Matura 2024. Arkusze CKE i odpowiedzi. Sprawdź, jak poszły ci egzaminy

Magdalena Konczal
Sprawdź najważniejsze informacje o egzaminie dojrzałości. W tym tekście w dniu konkretnych egzaminów zamieścimy odnośniki do arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi.
Sprawdź najważniejsze informacje o egzaminie dojrzałości. W tym tekście w dniu konkretnych egzaminów zamieścimy odnośniki do arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi. Adam Jastrzebowski/ Polska Press
Matura w 2024 roku odbywa się w terminie 7-25 maja. Arkusze CKE i odpowiedzi do zadań z przedmiotów podstawowych i rozszerzonych pisemnych zamieszczamy na bieżąco w tym tekście. Uczniowie mają już za sobą egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego, a także część rozszerzeń, m.in. WOS i angielski.

Spis treści

Arkusze i odpowiedzi do matur rozszerzonych 2024

Na łamach Strefy Edukacji na bieżąco publikujemy także arkusze CKE i odpowiedzi do matur na poziomie rozszerzonym. Znajdziecie je w zakładce „arkusze CKE”.

Arkusz i odpowiedzi do matury z matematyki również zamieścimy w powyższej zakładce 15 maja po godz. 14.00.

Matura 2024: arkusze i odpowiedzi – poziom podstawowy

Egzamin dojrzałości w tym roku rozpoczął się 7 maja i potrwa do 25 maja.

Arkusze są publikowane na bieżąco na stronie CKE o godz. 14.00 (w przypadku egzaminu, który rozpoczął się o godz. 9.00) oraz o godz. 19.00 (jeśli egzamin rozpoczynał się o godz. 14.00).

Egzaminy rozpoczęły się maturą z polskiego. Uczniowie na napisanie egzaminu mieli 240 minut. Sprawdź arkusz CKE i proponowane odpowiedzi do zadań:

Matura z języka polskiego 2024 rozpoczęła się o 9. Jakie tematy i zadania pojawiły się w arkuszu? Publikujemy arkusz CKE i odpowiedzi do zadań

Matura 2024 język polski – odpowiedzi i arkusz CKE na poziom...

Drugiego dnia egzaminacyjnego maturzyści zmierzyli się z królową nauk. Jaki wynik uzyskali na maturze z matematyki, dowiedzą się 9 lipca, jednak już teraz można sprawdzić proponowane odpowiedzi do zadań i porównać je ze swoimi rozwiązaniami:

W tym tekście 8 maja 2024 roku po godz. 14.00 zamieściliśmy arkusz matury z matematyki na poziomie podstawowym. Na bieżąco pojawiają się proponowane odpowiedzi do zadań.

Matura 2024: matematyka. Odpowiedzi i arkusz CKE, poziom pod...

Trzecim obowiązkowym egzaminem był ten z języka obcego. Najwięcej osób zdecydowało się zdawać (tak jak co roku) maturę z języka angielskiego. Arkusz i odpowiedzi do tego egzaminu opublikowaliśmy w naszym serwisie tego samego dnia, w którym odbył się egzamin:

Matura 2024: Język angielski. Odpowiedzi i arkusz CKE z pozi...

Sporo osób zdawało także maturę z niemieckiego. Z myślą o nich nasi eksperci również opracowali odpowiedzi do zadań:

Arkusz i odpowiedzi - matura z niemieckiego

Matura 2024: niemiecki na poziomie podstawowym. Arkusz i odp...

Kiedy są pisemne matury 2024? Zobacz pełen harmonogram

Zobacz pełen harmonogram matur pisemnych w 2024 roku:
7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Terminy matur ustnych 2024

W tym roku uczniowie przystępują także do matur ustnych. Przypominamy, że egzaminy są przeprowadzane zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Przed maturą ustną z języka polskiego warto dobrze zapoznać się z listą pytań jawnych oraz opracować odpowiedzi do tych zagadnień. Przykładowe opracowania publikujemy także w naszym serwisie:

Wszystkich pytań obowiązujących na maturze 2024 jest 110.

Pytania jawne na maturę 2024 z języka polskiego. Lista i odp...

Z kolei przed maturą ustną z języka angielskiego lub innego języka obcego warto dobrze przyswoić sobie słownictwo z poszczególnych obszarów i przede wszystkim ćwiczyć konwersacje.

Matura w terminie dodatkowym

Uczniowie, którzy z ważnym przyczyn nie mogą wziąć udziału w terminie podstawowym, mają szansę napisać egzaminy w terminie dodatkowym. Został on zaplanowany na czerwiec. Harmonogram przedstawia się następująco:

3 czerwca 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy);

4 czerwca 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

5 czerwca 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – język angielski, język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki (poziom rozszerzony).

6 czerwca 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

7 czerwca 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

10 czerwca 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

11 czerwca 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – historia (poziom rozszerzony).

12 czerwca 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

13 czerwca 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

14 czerwca 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony);
 • godz. 14.00 – język polski, język kaszubski, język łemkowski (poziom rozszerzony).

17 czerwca 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

Kiedy wyniki matur 2024?

Wyniki matur 2024 zostaną ogłoszone 9 lipca. Wówczas uczniowie poznają indywidualne rezultaty swoich prac, przedstawione będą także ogólnopolskie wyniki matur. Tego samego dnia zdającym zostaną przekazane świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Matura w terminie poprawkowym 2024

Uczniowie, którym nie udało się zdać matury, będą mogli przystąpić do matury poprawkowej. Odbędzie się ona:

 • 20 sierpnia o godz. 9.00 – egzaminy pisemne;
 • 21 sierpnia – egzaminy ustne.

Osoby, które przystąpią do matury poprawkowej, wyniki poznają 10 września 2024 roku. Tego dnia przekazane zostaną także świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

[Tekst jest na bieżąco aktualizowany]

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji