Uniwersytet Wrocławski - aktualne oferty pracy na stanowiska naukowe i akademickie

Redakcja Strefy Edukacji
Redakcja Strefy Edukacji
Uniwersytet Wrocławski - sprawdź oferty pracy
Uniwersytet Wrocławski - sprawdź oferty pracy gettyimages.com/Yumi mini
Szukasz pracy na stanowisku akademickim lub naukowym? W naszym artykule znajdziesz aktualne oferty pracy, które oferuje Uniwersytet Wrocławski. W ten sposób możesz zapoznać się z wolnymi wakatami dla wykładowców i pracowników uczelni. Dowiedz się, które z nich będą odpowiednio dobrane do twoich kompetencji. Sprawdź, jak wziąć udział w konkursie na dane stanowisko, które Cię interesuje.

Uniwersytet Wrocławski - wolne stanowiska pracy

Na polskich uczelniach można wyróżnić kilka rodzajów stanowisk, na które zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Są to:

 • pracownicy dydaktyczni
 • pracownicy badawczy
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni

Dodatkowo w ramach tego podziału nauczyciele akademiccy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • profesora
 • profesora uczelni
 • adiunkta
 • asystenta

Warto wiedzieć, że dana uczelnia może mieć również inne stanowiska, które określone są w jej statucie.
Rekrutacja na stanowiska akademickie ma formę konkursu. Jest to obowiązek, jeśli: * jest to pierwszy pierwszy stosunek pracy w określonej uczelni publicznej nawiązany z nauczycielem akademickim,

 • jest to umowa na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące,
 • jest to wymiar pracy przekraczający połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Dane pochodzą z Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-28

Konkurs numer 127.2023.ZFCiAJ.IFT.WFA.ER z dnia 27.09.2023 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Fizyki Teoretycznej Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki fizyczne • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 28.10.2023r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: październik/listopad2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: listopad 2023 r. Okres zatrudnienia: czas określony z możliwością przedłużenia Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora oraz wykazywać się aktywnością naukową – publikacje w czasopismach z listy JCR oraz wystąpienia na konferencjach, w dziedzinach objętych zakresem fizyki wysokich energii w szczególności fizyki silnych oddziaływań i zderzeń ciężkich jonów, w okresie ostatnich 5 lat. Kierowanie lub uczestniczenie w projektach badawczych. Kandydat powinien posiadać kompetencje do prowadzenia po polsku zajęć z przedmiotów matematycznych i fizycznych oraz zajęć z programowania dla fizyków w szczególności kandydat będący obcokrajowcem musi posiadać zweryfikowaną znajomość języka polskiego.

Obowiązki:

 • Praca naukowa w obszarze fizyki wysokich energii. Prowadzenie badań, uczestnictwo w zebraniach naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Udział w działaniach Instytutu Fizyki Teoretycznej w pozyskiwaniu studentów i promocji wizerunku.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-27
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-28

Konkurs numer 126.2023.ZMM.IFT.WFA.ER z dnia 27.09.2023 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Fizyki Teoretycznej Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne • dyscyplinie/dyscyplinach: nauki fizyczne • w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 28.10.2023r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: październik/listopad 2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: listopad 2023 r. Okres zatrudnienia: czas określony z możliwością przedłużenia Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Kandydat powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora oraz wykazywać się aktywnością naukową – publikacje w czasopismach z listy JCR oraz wystąpienia na konferencjach związanych z korelacjami kwantowymi, informacją kwantową i komputerami kwantowymi w okresie ostatnich 5 lat. Preferowani będą kandydaci mający udokumentowany dorobek naukowy w zakresie protokołów kwantowych i teleportacji. Kandydat powinien posiadać kompetencje do prowadzenia po polsku zajęć kursowych na Wydziale Fizyki i Astronomii, w szczególności, z przedmiotów matematycznych oraz zajęć z programowania dla fizyków. Kandydat będący obcokrajowcem musi posiadać zweryfikowaną znajomość języka polskiego.

Obowiązki:

 • Praca naukowa w obszarze informacji kwantowej i komputerów kwantowych. Prowadzenie badań, uczestnictwo w zebraniach naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych. Udział w prowadzeniu Pracowni Optyki Kwantowej w Instytucie Fizyki Teoretycznej.
 • Udział w działaniach Instytutu Fizyki Teoretycznej w pozyskiwaniu studentów i promocji wizerunku.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: [email protected]
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-25
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-25

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii w ramach programu NCN SONATA BIS 10 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Konkurs nr 125.2023.IP.NCN.BIS.WNHP.AH z dnia 25.09.2023 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Nazwa stanowiska: adiunkt Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcze • w dyscyplinie: psychologia, ekonomia lub pokrewne • w dziedzinie: nauk społecznych Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 08.11.2023 r. Przewidywany okres zatrudnienia: do 07.01.2025 r. (z możliwością przedłużenia o kolejny rok). Termin składania dokumentów: 25.10.2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2023 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr

Oczekiwania:

 • Dyplom doktora (psychologia, ekonomia, finanse lub nauki pokrewne).
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość zagadnień z obszaru podejmowania decyzji.
 • Biegłość w zakresie analizy danych.
 • Publikacje w renomowanych czasopismach naukowych (preferowane publikacje za 200 pkt wg listy czasopism MNiSW).

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu NCN SONATA BIS 10. Codzienne kluczowe zadania badawcze dla tego stanowiska obejmują: przeszukiwanie literatury naukowej, projektowanie i realizacja badań eksperymentalnych, analizę danych, i przygotowywanie artykułów do publikacji. Osoba zatrudniona będzie wspierać kierownika w pracach organizacyjnych i administracyjnych związanych z grantem.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-22
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-27

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Konkurs numer 124.2023.IDN-CDJ.WPAE.AW z dnia 22.09.2023 r. Jednostka organizacyjna: Inkubator Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawcze – dyscyplinie/dyscyplinach: nauki prawne – w dziedzinie: nauki społeczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 27.10.2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.12.2023 Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2024 r. Okres zatrudnienia: do 31.12.2025 Wynagrodzenie: 88.000 zł brutto Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany w okresie siedmiu lat przed złożeniem aplikacji w konkursie.
 • Zainteresowania badawcze dotyczące prawa i procesu karnego lub prawa nowych technologii, lub prawa międzynarodowego/europejskiego potwierdzone publikacjami naukowymi w tym obszarze.
 • Udokumentowane doświadczenie w publikowaniu wyników badań w renomowanych zagranicznych czasopismach i wydawnictwach naukowych.
 • Udokumentowane doświadczenie w charakterze kierownika lub wykonawcy w krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych uzyskanych w trybie konkursowym.
 • Udokumentowane odbycie przynajmniej miesięcznego stażu naukowego w renomowanym ośrodku zagranicznym.
 • Udokumentowane doświadczenie w występowaniu z referatami na zagranicznych konferencjach naukowych.
 • Udokumentowana działalność w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych.
 • Znajomość prawniczego języka angielskiego w stopniu znakomitym (poziom C2) potwierdzona uzyskaniem stopnia naukowego na podstawie pracy napisanej w tym języku bądź publikacjami naukowymi w języku angielskim.
 • Znajomość innego języka (niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) potwierdzona certyfikatem językowym będzie dodatkowym atutem.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w obszarze wpływu nowych technologii na proces karny zgodnie z celami IDN-Digital Justice.
 • Publikowanie wyników prowadzonych badań w renomowanych międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach naukowych mając na celu realizację określonych wskaźników IDUB.
 • Ubieganie się o zewnętrzne finansowanie badań w ramach postępowań konkursowych krajowych (np. NCN, NCBiR) oraz międzynarodowych (np. Horyzont Europa, ERC).
 • Udział w międzynarodowych oraz krajowych konferencjach naukowych (prezentacja i popularyzacja badań prowadzonych przez kandydata).
 • Udział w przygotowaniu konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez IDN-Digital Justice.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-20

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Konkurs numer 123.2023.KPK.WPAE.AW z dnia 20.09.2023 r. Jednostka organizacyjna: Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne (wymagane prowadzenie badań naukowych w dziedzinie prawa karnego sensu largo) – dyscyplinie/dyscyplinach: nauki prawne – w dziedzinie: nauki społeczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 20.10.2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.11.2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2024 r. Okres zatrudnienia: umowa na czas określony (z możliwością przedłużenia)

Oczekiwania:

 • Stopień naukowy doktora nauk prawnych.
 • Znajomość prawniczego języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego.
 • Znajomość prawniczego języka francuskiego.
 • Zainteresowanie badawcze, potwierdzone publikacjami naukowymi i wystąpieniami konferencyjnymi krajowymi i zagranicznymi, koncentrujące się wokół zagadnień dotyczących: modelu polskiego procesu karnego, w tym postępowań konsensualnych, celów procesu karnego, prawa dowodowego.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z postępowania karnego, a także europejskiego prawa karnego w tym także zajęć prowadzonych w języku angielskim.
 • Doświadczenie w charakterze wykonawcy lub kierownika w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%).

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie prawa karnego.
 • Przygotowanie publikacji naukowych.
 • Udział w charakterze prelegenta na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (prezentacja i popularyzacja badań prowadzonych przez kandydata).
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.
 • Udział przygotowanie konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Katedrę Postępowania Karnego.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Społecznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-19
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-15

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Konkurs numer 122.2023.ZSNWK.WNS.AW z dnia 19.09.2023 r. Jednostka organizacyjna: Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury, Wydział Nauk Społecznych Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne dyscyplinie/dyscyplinach: nauki socjologiczne w dziedzinie: nauki społeczne Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 15.11.2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.01.2024 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 20.02.2024 r. Okres zatrudnienia: 3 lata Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

  1. Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie socjologii lub nauk socjologicznych lub stopnia z innej dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych.
  1. Skonkretyzowane plany rozwoju naukowego.
  1. Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2+.
  1. Dorobek naukowy z zakresu nauk socjologicznych, przez który rozumie się:
 • 4.1. samodzielne autorstwo lub współautorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach znajdujących się w międzynarodowych bazach Scopus, Web of Science, ERIH + lub DOAJ;
 • 4.2. samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych wydanych w wydawnictwach znajdujących się na poziomie II w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN, redakcja lub rozdział w takiej;
 • 4.3. samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych wydanych w wydawnictwach znajdujących się na poziomie I w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN;
 • 4.4. samodzielne autorstwo lub współautorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach znajdujących się na obowiązującej liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) / Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN);
 • 4.5. samodzielne autorstwo lub współautorstwo rozdziałów książkowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW / MEiN.
  1. Warunkiem minimalnym przystąpienia do konkursu jest posiadanie przynajmniej jednej publikacji wymienionej w punktach 4.1-4.2 oraz dodatkowo, przynajmniej dwóch innych publikacji wymienionych w punktach 4.1-4.5. Preferowany będzie dorobek z zakresu socjologii szczegółowych realizowanych w Zakładzie, w którym został ogłoszony konkurs.
  1. Preferowani będą kandydaci i kandydatki, posiadający udokumentowany udział w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projekcie badawczym lub projekcie edukacyjnym realizowanym w szkołach wyższych, finansowanych ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach.
 • Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze.
 • Aplikowanie o zagraniczne stypendia naukowe.
 • Prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia oraz studentami Szkoły Doktorskiej (również w języku angielskim).
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

ZOBACZ KONIECZNIE

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-09-14
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-20

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Konkurs numer 121.2023.IDUB.CMB.WNHP.AH z dnia 14.09.2023 r. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawcze Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki medyczne, nauki o zdrowiu Liczba etatów: 1 Termin składania dokumentów: 20.10.2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.11.2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.12.2023 r. Wymiar etatu: pełny Przewidywany okres zatrudnienia: do 30.09.2025 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora.
 • Praktyczna wiedza na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz.
 • Inicjatywa i skuteczność w zdobywaniu grantów.
 • *Opis szczegółowy: stanowisko Post-doc w Centrum Meta-Badań na Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Meta-Badań na Uniwersytecie Wrocławskim, kierowane przez dr Bartosza Helfera https://tinyurl.com/4d2284e9 obecnie poszukuje pełnoetatowego badacza po doktoracie. Centrum Meta-Badań prowadzi badania na światowym poziomie (zobacz nasze ostatnie publikacje w najlepszych czasopismach medycznych) w zakresie syntezy i oceny dowodów naukowych w wielu dyscyplinach (szczególnie nauki medyczne i o zdrowiu, zdrowie psychiczne). Idealny kandydat posiada praktyczną wiedzę na temat przeglądów systematycznych i metaanaliz oraz jest gotowy do poznawania najnowszych metod w tej dziedzinie (np. oceny ryzyka stronniczości, konfliktu interesów, wyzwań specyficznych dla badań klinicznych w zaniedbanych dziedzinach). Spodziewamy się wysokiego poziomu zaangażowania i wkładu w realizowane projekty w ramach Centrum. Zatrudnieni naukowcy będą również zachęcani do opracowania lub kontynuowania własnego programu badań. Oczekujemy również, że będą ubiegać się o dodatkowe fundusze. Codzienne kluczowe zadania badawcze dla tego stanowisk odpowiadają etapom procesu syntezy dowodów naukowych i obejmują: przeszukiwanie literatury naukowej, selekcję badań, ekstrakcję danych, ocenę danych i jakości badań, analizę danych i pisanie rękopisów badawczych do publikacji. Jest to stanowisko badawcze, bez obowiązków dydaktycznych. Przyjmujemy zgłoszenia od kandydatów z doktoratem z dyscyplin pokrewnych medycynie opartej na dowodach naukowych, w szczególności, ale nie ograniczając się do: statystyki, epidemiologii, zdrowia publicznego, praktyki opartej na dowodach naukowych (np. położnictwa, fizjoterapii, innych zawodów medycznych), metod badawczych, syntezy dowodów, psychologii, medycyny, zdrowia psychicznego, żywienia, itp. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie w najwyższej stawce dopuszczonej przez NCN dla stanowisk post-doc. Dodatkowo oferujemy doskonałe możliwości rozwoju naukowego, w tym mentoring, w pełni refundowany udział w konferencjach naukowych, kursach specjalistycznych oraz udział w dużej międzynarodowej sieci współpracowników z czołowych instytucji naukowych na całym świecie. W przypadku nieformalnych pytań dotyczących oferty zatrudnienia prosimy o kontakt z dr Helferem pod adresem [email protected]. Data rozpoczęcia pracy naukowej jest oczekiwana jak najszybciej po wygaśnięciu tego ogłoszenia (do ustalenia). Centrum Meta-Badań mieści się w centrum Wrocławia przy ulicy Szajnochy 7/9.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu Inkubatora Doskonałości Naukowej – Centrum Meta Badań.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Asystent

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Nauk Biologicznych
 • Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczna
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-08-29
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-15

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Biologicznych Konkurs numer 119.2023.ZEBOŚ.WNB.AW z dnia 29.08.2023 r. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Stanowisko: asystent Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne dyscyplinie/dyscyplinach: nauki biologiczne – ekologia w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze Liczba etatów: 1 Wymiar etatu: pełny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin składania dokumentów: 15 października 2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 grudnia 2023 r. Okres zatrudnienia: 12 miesięcy

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk biologicznych lub doktorant szkoły doktorskiej po pozytywnej ocenie śródokresowej.
 • Doświadczenie w pracy badawczej z zakresu ekologii i biogeochemii roślin, zwłaszcza ekosystemów ekstremalnych, np. torfowiskowych, górskich, polarnych i geotermalnych.
 • Znajomość metod badawczych stosowanych w ekologii (zwłaszcza technik analiz elementarnych, np. CHNS, AAS, prowadzenia badań terenowych i laboratoryjnych), metod statystycznego opracowania wyników badań (na poziomie podstawowym i wielowymiarowym) oraz technik przygotowania publikacji naukowych.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych i terenowych w szkole wyższej.
 • Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, prezentacjami wyników badań na konferencjach naukowych oraz stypendiami.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Obowiązki:

 • W obszarze badawczym: Prowadzenie badań z zakresu ekologii roślin, zwłaszcza biogeochemii siedlisk ekstremalnych (górskich i polarnych). Śledzenie najnowszych publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Przygotowywanie publikacji naukowych. Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu ekologii. Nadzór na wolontariuszami i studentami prowadzącymi prace badawcze w zakładzie.
 • W obszarze organizacyjnym: Działalność na rzecz upowszechniania nauki, np. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Fascination of Plants Day oraz Nocy Biologów. Opieka nad praktykantami i studentami prac dyplomowych. Udział w tworzeniu nowych przedmiotów i programów studiów.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Biotechnologii
 • Rodzaj stanowiska: badawcza
 • Typ zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-08-11
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-11-10

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Bioinformatyki i Genomiki na Wydziale Biotechnologii Konkurs numer 115.2023.NCN.ZBG.WB.AH z dnia 11.08.2023 r. Jednostka organizacyjna: Wydział Biotechnologii Stanowisko: adiunkt Rodzaj stanowiska: badawcze Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne lub pokrewne w zakresie bioinformatyki, genomiki, biochemii, biotechnologii, inżynierii biomedycznej Liczba etatów: 1 Termin składania dokumentów: 10.11.2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2023 r. lub do ustalenia Okres zatrudnienia: czas określony, 1 rok z możliwością przedłużenia do 2 lat Wymiar etatu: pełny Wynagrodzenie: 7296 -7608 brutto PLN /miesiąc Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: [email protected], wpisując temat wiadomości: „adiunkt.115.NCN.ZBG.WB”.

Oczekiwania:

 • Stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 • Doświadczenie w pracy w laboratoryjnej nad materiałem genetycznym i/lub bioinformatycznej analizie danych uzyskanych po sekwencjonowaniu.
 • Mile widziane doświadczenie w analizach antycznego lub kopalnego DNA (ancient DNA).
 • Merytoryczna wiedza z zakresu genomiki i bioinformatyki.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury naukowej.
 • Doświadczenie badawcze potwierdzone udziałem w konferencjach i autorstwem/współautorstwem w publikacjach.
 • Umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole.
 • Rzetelność, skrupulatność, pracowitość i odpowiedzialność za powierzone prace.

Obowiązki:

 • Cel projektu: Celem projektu jest zbadanie zróżnicowania i ewolucji wymarłych i współczesnych form suhaka (Saiga) w oparciu o analizy genetyczne (https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=486057). Typ konkursu: NCN OPUS19 – NZ8 .
 • W obszarze badawczym
 • Planowanie i prowadzenie powierzonych badań i analiz genomów.
 • Przedstawianie osiągnięć na seminariach i konferencjach, pisanie publikacji naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: brak, ze względu na badawczy charakter etatu.
 • W obszarze organizacyjnym
 • Prezentowanie wyników na seminariach i konferencjach.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych projektu.
 • Wspieranie doktorantów i uczestników studiów magisterskich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Oferty pracy - Uniwersytet Wrocławski: Adiunkt badawczy 2 (post-doc 2) w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Biotechnologii

 • Lokalizacja: Wrocław
 • Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział: Wydział Biotechnologii
 • Typ zatrudnienia: umowa o pracę
 • Ogłoszenie dodano: 2023-06-20
 • Ogłoszenie wygasa: 2023-10-31

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta 2 (post-doc 2) w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Biotechnologii. Konkurs nr 92.2023.ZB.WB.AH z dnia 20 czerwca 2023 r. Jednostka organizacyjna: Zakład Biofizyki, Wydział Biotechnologii Stanowisko: adiunkt Liczba stanowisk: 1 Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcza W dyscyplinie: nauki biologiczne, medyczne lub pokrewne w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej W dziedzinie: nauk ścisłych i przyrodniczych/ nauk medycznych i nauk o zdrowiu Termin składania dokumentów: 31 października 2023 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 listopada 2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: grudzień 2023 r. Okres zatrudnienia: czas określony do 38 miesięcy Wymiar etatu: pełny Wynagrodzenie: 7296 -7608 brutto Zatrudnienie w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2020/37/B/NZ3/0086)

Oczekiwania:

 • Stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewny w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedyczne/ nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej jedna pierwszoautorska publikacja eksperymentalna w międzynarodowym czasopiśmie z IF powyżej 3).
 • Zainteresowania naukowe i znajomość technik związana z biochemią, biologią molekularną i komórkową.
 • Doświadczenie w pracy eksperymentalnej oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych i pisaniu projektów.
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, komunikatywność.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
 • Preferowane będą osoby mające doświadczenie w pracy z technikami analizy stresu ER, microRNA, WB oraz NGS.

Obowiązki:

 • Prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników, przygotowywanie raportów.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych.
 • Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych projektu.
 • Wspieranie doktorantów i uczestników studiów magisterskich.

Więcej informacji o ofercie pracy znajduje się na stronie: bazaogloszen.nauka.gov.pl

Książki, które mogą Cię zainteresować

Materiały promocyjne partnera
Okazje

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji
Dodaj ogłoszenie