Matura z biologii 2024 za nami. Co pojawiło się na egzaminie? Informacje o arkuszach maturalnych z biologii i wymaganiach

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Ile trwa matura z biologii? Co trzeba umieć na egzamin? Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat.
Ile trwa matura z biologii? Co trzeba umieć na egzamin? Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat. Fot. Wojciech Wojtkielewicz
Matura z biologii na poziomie rozszerzonym w 2024 roku została zaplanowana na wtorek, 14 maja. Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 180 minut. W arkuszu znajduje się ok. 20-25 zadań. Jak wygląda matura z biologii? Co zostało usunięte z wymagań? W tym tekście znajdziesz najważniejsze informacje o egzaminie: arkusze maturalne, odpowiedzi i wymagania egzaminacyjne.

Spis treści

Odpowiedzi i arkusz do matury z biologii 2024

Biologia jest piątym najczęściej wybieranym rozszerzeniem w 2024 roku. Jak przekazało CKE do egzaminu przystępuje 43 476 osób, czyli 16,5 proc. tegorocznych absolwentów. Osoby, które zdają tę maturę, chcą po wyjściu z sali egzaminacyjnej sprawdzić proponowane rozwiązania. Jesteś jedną z nich?

Arkusz i odpowiedzi do matury z biologii 2024 zamieściliśmy w tym materiale po godz. 14.00.

Odpowiedzi i arkusz do matury z biologii opublikujemy w tym tekście 14 maja po godz. 14.00.

Matura z biologii 2024. Arkusz CKE i odpowiedzi z poziomu ro...

Kiedy jest matura z biologii 2024?

Matura z biologii została zaplanowana na 14 maja o godz. 9.00. Uczniowie na napisanie egzaminu mieli 180 minut, a więc 3 godziny. Przypominamy, że w 2024 roku podobnie jak w roku ubiegłym egzamin maturalny oparty jest na wymaganiach egzaminacyjnych, a nie na podstawie programowej. W związku z tym przygotowując się do egzaminu, warto było czytać Informator łącznie z Aneksem 2023 i 2024.

Wymaganie egzaminacyjne na maturę z biologii w 2024 roku. Co będzie na egzaminie?

Na egzamin z biologii trzeba być dobrze zaznajomionym z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w Aneksie do Informatora. Jest on zamieszczony na stronie CKE. Mowa więc o zagadnieniach z następujących działów:

 • Chemizm życia,
 • Komórka,
 • Energia i metabolizm,
 • Podziały komórkowe,
 • Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów,
 • Bakterie,
 • Grzyby,
 • Protisty,
 • Różnorodność roślin,
 • Różnorodność zwierząt,
 • Funkcjonowanie zwierząt,
 • Wirusy – pasożyty molekularne,
 • Ekspresja informacji genetycznej,
 • Genetyka klasyczna,
 • Biotechnologia. Podstawy inżynierii genetycznej,
 • Ewolucja,
 • Ekologia,
 • Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona.

Zmiany na egzaminie z biologii. Co usunięto?

W związku z tym, że egzamin jest oparty nie na podstawie programowej, ale na wymaganiach egzaminacyjnych, z niektórych treści maturzyści są zwolnieni. Z wymagań maturalnych wykreślono m.in. wyjaśnianie różnić między archeowcami i bakteriami, porównywanie na podstawie schematów cykli życiowych grzybów, tematy dotyczące roślin pierwotnych wodnych, a także przedstawianie tendencji zmian w budowie mózgu kręgowców.

Wiele wymagań zostało uproszczonych. Na przykład maturzyści muszą znać czynności życiowe grzybów (odżywianie, rozmnażanie i oddychanie), ale nie obowiązuje ich już na maturze wiedza z planowania i przeprowadzania doświadczenia wykazującego, że drożdże przeprowadzają fermentację alkoholową.

Warto dobrze zapoznać się z Informatorem o egzaminie maturalnym z biologii od roku szkolnego 2022/2023, ale czytać go łącznie z Aneksem. W tym drugim dokumencie wypisane są zadania, które nie obowiązują na maturze w 2024 roku.

Jak wygląda arkusz maturalny z biologii? Ile jest zadań?

W arkuszu maturalnym z biologii jest ok. 20-25 zadań (w tym ok. 6-8 zadań zamkniętych i 14-17 otwartych). Łącznie za w pełni poprawne rozwiązanie poleceń można otrzymać maksymalnie 60 punktów.

Typy zadań, których możemy spodziewać się na maturze z biologii to:

 • zadania wyboru wielokrotnego;
 • zadania typu prawda-fałsz;
 • zadania na dobieranie;
 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami;
 • zadania krótkiej odpowiedzi wymagające napisania krótkiego tekstu.

Co można wnieść na maturę z biologii?

Na maturę każdy uczeń powinien zabrać ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem oraz dowód osobisty. Ponadto na egzaminie z biologii uczniowie mogą korzystać także z następujących pomocy:

 • linijki;
 • kalkulatora prostego;
 • Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (kartę ze wzorami zapewnia szkoła).

Co na pewno będzie na maturze z biologii? Jak się przygotować?

Przygotowując się do matury z biologii, warto rozwiązywać arkusze, szczególnie te udostępniane przez CKE, a więc np.:

Ponadto dobrym pomysłem jest poznanie pewniaków egzaminacyjnych, czyli zadań, które niemal co roku pojawiają się w arkuszu. Mowa tu więc o m.in. o krzyżówkach genetycznych (a także szczegółowym powtórzeniu wszystkich zagadnień z genetyki), budowie cząsteczek i komórek oraz fizjologii roślin.

Matura z biologii 2023. Uczniowie zdawali w dwóch formułach. Tu znajdziecie arkusz i odpowiedzi do egzaminu, który odbył się 11 maja.

Matura 2023 – biologia poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE i...

Wielu maturzystów zastanawia się, jak dobrze zdać maturę z biologii. W przygotowaniach warto skorzystać z filmików zamieszczanych na kanale Aniodbiologii. Materiały te opracowane są przez nauczycielkę biologii – Anię Kazimierczuk.

Wyniki matury z biologii

Uczniowie zastanawiają się, kiedy będą wyniki matury z biologii. Przypominamy, że maturzyści poznają rezultaty swoich prac 9 lipca 2024 roku niezależnie od tego, czy pisali maturę w terminie głównym, czy dodatkowym. Wtedy również ogłoszone zostaną wyniki dla osób, które pisały egzamin z biologii, jednak w przypadku rozszerzeń nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Kiedy matury w 2024 roku? Sprawdź harmonogram

Egzaminy maturalne, które odbędą się w kolejnych dniach to:

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj
StrefaEdukacji.pl
!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji