Pytania jawne na maturę 2025 od CKE się zmieniły. Sprawdź aktualną listę zagadnień. Wiemy, ile jest pytań

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
CKE opublikowało listę jawnych pytań na maturę ustną z polskiego.
CKE opublikowało listę jawnych pytań na maturę ustną z polskiego. Jakub Steinborn/ Polska Press/ zdjęcie ilustracyjne
Pytania jawne na maturę 2025 zostały zamieszczone na stronie CKE. Chociaż zapowiadano, że matura od przyszłego roku szkolnego będzie trudniejsza, to po opublikowaniu listy jawnych pytań wiemy już, że nie będzie ich tak dużo, jak pierwotnie zakładano, a jedynie o dwa więcej, niż w 2024 roku. Sprawdź wszystkie pytania jawne na maturę 2025.

Spis treści

Matura 2025 trudniejsza?

W latach 2023 i 2024 na maturze obowiązywały i obowiązują ułatwienia. Podstawa programowa została okrojona z uwagi na naukę zdalną, której doświadczyli uczniowie. Zupełnie nowa matura, a zarazem trudniejsza miała pojawić się od 2025 roku, jednak – jak się okazuje – i przyszłoroczni maturzyści będą mogli liczyć na pewne ułatwienia, np. mniejszą liczbę pytań jawnych na egzaminie ustnym z polskiego.

Ile jest pytań jawnych na maturze 2025?

Co prawda do matury w roku szkolnym 2024/2025 zostało jeszcze sporo czasu, ale uczniowie już teraz mogą usłyszeć wiadomość, na którą dużo osób czeka. Lista jawnych pytań na maturę nie zawiera 280 zagadnień, ani nawet 227 – jak pierwotnie zakładano. Na maturze 2025 pojawią się tylko o dwa pytania więcej niż na maturze w latach 2023 i 2024. Zgodnie z listą opublikowaną przez CKE jest ich 112.

Jak będzie wyglądała matura ustna z polskiego w 2025 roku

Matura ustna z języka polskiego od 2023 roku wygląda inaczej. Przebiega ona w następujący sposób:

 • Uczeń losuje zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Jedno z nich dotyczy lektury obowiązkowej (pytanie jawne) drugie innych tekstów kultury, zdający omawia je na podstawie tekstu np. ikonograficznego, literackiego czy językowego (pytanie niejawne).
 • Na przygotowanie się do odpowiedzi uczeń ma 15 minut. W tym czasie może stworzyć notatki i przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia, które będzie chciał omówić w trakcie swojej wypowiedzi.
 • Następnie na podstawie przygotowanych materiałów uczeń przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową.
 • Na koniec zdający odpowiada na pytania egzaminatorów. Na tę część egzaminu przewidziano około 5 minut.

Jawne pytania na maturę 2025. Lista wszystkich zagadnień

Poniżej zarówno w formie tekstowej, jak i w formie galerii zamieściliśmy listę jawnych pytań na maturę 2025, która została opublikowana na stronie CKE we wrześniu 2023:

Biblia

 1. Motyw cierpienia niezawinionego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Człowiek wobec niestałości świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Wizja końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Parandowski, „Mitologia” (cz. I Grecja)

 1. Poświęcenie się w imię wyższych wartości. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii (cz. I Grecja) Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii (cz. I Grecja) Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Miłość silniejsza niż śmierć. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii (cz. I Grecja) Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer, „Iliada” (fragmenty)

 1. Heroizm jako postawa człowieka w zmaganiu się z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Iliady” Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer, „Odyseja” (fragmenty)

 1. Ludzkie życie jako wędrówka. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Odysei” Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sofokles, „Antygona”

 1. Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie „Antygony” Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Człowiek wobec przeznaczenia. Omów zagadnienie na podstawie „Antygony” Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Legenda o św. Aleksym” (fragmenty)

 1. Asceza jako postawa życiowa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Legendy o św. Aleksym”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)

 1. Motyw tańca śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Kwiatki św. Franciszka z Asyżu” (fragmenty)

 1. Relacje człowieka z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kwiatków św. Franciszka z Asyżu”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

 1. Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pieśni o Rolandzie”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gall Anonim, „Kronika polska” (fragmenty)

 1. Jakimi cechami powinien odznaczać się władca? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kroniki polskiej” Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dante Alighieri, „Boska Komedia” (fragmenty)

 1. Średniowieczna wizja zaświatów. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”

 1. Jakie mogą być przyczyny upadku państwa? Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. W jakim celu twórca nawiązuje do motywów mitologicznych? Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Piotr Skarga, „Kazania sejmowe” (fragmenty)

 1. Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kazań sejmowych” Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki” (fragmenty)

 1. Portret szlachcica sarmaty. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

William Szekspir, „Makbet”

 1. Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Czy człowiek decyduje o własnym losie? Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jaki wpływ na człowieka ma sprawowanie przez niego władzy? Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

William Szekspir, „Romeo i Julia”

 1. Motyw nieszczęśliwej miłości. Omów zagadnienie na podstawie „Romea i Julii” Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Molier, „Skąpiec”

 1. Czy dobra materialne czynią człowieka szczęśliwym? Omów zagadnienie na podstawie „Skąpca” Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Przyczyny nieporozumień między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie „Skąpca” Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrane satyry

 1. Wady ludzkie w krzywym zwierciadle satyry. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

 1. Prawda o naturze ludzkiej. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Romantyczność” oraz wybrane ballady

 1. Świat ducha a świat rozumu. Omów zagadnienie na podstawie „Romantyczności” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jakie znaczenie dla człowieka ma przyroda? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci ballad Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”

 1. Tragizm losu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Różne metody walki z wrogiem. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Dobro własne czy dobro ogółu – człowiek w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”

 1. Czym dla człowieka mogą być wspomnienia? Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić swoją winę? Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Dziady” część II

 1. Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Dziady” część III

 1. Losy młodzieży polskiej pod zaborami. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Mesjanizm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Różne postawy człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Jakie prawdy o człowieku ujawniają jego sny albo widzenia? Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. W jakim celu twórca nawiązuje do motywów biblijnych? Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, „Balladyna”

 1. Wpływ świata nadprzyrodzonego na losy bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Konsekwencje dokonanych wyborów życiowych. Omów zagadnienie na podstawie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, „Kordian”

 1. Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Młodość jako czas pierwszych rozczarowań. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Aleksander Fredro, „Zemsta”

 1. Intryga jako sposób na osiągnięcie celu. Omów zagadnienie na podstawie „Zemsty” Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jaki wpływ na ludzi ma konflikt między nimi? Omów zagadnienie na podstawie „Zemsty” Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zygmunt Krasiński, „Nie-Boska Komedia”

 1. Człowiek w relacjach rodzinnych. Omów zagadnienie na podstawie „Nie-Boskiej Komedii” Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw poety. Omów zagadnienie na podstawie „Nie-Boskiej Komedii” Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Rewolucja – siła niszcząca czy budująca? Omów zagadnienie na podstawie „Nie-Boskiej Komedii” Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, „Lalka”

 1. Miłość – siła destrukcyjna czy motywująca do działania? Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Jaką rolę w relacjach międzyludzkich odgrywają majątek i pochodzenie? Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Konfrontacja marzeń z rzeczywistością. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Jakie cechy charakteru ułatwiają człowiekowi osiągnięcie celu? Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, „Z legend dawnego Egiptu”

 1. Człowiek wobec wyroków losu. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Z legend dawnego Egiptu” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”

 1. Pamięć o zrywach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Henryk Sienkiewicz, „Potop”

 1. Działanie w pojedynkę czy we współpracy z innymi – co ułatwia osiągnięcie celu? Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw przemiany wewnętrznej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”

 1. Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Ile człowiek jest gotów poświęcić dla innych? Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Co może determinować ludzkie postępowanie? Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stanisław Wyspiański, „Wesele”

 1. Co utrudnia porozumienie między przedstawicielami różnych grup społecznych? Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Rola chłopów i inteligencji w sprawie niepodległościowej. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Sen o Polsce czy sąd nad Polską? Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Symboliczne znaczenie widm i zjaw. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw tańca. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Władysław Stanisław Reymont, „Chłopi” (tom I – Jesień)

 1. Rola przyrody w życiu jednostki i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie „Chłopów” (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obyczaj i tradycja w życiu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie „Chłopów” (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konflikt pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie „Chłopów” (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”

 1. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wojna i rewolucja jako źródła doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Różne wizje odbudowy Polski po odzyskaniu niepodległości. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Młodość jako czas kształtowania własnej tożsamości. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stefan Żeromski, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…”

 1. Refleksja o losach powstańców. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Witold Gombrowicz, „Ferdydurke” (fragmenty)

 1. Groteskowy obraz świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Człowiek wobec presji otoczenia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”

 1. „Człowiek zlagrowany” jako ofiara zbrodniczego systemu. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, „Ludzie, którzy szli”

 1. Przejawy dehumanizacji. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Ludzie, którzy szli” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obozowa codzienność jako czas trudnych doświadczeń egzystencjalnych. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Ludzie, którzy szli” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”

 1. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Czym dla człowieka może być praca? Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konsekwencje zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”

 1. Czy możliwe jest zachowanie godności w skrajnych sytuacjach? Omów zagadnienie na podstawie „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Albert Camus, „Dżuma”

 1. Co skłania człowieka do poświęceń? Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Człowiek wobec cierpienia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Czy możliwa jest przyjaźń w sytuacjach skrajnych? Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

George Orwell, „Rok 1984”

 1. Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak zachować wolność w państwie totalitarnym? Omów zagadnienie na podstawie utworu „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Znaczenie propagandy w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Józef Mackiewicz, „Droga donikąd” (fragmenty)

 1. Zagłada Kresów Wschodnich w czasie II wojny światowej. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Drogi donikąd” Józefa Mackiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sławomir Mrożek, „Tango”

 1. Bunt przeciwko porządkowi społecznemu. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Problem upadku wartości. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Normy społeczne – ograniczają człowieka czy porządkują życie? Omów zagadnienie na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu „Raport o stanie wojennym”

 1. Bunt i bezradność – postawy bohaterów wobec realiów stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu „Raport o stanie wojennym” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marek Nowakowski, „Górą »Edek«”

 1. W jakim celu autor nawiązuje w swoim tekście do innego tekstu? Omów zagadnienie na podstawie utworu „Górą »Edek«” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jacek Dukaj, „Katedra”

 1. Nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry” Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Antoni Libera, „Madame”

 1. Jak twórcy ukazują realia PRL-u? Omów zagadnienie na podstawie „Madame” Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Rola autorytetu w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Omów zagadnienie na podstawie „Madame” Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Sztuka jako narzędzie porozumienia między ludźmi. Omów zagadnienie na podstawie „Madame” Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Andrzej Stasiuk, „Miejsce”

 1. Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie”

 1. Stan wojenny z perspektywy obcokrajowca. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Profesor Andrews w Warszawie” Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ryszard Kapuściński, „Podróże z Herodotem” (fragmenty)

 1. Czym dla człowieka może być podróżowanie? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Podróży z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
od 7 lat
Wideo

Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek - Debata, nowotwory męskie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji