Matura rozszerzona z angielskiego 2024 za nami. Najważniejsze informacje. Co było arkuszu egzaminacyjnym? Jakie są odpowiedzi do zadań?

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Wideo
od 7 lat
Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się 13 maja o godz. 9.00 i trwała do godz. 11.30. To najczęściej wybierany egzamin dodatkowy na maturze. Zdawało go 183 688 osób, czyli 69,8 proc. absolwentów. W tym tekście zamieściliśmy najważniejsze informacje o maturze rozszerzonej z angielskiego: czas trwania, wymagania egzaminacyjne i terminy. Arkusz CKE i opublikowaliśmy w naszym serwisie tego samego dnia, w którym odbył się egzamin, po godz. 14.00. Odpowiedzi pojawiają się na bieżąco.

Spis treści

Arkusz i odpowiedzi do matury z rozszerzonej z angielskiego 2024

Maturzyści po wyjściu z sali próbują przypomnieć sobie treść zadań, aby sprawdzić swoje odpowiedzi i otrzymać przybliżony wynik z matury. Niżej znajdziecie dzisiejszy arkusz maturalny z języka angielskiego 2024 i proponowane odpowiedzi do zadań. Zobacz, jak Tobie poszła rozszerzona matura z angielskiego:

Arkusz i odpowiedzi do matury rozszerzonej z języka angielskiego 2024.

Matura 2024 język angielski – poziom rozszerzony. Mamy odpow...

Arkusz matury rozszerzonej z angielskiego zamieściliśmy powyżej po godz. 14.00. Proponowane odpowiedzi pojawiają się na bieżąco.

Matura rozszerzona z angielskiego za nami

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się 13 maja 2024 o godz. 9.00 (również dla maturzystów zdających poziom dwujęzyczny). Uczniowie piszący rozszerzenie zakończyli o godz. 11.30. Osoby przystępujące do egzaminu dwujęzycznego o 12.00.

egzamin
Najważniejsze informacje o maturze rozszerzonej z angielskiego 2024: wymagania, porady ekspertów, czas trwania egzaminu.
Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

Znamy już opinie zdających o maturze rozszerzonej z angielskiego. Wiele osób podkreśla, że egzamin nie należał do najłatwiejszych.

Trwa głosowanie...

Matura z języka angielskiego: poziom rozszerzony. Jak Ci poszło na egzaminie?

Kiedy inne egzaminy?

Przypomnijmy, że egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbył się 9 maja. Język angielski cieszy się największym zainteresowaniem wśród uczniów jako język obcy na maturze, a także jako przedmiot dodatkowy. Na końcu artykułu zamieściliśmy pełny harmonogram matur, obejmujący terminy egzaminów z innych języków obcych nowożytnych.

Jak wygląda matura rozszerzona z angielskiego 2024 i ile trwa?

Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym została zaplanowana w godz. 9.00-11.30, trwa więc 2,5 godziny. Osoby, które piszą ten egzamin na poziomie dwujęzycznym mają 180 minut na rozwiązanie zadań. Uczniowie muszą zmierzyć się z zadaniami dotyczącymi rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, takimi, które sprawdzają znajomość środków językowych oraz napisaniem formy pisemnej (rozprawka/artykuł/list formalny).

Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć na tym egzaminie, wynosi 60. Przypominamy, że w 2024 roku w przypadku przedmiotów na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje tzw. próg zdawalności. Wystarczy przystąpić do takiego egzaminu.

Wymagania na maturze rozszerzonej z angielskiego od CKE

Wśród ogólnych wymagań na maturze rozszerzonej z angielskiego znalazły się:

 • znajomości środków językowych,
 • rozumienia wypowiedzi,
 • tworzenia wypowiedzi,
 • reagowanie na wypowiedź.
 • przetwarzania wypowiedzi.

W Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego w formule 2023 (na lata: 2022/2023 i 2023/2024) znajdziemy tez szczegółowe wymagania. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

 • posługiwanie się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie tematów: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport i zdrowie, nauka, technika, świat przyrody, państwo oraz społeczeństwo;
 • rozumienie różnorodnych złożonych wypowiedzi ustnych wypowiadanych w naturalnym tempie;
 • rozumienie różnorodnych wypowiedzi pisemnych oraz tworzenie w miarę złożonych, spójnych i logicznych, płynnych wypowiedzi ustnych oraz pisemnych;
 • umiejętność tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej (list formalny, rozprawka lub artykuł).

Formy pisemne na maturze rozszerzonej z angielskiego

Zadaniem, za które można otrzymać największą liczbę punktów, (ok. 13 punktów) jest to, które polega na stworzeniu wypowiedzi pisemnej: rozprawki, listu formalnego lub artykułu. W zeszłym roku maturzyści musieli napisać:

 • rozprawkę na temat dobrych i złych stron zjawiska, jakim jest branie udziału w reklamach przez znane osoby (sportowców i aktorów);
 • artykuł na temat wizji świata za 30 lat.

Jak informuje CKE, praca pisemna na maturze rozszerzonej z języka angielskiego powinna mieć charakter argumentacyjny z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.

Przygotowania do matury z angielskiego

W przygotowaniach do matury rozszerzonej z języka angielskiego w 2024 roku, maturzystom mogło pomóc rozwiązywanie zadań, które znalazły się w arkuszach próbnych i w arkuszu z zeszłego roku:

Matura rozszerzona z angielskiego 2023. Ten przedmiot wybrało 76,6 proc. licealistów.

Matura 2023: język angielski – poziom rozszerzony. Mamy arku...

Warto było wziąć pod uwagę rady ekspertów. Po przeanalizowaniu najczęściej popełnianych przez uczniów błędów w trakcie testów diagnostycznych egzaminatorzy przygotowali porady dla maturzystów.

Jak dobrze zdać maturę rozszerzoną z angielskiego? Porady ekspertki

Cennych wskazówek przed maturą rozszerzoną z angielskiego udzieliła nam także Elżbieta Deja Główny Metodyk Tutlo Teens & Adults w Tutlo, szkole języka angielskiego online, lektorka języka angielskiego z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Warto się z nimi zapoznać:

 • Czytaj polecenia, podkreślaj słowa kluczowe. Nie zawsze zadania są tak trudne, jak Ci się wydaje, nie przekombinuj z ich trudnością!
 • W zadaniach otwartych na uzupełnianie luk/ transformację/ gramatykalizację pamiętaj o limicie słów - mają one na celu wymóc na Tobie użycie wymaganej struktury, jeśli przekroczysz ten limit, nie uzyskasz żadnego punktu. Pamiętaj o pełnej poprawności zapisu.
 • Pisząc, pamiętaj o strukturze i proporcjach wypowiedzi. Nie będzie czasu na napisanie całego tekstu w brudnopisie i przepisanie go. Zapisz schemat wypowiedzi, słowa/ struktury, których chcesz użyć. Pamiętaj też o podziale tekstu na akapity.
 • Licz słowa, są one kluczowe, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów we wszystkich kategoriach wypowiedzi pisemnej - zmieść się w granicach. Najgorsze, co możesz zrobić to napisać zbyt dużo słów i później je skreślać w pośpiechu.
 • W rozprawce pamiętaj o tezie z wstępu i odpowiedniej liczbie - takiej samej za i przeciw. Wyuczenie się zwrotów typowych dla rozprawki, sprawi, że 30% tekstu, a także odpowiedni format masz gotowy.
 • Nie używaj zwrotów potocznych w wypowiedziach pisemnych ani form skróconych - możesz w ten sposób stracić punkty za nieodpowiedni styl.
 • Tam gdzie to możliwe - w rozprawce, liście formalnym, stosuj formy bezosobowe, stronę bierną - nadadzą one Twoim tekstom wymaganego styl.
 • Pamiętaj o zatytułowaniu artykułu - to najprostszy trik, by nie stracić cennego punktu.
 • Jeśli masz czas, odetchnij i przeczytaj zadania jeszcze raz, zwłaszcza te, które nastręczały Ci trudności.
 • Powtórz wszystkie formy pisemne: list formalny, rozprawkę, artykuł, które mogą wystąpić na maturze i zapamiętaj kluczowe kwestie odnośnie ich oceniania.

Harmonogram matur 2024

Sprawdź terminy wszystkich matur, które są jeszcze przed nami:
13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym, będą mogli zdać je w terminie dodatkowym od 3 do 17 czerwca. Ogłoszenie wyników matur 2024 zaplanowane zostało na 9 lipca. Z kolei matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 20 sierpnia o godz. 9.00 (egzaminy pisemne) i 21 sierpnia (egzaminy ustne).

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji