Matura próbna 2023/2024 z CKE za nami. W tych terminach odbyły się testy z polskiego, matematyki i angielskiego. Zobacz arkusze i odpowiedzi

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Sprawdź arkusze i odpowiedzi
Sprawdź arkusze i odpowiedzi fot. Wojciech matusik / Polska Press
W tym roku matury próbne organizowane przez CKE odbyły się w terminie 6-8 grudnia. W naszym serwisie na bieżąco zamieszczaliśmy arkusze z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego wraz z proponowanymi odpowiedziami. Testy diagnostyczne przygotowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, można więc spodziewać się, że forma i zadania zawarte w arkuszach będą podobne do tych, z którymi uczniowie zmierzą się w maju 2024 roku.

Spis treści

Próbne matury 2024. CKE podało harmonogram

W minionym roku szkolnym odbyły się dwie tury matur próbnych. Z testami diagnostycznymi uczniowie zmierzyli się w terminach 28-30 września 2022 i 12-22 grudnia 2022. Maturzyści mieli szansę na sprawdzenie swoich umiejętności przed majowym egzaminem w nowej formule.

Próbna matura z CKE w roku szkolnym 2023/2024 odbyła się w terminie 6-8 grudnia. Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie informacje na temat testów diagnostycznych. Zostały one przeprowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:

Matura próbna z języka angielskiego. Najłatwiejszy egzamin?

Ostatniego dnia egzaminów (8 grudnia) uczniowie napisali maturę próbną z języka angielskiego lub innego języka obcego nowożytnego. Maturzyści zgodnie przyznali, że był to najłatwiejszy egzamin.

Która matura próbna z CKE była najtrudniejsza?

 1. 0.00%
 2. 0.00%
 3. 0.00%

Matura próbna z matematyki. Jak uczniowie poradzili sobie z królową nauk?

7 grudnia odbyła się próbna matura z matematyki z CKE. Maturzyści chętnie dzielili się opiniami w internecie na temat poziomu trudności tego egzaminu. Tak jak niemal co roku uczniowie oceniali ten egzamin jako jeden z trudniejszych.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura próbna z matematyki z CKE?

Matura próbna z języka polskiego w grudniu 2023

6 grudnia uczniowie zmierzyli się z pierwszą próbną maturą – egzaminem z języka polskiego. Tematy wypracowań, które pojawiły się w arkuszu, dotyczyły niebezpieczeństwa idealizowania rzeczywistości oraz wierności tradycji a szukaniu nowych dróg. Opinie maturzystów na temat matury próbnej z polskiego są zróżnicowane. Sporo osób podkreśla, że tematy rozprawek nie należały do najłatwiejszych.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura próbna z języka polskiego z CKE?

Kiedy odpowiedzi od CKE?

CKE przekazała także, że zasady oceniania rozwiązań będą dostępne 11 grudnia (w przypadku języka polskiego), 12 grudnia (w przypadku matematyki) i 13 grudnia (w przypadku języków obcych nowożytnych). W zamieszczonym komunikacie zaznaczono, że przeprowadzanie testów diagnostycznych jest dobrowolne.

Należy również mieć świadomość, że zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań egzaminacyjnych, zatem przed przeprowadzeniem diagnozy wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji – zaznaczono.

W tym roku nie będzie próbnych matur z CKE na poziomie rozszerzonym, tak jak to było w roku ubiegłym.

Kiedy są próbne matury? Egzaminy z wydawnictwami

Matury próbne organizowane są także przez poszczególne wydawnictwa. Szkoły mogą w nich wziąć udział, jeśli się zgłoszą. W tych terminach odbyły i odbywać się będą testy diagnostyczne:

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu znajdują się na stronach wydawnictw.

Czy za maturę próbną można postawić ocenę?

Warto przypomnieć, że testy diagnostyczne – zwane maturami próbnymi – powinny być dla uczniów okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, a dla nauczyciela informacją, nad czym jeszcze trzeba popracować z klasą i z danym uczniem.

Jak podkreśla CKE, przeprowadzanie testów diagnostycznych ma dwa cele: informacyjny (umożliwia uczniom pracę z arkuszem, w czasie do tego przeznaczonym) oraz diagnostyczny (zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które uczeń już opanował oraz tych, które wymagają jeszcze doskonalenia). CKE nie rekomenduje stawiania ocen za matury próbne.

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia. Niezbędne jest przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy – czytamy w komunikacie.

Co zrobić, jak nie mogę wziąć udziału w maturach próbnych?

Uczniowie, którzy z różnych względów nie mogli wziąć udziału w próbnych maturach, mogli rozwiązać arkusze w domu. CKE wszystkie materiały udostępniło na ich stronie oraz na stronach OKE danego dnia, gdy odbywała się matura z konkretnego przedmiotu.

Harmonogram matur 2024. Te terminy warto znać

W tym roku egzamin dojrzałości standardowo został zaplanowany na maj. Oto szczegółowy harmonogram matur 2024:
7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Dodatkowy termin matur to 3-17 czerwca 2023, a wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 roku.

FAQ – próbna matura z CKE 2023/2024

Najważniejsze informacje na temat próbnej matury organizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Sprawdź, kiedy są egzaminy, ile trwają i czy próbna matura jest obowiązkowa.

Kiedy jest próbna matura z CKE?

Próbna matura odbędzie się w następujących dniach:

 • 6 grudnia 2023 (środa), godz. 9:00 – język polski na poziomie podstawowym;
 • 7 grudnia 2023 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka na poziomie podstawowym;
 • 8 grudnia 2023 (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, a więc język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski.

Ile trwa próbna matura?

Matura próbna w roku szkolnym 2023/2024 trwa w zależności od przedmiotu:

 • 240 minut – w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym;
 • 180 minut – jeżeli chodzi o egzamin z matematyki na poziomie podstawowym;
 • 120 minut – w przypadku egzaminu z języka angielskiego (lub innego języka obcego nowożytnego) na poziomie podstawowym.

Kiedy pojawią się arkusze CKE testów diagnostycznych?

Arkusze CKE matury próbnej pojawią się w momencie, gdy uczniowie zaczną pisać egzamin. CKE podjęło taką decyzję, by umożliwić wszystkim maturzystom (także tym, którzy z różnych powodów nie przystępują do testów diagnostycznych w szkole) sprawdzenie się na egzaminie.

Arkusze egzaminacyjne będą więc dostępne w zależności od egzaminu:

 • w środę (6 grudnia ok. godz. 9.00) – arkusz z języka polskiego;
 • we czwartek (7 grudnia ok. godz. 9.00) – arkusz z matematyki;
 • w piątek (8 grudnia ok. godz. 9.00) – arkusz z języka angielskiego.

Czy można wystawiać oceny z egzaminu próbnego?

Jak przekazało CKE w komunikacie: Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia.

Kto sprawdza matury próbne?

Arkusze egzaminacyjne z próbnej matury sprawdzają nauczyciele ze szkoły, w której odbywa się egzamin. Prace są sprawdzane według klucza opracowanego przez CKE. Na maturze właściwej arkusze oceniać będą nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora, a dane uczniów będą zakodowane.

Kiedy pojawią się zasady oceniania zadań na maturze próbnej?

Jak przekazano zasady oceniania rozwiązań zadań w pierwszej wersji zostaną opublikowane na stronach CKE i poszczególnych OKE odpowiednio:

 • 11 grudnia 2023 ok. godz. 12.00 – w przypadku matury próbnej z języka polskiego;
 • 12 grudnia 2023 ok. godz. 12.00 – w przypadku matury próbnej z matematyki;
 • 13 grudnia 2023 ok. godz. 12.00  – w przypadku matury próbnej z języka obcego.

Czy próbna matura jest obowiązkowa?

Do próbnej matury przystępują chętne szkoły. Testowy egzamin, na podstawie materiałów CKE (arkusze egzaminacyjne) organizuje dyrekcja placówki. Uczestnictwo w próbnej maturze nie jest obowiązkowe, ale pozwala sprawdzić poziom wiedzy przed właściwym egzaminem dojrzałości.

od 7 lat
Wideo

Najwięksi przegrani wyborów do Europarlamentu 2024

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji