponadpodstawowej? Oto siatka godzin.
Ile lekcji mają uczniowie w poszczególnych klasach szkoły ponadpodstawowej? Oto siatka godzin. Freepik
Przedmioty w liceum, technikum czy szkole branżowej I stopnia zmienią się w roku szkolnym 2023/2024. Przede wszystkim do szkół średnich trafi biznes i zarządzanie. Ile będzie godzin BiZ-u? Jakie są przedmioty w liceum? Przedstawiamy wykaz i wymiar zajęć dla szkół ponadpodstawowych. To ważne informacje dla osób, które w tym roku szkolnym rozpoczynają naukę w szkole średniej.

Spis treści

Przedmioty obowiązkowe w liceum, technikum i szkole branżowej I stopnia w roku szkolnym 2022/2023

Wymiar godzin poszczególnych przedmiotów obowiązujących w szkole średniej zamieszczony został w ramowym planie nauczania dla publicznych szkół. Należy jednak uwzględnić w nim zmiany, które reguluje rozporządzenie ministra edukacji i nauki z dnia 6 lutego 2023 roku. Co zmieni się w roku szkolnym 2023/2024? Przede wszystkim dojdzie nowy przedmiot: biznes i zarządzanie. Jak w związku z tym będzie wyglądała siatka godzin dla liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia? Oto wykaz i wymiar zajęć w szkołach ponadpodstawowych obowiązujący uczniów, którzy rozpoczynają naukę w liceum w roku szkolnym 2023/2024.

W szkołach średnich obowiązują następujące przedmioty:

 • biologia;
 • chemia;
 • edukacja do bezpieczeństwa;
 • filozofia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • informatyka;
 • język obcy nowożytny;
 • język polski;
 • matematyka;
 • muzyka;
 • plastyka;
 • podstawy przedsiębiorczości/biznes i zarządzanie;
 • historia i teraźniejszość;
 • wychowanie fizyczne;
 • historia;
 • język łaciński i kultura antyczna.

Uczniowie mogą także uczęszczać na zajęcia z religii lub etyki, a także z wychowania do życia w rodzinie. Są to jednak przedmioty nieobowiązkowe.

Przedmioty w 1. klasie liceum

Osoby rozpoczynające dopiero naukę w szkołach ponadpodstawowych zastanawiają się, jakie są przedmioty w 1. klasie liceum. Okazuje się, że łączna liczba godzin nie jest dużo większa, niż ta obowiązująca w 8. klasie szkoły podstawowej. Jest ich bowiem 31 + 3. Oto wykaz i wymiar godzin w 1. klasie liceum (zakres podstawowy):

 • Język polski: 4 godziny tygodniowo;
 • Język obcy nowożytny (lub język łaciński): 3 godziny tygodniowo;
 • Drugi język obcy nowożytny: 2 godziny tygodniowo (+ 3 godziny w przypadku szkół lub oddziałów dwujęzycznych);
 • Filozofia/plastyka/muzyka/język łaciński i kultura antyczna: 1 godzina tygodniowo;
 • Historia: 2 godziny tygodniowo;
 • Historia i teraźniejszość: 2 godziny tygodniowo;
 • Geografia: 1 godzina tygodniowo;
 • Biologia: 1 godzina tygodniowo;
 • Chemia: 1 godzina tygodniowo;
 • Fizyka: 1 godzina tygodniowo;
 • Matematyka: 3 godziny tygodniowo;
 • Informatyka: 1 godzina tygodniowo;
 • Wychowanie fizyczne: 3 godziny tygodniowo;
 • Edukacja dla bezpieczeństwa: 1 godzina tygodniowo;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina tygodniowo.

Dodatkowo uczeń w 1. klasie liceum realizuje 4 godziny wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Ponadto w zależności od ustaleń dyrektora w całym cyklu nauczania należy przeprowadzić 2 godziny tygodniowo przedmiotu biznes i zarządzanie. Można je przeprowadzić tylko w klasie 1., tylko w klasie 2. lub rozdzielić: po godzinie w 1. i 2. klasie. W związku z tym uczniowie mają 31-33 godzin lekcyjnych zajęć w klasie I (+3 godziny w przypadku szkół lub oddziałów dwujęzycznych).

Przedmioty w 2. klasie liceum

Godzin lekcyjnych w 2. klasie liceum jest nieco więcej. Zwiększa się także (o 1 godzinę) liczba zajęć realizowanych w ramach tzw. rozszerzenia. Uczniowie będą mieli więcej zajęć z geografii, biologii, chemii czy matematyki. Jakie przedmioty są w 2. klasie liceum? Poniżej znajduje się wykaz i wymiar godzin na tym etapie nauki:

 • Język polski: 4 godziny tygodniowo;
 • Język obcy nowożytny: 3 godziny tygodniowo;
 • Drugi język obcy nowożytny (lub język łaciński): 2 godziny tygodniowo (+ 3 godziny w przypadku szkół lub oddziałów dwujęzycznych);
 • Historia: 2 godziny tygodniowo;
 • Historia i teraźniejszość: 1 godzina tygodniowo;
 • Podstawy przedsiębiorczości: 1 godzina tygodniowo;
 • Geografia: 2 godziny tygodniowo;
 • Biologia: 2 godziny tygodniowo;
 • Chemia: 2 godziny tygodniowo;
 • Fizyka: 1 godzina tygodniowo;
 • Matematyka: 4 godziny tygodniowo;
 • Informatyka: 1 godzina tygodniowo;
 • Wychowanie fizyczne: 3 godziny tygodniowo;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina tygodniowo.

Ponadto w 2.klasie liceum realizowane jest 5 godzin lekcyjnych tygodniowo z wybranego rozszerzenia. Możliwe jest także nauczanie biznesu i zarządzania w zakresie jednej lub dwóch godzin tygodniowo (w zależności od tego, ile godzin było realizowanych w 1. klasie), a więc liczba godzin lekcyjnych w 2. klasie liceum to 33-35 (+3 w przypadku szkół lub oddziałów dwujęzycznych).

Przedmioty w 3. klasie liceum

W 3. klasie liceum nie będzie już nauczana historia i teraźniejszość. Zmniejszy się także liczba godzin matematyki, geografii, biologii i chemii, a zwiększy – fizyki. Jakie przedmioty są w 3. klasie liceum? Przedstawiamy siatkę godzin dla tego etapu nauki:

 • Język polski: 4 godziny tygodniowo;
 • Język obcy nowożytny: 3 godziny tygodniowo;
 • Drugi język obcy nowożytny (lub język łaciński): 2 godziny tygodniowo (+ 3 godziny w przypadku szkół lub oddziałów dwujęzycznych);
 • Historia: 2 godziny tygodniowo;
 • Podstawy przedsiębiorczości: 1 godzina tygodniowo;
 • Geografia: 1 godzina tygodniowo;
 • Biologia: 1 godzina tygodniowo;
 • Chemia: 1 godzina tygodniowo;
 • Fizyka: 2 godziny tygodniowo;
 • Matematyka: 3 godziny tygodniowo;
 • Informatyka: 1 godzina tygodniowo;
 • Wychowanie fizyczne: 3 godziny tygodniowo;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina tygodniowo.

Dodatkowo realizowane jest jeszcze 7 godzin tygodniowo z tzw. rozszerzenia, co łącznie daje 31 (+3) godziny lekcyjne w 3. klasie liceum. Uwaga! Warto pamiętać, że uczniowie, idący jeszcze „starym trybem” (bez biznesu i zarządzania) mają w tej klasie 1 godzinę zajęć z podstaw przedsiębiorczości, co daj 32 (+3) godziny lekcyjne.

Przedmioty w 4. klasie liceum

Ostatnia klasa liceum to intensywne przygotowania do matury. Podstawowych godzin lekcyjnych jest więc znacznie mniej, a uczniowie skupiają się głównie na tych dziedzinach, które zdawać będą na maturze. Nie ma już takich przedmiotów jak: geografia, biologia, chemia, fizyka czy informatyka, chyba że licealiści rozszerzają któryś z nich. Oto wykaz i wymiar godzin w 4. klasie liceum:

 • Język polski: 4 godziny tygodniowo;
 • Język obcy nowożytny: 3 godziny tygodniowo;
 • Drugi język obcy nowożytny (lub język łaciński): 2 godziny tygodniowo (+ 2 godziny w przypadku szkół lub oddziałów dwujęzycznych);
 • Historia: 1 godzina tygodniowo (przedmiot jest realizowany nie dłużej niż do końca stycznia);
 • Matematyka: 4 godziny tygodniowo;
 • Wychowanie fizyczne: 3 godziny tygodniowo;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina tygodniowo.

Ponadto uczniowie mają 6 godzin lekcyjnych z wybranych przedmiotów rozszerzonych, co łącznie daje 24 (+2) godzin tygodniowo.

Warto zaznaczyć, że w siatce godzin dla klas 1-4 szkół ponadpodstawowych znalazły się też zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze minimum 10 godzin w cyklu nauczania. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe lekcje te realizowane są na:

 • Obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
 • Zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
 • Zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Zacięciach z wychowawcą.

Przedmioty w 1. klasie technikum

W technikum oprócz tradycyjnych przedmiotów szkolnych bardzo ważne są też te realizowane w ramach kształcenia zawodowego. Plan lekcji może okazać się nieco bardziej zapełnionych niż osób, uczęszczających do liceum. Oto wykaz i wymiar godzin nauki:

 • Język polski: 3 godziny tygodniowo;
 • Język obcy nowożytny: 2 godziny tygodniowo (+ 2 godziny w przypadku szkół lub oddziałów dwujęzycznych);
 • Drugi język obcy nowożytny (lub język łaciński): 2 godziny tygodniowo;
 • Filozofia/plastyka/muzyka/język łaciński i kultura antyczna: 1 godzina tygodniowo;
 • Historia: 2 godziny tygodniowo;
 • Historia i teraźniejszość: 1 godzina tygodniowo;
 • Matematyka: 2 godziny tygodniowo;
 • Informatyka: 1 godzina tygodniowo;
 • Wychowanie fizyczne: 3 godziny tygodniowo;
 • Edukacja dla bezpieczeństwa: 1 godzina tygodniowo;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina tygodniowo.

Uczniowie w 1. klasie technikum mają do zrealizowania jedną godzinę tygodniowo w ramach tzw. rozszerzenia. Dodatkowo dyrektor w klasie 1.,2., 3. lub 4. technikum musi wprowadzić takie przedmioty jak: geografia, biologia, chemia i fizyka (4 godziny z każdego przedmiotu w całym 5-letnim cyklu nauczania).

Możliwe więc, że część uczniów będzie realizowała któryś z tych przedmiotów właśnie w 1. klasie technikum. Ponadto w zależności od ustaleń dyrektora w całym cyklu nauczania należy przeprowadzić 2 godziny tygodniowo przedmiotu biznes i zarządzanie. Można je przeprowadzić tylko w klasie 1., tylko w klasie 2. lub rozdzielić: po godzinie w 1. i 2. klasie. Uczniowie na tym etapie nauki mają jeszcze do zrealizowania 11 godzin kształcenia zawodowego. W związku z tym liczba lekcji w 1. klasie technikum wynosi 35-37 (+2).

Przedmioty w 2. klasie technikum

W 2. klasie technikum odchodzi edukacja dla bezpieczeństwa, a także filozofia/plastyka/muzyka/język łaciński i kultura antyczna (jeden z wybranych przedmiotów), pojawiają się z kolei podstawy przedsiębiorczości (dla uczniów idących „starym trybem”). Zwiększa się też liczba godzin realizowanych w ramach kształcenia zawodowego:

 • Język polski: 3 godziny tygodniowo;
 • Język obcy nowożytny: 2 godziny tygodniowo (+ 2 godziny w przypadku szkół lub oddziałów dwujęzycznych);
 • Drugi język obcy nowożytny: 2 godziny tygodniowo;
 • Historia: 2 godziny tygodniowo;
 • Historia i teraźniejszość: 1 godzina tygodniowo;
 • Podstawy przedsiębiorczości: 1 godzina tygodniowo;
 • Matematyka: 2 godziny tygodniowo;
 • Informatyka: 1 godzina tygodniowo;
 • Wychowanie fizyczne: 3 godziny tygodniowo;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina tygodniowo.

Mogą także dojść dodatkowe godziny nauczania innych przedmiotów (geografia, biologia, chemia i fizyka), jeśli tak to zostanie zaplanowane przed dyrektora. Uczniowie mają do zrealizowania jedną godzinę lekcyjną tygodniowo w ramach tzw. rozszerzenia. W 2. klasie technikum uczniowie realizują 13 godzin kształcenia zawodowego. Łącznie mają więc 36 (+2) godzin lekcyjnych - w przypadku uczniów, którzy mają jeszcze zajęcia z podstaw przedsiębiorczości. Uczniowie, którzy od roku szkolnego 2024/2025 pójdą do 2. klasy technikum będą już mieć biznes i zarządzanie, w związku z tym liczba godzin zmieni się i będzie wynosiła 35-37 (+2).

Przedmioty w 3. klasie technikum

W 3. klasie technikum niewiele się zmienia. Przede wszystkim w tygodniu uczniowie będą mieli tylko jedną lekcję historii, a nie dwie, zwiększy się za to liczba godzin matematyki. Wykaz i wymiar godzin dla 3. klasy technikum przedstawia się w następujący sposób:

 • Język polski: 3 godziny tygodniowo;
 • Język obcy nowożytny: 2 godziny tygodniowo (+ 2 godziny w przypadku szkół lub oddziałów dwujęzycznych);
 • Drugi język obcy nowożytny: 2 godziny tygodniowo;
 • Historia: 1 godzina tygodniowo;
 • Historia i teraźniejszość: 1 godzina tygodniowo (od roku szkolnego 2024/2025, w roku 2023/2024 obowiązuje wiedza o społeczeństwie w takim samym wymiarze);
 • Podstawy przedsiębiorczości: 1 godzina tygodniowo (tylko dla uczniów, idących „starym trybem”);
 • Matematyka: 3 godziny tygodniowo;
 • Informatyka: 1 godzina tygodniowo;
 • Wychowanie fizyczne: 3 godziny tygodniowo;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina tygodniowo.

W ramach tzw. rozszerzenia uczniowie mają do zrealizowania dwie godziny lekcyjne w tygodniu. Jeśli zaś chodzi o kształcenie zawodowe, to tygodniowa liczba godzin wynosi 12. Dyrektor może również zaplanować zajęcia z geografii, fizyki, biologii lub chemii. Łącznie uczniowie mają 36 (+2) godziny lekcyjne w tygodniu. W przypadku osób, które nie mają już zajęć z podstaw przedsiębiorczości liczba ta wynosi 35 (+2).

Przedmioty w 4. klasie technikum

W 4. klasie technikum odchodzi przedmioty: historia i teraźniejszość oraz informatyka. Wykaz i wymiar godzin w 4. klasie technikum znajduje się poniżej:

 • Język polski: 3 godziny tygodniowo;
 • Język obcy nowożytny: 3 godziny tygodniowo (+ 2 godziny w przypadku szkół lub oddziałów dwujęzycznych);
 • Drugi język obcy nowożytny: 1 godziny tygodniowo;
 • Historia: 1 godzina tygodniowo;
 • Matematyka: 3 godziny tygodniowo;
 • Wychowanie fizyczne: 3 godziny tygodniowo;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina tygodniowo.

Uczniowie mają do zrealizowania w tej klasie dwie godziny tygodniowo przedmiotów w zakresie rozszerzonym, a także 13 godzin kształcenia zawodowego. Na tym etapie dyrektor może zaplanować także zajęcia z biologii, chemii, geografii lub fizyki. Łącznie w 4. klasie realizowane są 34 (+2) godziny lekcyjne.

Przedmioty w 5. klasie technikum

Ostatnia klasa technikum to nie tylko przygotowania do matury, ale także egzaminu zawodowego. W związku z tym liczba obowiązkowych przedmiotów jest mniejsza. Uczniowie intensywnie kształcą się w wybranych przez siebie dziedzinach. Oto wykaz i wymiar przedmiotów w 5. klasie technikum:

 • Język polski: 4* godziny tygodniowo;
 • Język obcy nowożytny: 3* godziny tygodniowo (+ 2 godziny w przypadku szkół lub oddziałów dwujęzycznych);
 • Drugi język obcy nowożytny: 1 godziny tygodniowo;
 • Historia: 1 godzina tygodniowo (przedmiot realizowany nie dłużej niż do końca stycznia)
 • Matematyka: 4 *godziny tygodniowo;
 • Wychowanie fizyczne: 3 godziny tygodniowo;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina tygodniowo.

W przypadku przedmiotów oznaczonych gwiazdką dyrektor szkoły może ustalać tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć, ważne, żeby był on zgodny z wymiarem lekcji obowiązującym w klasie 5. technikum. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to dwie godziny tygodniowo, a kształcenie zawodowe – 7 godzin w tygodniu. Łącznie daje to 26 (+2) godziny na tydzień.

Ponadto w siatce godzin dla klas 1-5 technikum znalazły się też zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze minimum 10 godzin w całym cyklu nauczania. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe lekcje te realizowane są na:

 • Obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
 • Zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
 • Zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Zacięciach z wychowawcą.

Przedmioty w 1. klasie szkoły branżowej I stopnia

W szkołach branżowych I stopnia uczniowie mają dużo zajęć związanych z kształceniem zawodowym. Oprócz tego w siatce godzin znajdują się także przedmioty obowiązkowe. Poniżej przedstawiamy wykaz i wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w 1. klasie szkoły branżowej I stopnia:

 • Język polski: 2 godziny tygodniowo;
 • Język obcy nowożytny: 2 godziny tygodniowo;
 • Historia: 1 godzina tygodniowo;
 • Historia i teraźniejszość: 1 godzina tygodniowo;
 • Biznes i zarządzanie: 2 godziny tygodniowo;
 • Matematyka: 2 godziny tygodniowo;
 • Informatyka: 1 godzina tygodniowo;
 • Wychowanie fizyczne: 3 godziny tygodniowo;
 • Edukacja dla bezpieczeństwa: 1 godzina tygodniowo;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina tygodniowo.
 • Kształcenie zawodowe: 12 godzin tygodniowo.

Ponadto dyrektor szkoły ustala dwa przedmioty spośród następujących: geografia, biologia, chemia i fizyka, które są realizowane w klasach 1-3 w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej klasie. Łącznie uczniowie mają więc 30 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Przedmioty w 2. klasie szkoły branżowej I stopnia

W 2. klasie szkoły branżowej I stopnia odchodzą: historia i teraźniejszość, podstawy przedsiębiorczości oraz informatyka, zwiększa się z kolei liczba godzin w ramach kształcenia zawodowego:

 • Język polski: 2 godziny tygodniowo;
 • Język obcy nowożytny: 2 godziny tygodniowo;
 • Historia: 1 godzina tygodniowo;
 • Matematyka: 2 godziny tygodniowo;
 • Wychowanie fizyczne: 3 godziny tygodniowo;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina tygodniowo.
 • Kształcenie zawodowe: 18 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły ustala dwa przedmioty spośród następujących: geografia, biologia, chemia i fizyka, które są realizowane w klasach 1-3 w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej klasie. Łącznie więc w 2. klasie szkoły branżowej I stopnia jest 31 godzin lekcyjnych w tygodniu.

Przedmioty w 3. klasie szkoły branżowej I stopnia

W ostatniej klasie szkoły branżowej I stopnia nauka wygląda podobnie. Zmniejsza się jedynie liczba godzin nauczania matematyki oraz języka obcego, a zwiększa – przedmiotów realizowanych w ramach kształcenia zawodowego. Oto wykaz i wymiar godzin w 3. Klasie szkoły branżowej I stopnia:

 • Język polski: 2 godziny tygodniowo;
 • Język obcy nowożytny: 1 godzina tygodniowo;
 • Historia: 1 godzina tygodniowo;
 • Matematyka: 1 godzina tygodniowo;
 • Wychowanie fizyczne: 3 godziny tygodniowo;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina tygodniowo.
 • Kształcenie zawodowe: 20 godzin tygodniowo.

Podobnie jak w poprzednich klasach dyrektor szkoły ustala dwa przedmioty spośród następujących: geografia, biologia, chemia i fizyka, które są realizowane w klasach 1-3 w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej klasie. Łącznie w 3. klasie szkoły branżowej I stopnia jest więc 31 godzin lekcyjnych.

W klasach 1-3 szkoły branżowej I stopnia znalazły się też zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze minimum 10 godzin w całym cyklu nauczania. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe lekcje te realizowane są na:

 • Obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
 • Zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
 • Zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Zacięciach z wychowawcą.

Nowe przedmioty w szkole średniej 2023/2024

Nowym przedmiotem w szkole średniej, który obowiązuje w liceum, technikum, ale także w szkole branżowej I stopnia jest biznes i zarządzanie, który zastąpił podstawy przedsiębiorczości. Uczniowie w ramach tego przedmiotu mają uczyć się m.in. o finansach osobistych i zarządzaniu projektami.

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

B
Basia
Słyszeliście może o międzynarodowych konkursach dla szkół branżowych WorldSkills i EuroSkills? Świetna sprawa, młodzi ludzie z kilkudziesięciu krajów rywalizują o zwycięstwo, co ma nakręcić ich do podnoszeniu swoich umiejętności zawodowych. Jeśli macie kogoś bliskiego kto uczy się w szkole branżowej to warto dać znać, tym bardziej że w tym roku finał odbywa się w Polsce w Gdańsku
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji