Matura poprawkowa 2023 z języka polskiego. Zobacz arkusz CKE. Młodość, wolność i relacje międzyludzkie tematami wypracowań na maturze

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Magdalena Ignaciuk
Magdalena Ignaciuk
Najważniejsze informacje o maturze poprawkowej z polskiego 2023.
Najważniejsze informacje o maturze poprawkowej z polskiego 2023. Jakub Steinborn/ Polska Press/ zdjęcie ilustracyjne
Matura z języka polskiego w terminie poprawkowym odbyła się 22 sierpnia. Arkusz CKE opublikowaliśmy po 14 tego samego dnia dla obu formuł. Jak trzeba było się przygotować do matury poprawkowej z języka polskiego? Poznaj wymagania egzaminacyjne, typy zadań i lektury obowiązkowe na maturę 2023, a także dowiedz się, kiedy będą wyniki matury poprawkowej. Wyniki poprawkowych matur 2023 absolwenci szkół średnich otrzymają już jutro, 8 września.

Spis treści

Matura z polskiego – 22 sierpnia. Arkusz CKE

Przeklikaj galerię, aby zapoznać się z zadaniami matury poprawkowej dla formuły 2015 (stara matura) oraz 2023 (nowa matura).

Trwa głosowanie...

Jak ci poszła matura poprawkowa z języka polskiego?

Matura poprawkowa 2023 z języka polskiego. Najważniejsze informacje o egzaminie

Poprawkowa matura z języka polskiego – tak samo, jak z innych przedmiotów – odbyła się 22 sierpnia o godz. 9.00. Egzamin ten nie różni się od matury w terminie podstawowym. Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli:

Tak wyglądał arkusz i odpowiedzi z języka polskiego na maturze w maju:

Egzamin maturalny z języka polskiego 2023 za nami. Opublikowaliśmy arkusz CKE oraz odpowiedzi do zadań.

Matura 2023: Język polski – poziom podstawowy. Oto arkusz CK...

Aby zdać maturę poprawkową z polskiego, należy uzyskać przynajmniej 30 proc., a więc:

 • 18 punktów – na maturze w formule 2023 (za w pełni poprawnie rozwiązany arkusz można uzyskać 60 punktów);
 • 21 punktów – na maturze w formule 2015 (za w pełni poprawnie rozwiązany arkusz można uzyskać 70 punktów).

Tematy matury poprawkowej z języka polskiego 2023

Tematy wypracowań na maturze poprawkowej z polskiego 22 sierpnia 2023 roku:

Formuła 2015

Matura poprawkowa 2023 z języka polskiego. Zobacz arkusz CKE. Młodość, wolność i relacje międzyludzkie tematami wypracowań na maturze
Matura poprawkowa 2023 z języka polskiego. Zobacz arkusz CKE. Młodość, wolność i relacje międzyludzkie tematami wypracowań na maturze
Matura poprawkowa 2023 z języka polskiego. Zobacz arkusz CKE. Młodość, wolność i relacje międzyludzkie tematami wypracowań na maturze
Matura poprawkowa 2023 z języka polskiego. Zobacz arkusz CKE. Młodość, wolność i relacje międzyludzkie tematami wypracowań na maturze
Matura poprawkowa 2023 z języka polskiego. Zobacz arkusz CKE. Młodość, wolność i relacje międzyludzkie tematami wypracowań na maturze

Formuła 2023

Matura poprawkowa 2023 z języka polskiego. Zobacz arkusz CKE. Młodość, wolność i relacje międzyludzkie tematami wypracowań na maturze

Przypominamy jakie tematy występowały na majowej maturze:
Formuła 2015:

 • Jak niespodziewane okoliczności wpływają na człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów;
 • Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
 • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów (wiersz „Mogę” Ewy Lipskiej).

Formuła 2023:

 • Człowiek – istota pełna sprzeczności.
 • Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?

Kiedy wyniki matury poprawkowej 2023?

Uczniowie, którzy przystępują do matury poprawkowej z języka polskiego (lub z innego przedmiotu) wyniki egzaminu poznają 8 września 2023 roku, dzięki czemu będą mieli szansę wziąć udział w rekrutacji na studia.

Jak przygotować się do matury poprawkowej z polskiego w sierpniu 2023? Typy zadań

W przypadku sierpniowej matury z języka polskiego obowiązują te same wymagania co na egzaminie w maju. Jeśli zdajemy egzamin w formule 2023, składa się on z trzech części: język polski w użyciu, test historyczno-literacki, wypracowanie.

Przed sierpniową maturą z polskiego warto powtórzyć:

 • Lektury obowiązkowe na maturę (cała druga część, czyli test historycznoliteracki dotyczy tekstów literackich, warto więc dokładnie powtórzyć treść, problematykę i bohaterów);
 • Pisanie notatki syntetyzującej (to zadanie na pewno pojawi się na maturze, warto więc dobrze się do niego przygotować);
 • Środki językowe oraz ich funkcje;
 • Motywy i toposy literackie (szczególnie te uniwersalne, a więc biblijne i mitologiczne);
 • Czym jest kontekst i jak umiejętnie wprowadzać go w wypracowaniu;
 • Pisanie dłuższej wypowiedzi maturalnej.

Jeżeli chodzi o egzamin maturalny z polskiego w formule 2015, warto pamiętać, że w arkuszu CKE często pojawiają się następujące zadania:

 • Zadania typu prawda/fałsz najczęściej oparte na podanym tekście;
 • Na podstawie podanego fragmentu uczeń musi rozstrzygnąć, jaka to jest lektura obowiązkowa;
 • Streszczenie tekstu podanego w arkuszu;
 • Zadanie sprawdzające znajomość funkcji językowych;
 • Stworzenie dłuższej wypowiedzi pisemnej na jeden z wybranych tematów (uczeń ma do wyboru trzy tematy: jeden dotyczy lektury obowiązkowej, drugi oparty jest na fragmencie innego tekstu, a trzeci to interpretacja wiersza).
 • Przed egzaminem poprawkowym dobrym pomysłem będzie dokładne zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi ujętymi w Informatorze CKE, a także Aneksie do Informatora 2023.

Lektury obowiązkowe na maturę 2023. Te teksty trzeba znać przed poprawką

Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego z języka polskiego powinni dobrze znać treść lektur obowiązkowych na maturę.

W przypadku matury w formule 2023 są to:

 • Jan Parandowski – Mitologia, część I Grecja;
 • Sofokles – „Antygona”
 • Jan Kochanowski – „Odprawa posłów greckich”
 • William Szekspir – „Makbet”
 • Molier – „Skąpiec”
 • Adam Mickiewicz – „Konrad Wallenrod”
 • Adam Mickiewicz – „Dziady cz. III”
 • Juliusz Słowacki – „Kordian”
 • Bolesław Prus – „Lalka”
 • Eliza Orzeszkowa – „Gloria victis”
 • Henryk Sienkiewicz – „Potop”
 • Fiodor Dostojewski – „Zbrodnia i kara”
 • Stanisław Wyspiański – „Wesele”
 • Stefan Żeromski – „Przedwiośnie”
 • Tadeusz Borowski - opowiadania: „Proszę państwa do gazu”, „Ludzie, którzy szli”
 • Gustaw Herling-Grudziński – „Inny świat”
 • Hanna Krall – „Zdążyć przed Panem Bogiem”
 • Albert Camus „Dżuma”
 • George Orwell – „Rok 1984”
 • Sławomir Mrożek – „Tango”
 • Marek Nowakowski – „Raport o stanie wojennym” (wybrane opowiadanie)
 • Marek Nowakowski – „Górą Edek” (z tomu Prawo prerii)
 • Jacek Dukaj – „Katedra” (z tomu W kraju niewiernych)
 • Andrzej Stasiuk – „Miejsce” (z tomu Opowieści galicyjskie)
 • Olga Tokarczuk – „Profesor Andrews w Warszawie” (z tomu Gra na wielu bębenkach).

Lektury obowiązkowe i ich opracowania:

Sprawdź, jakie lektury obowiązują na maturze (poziom podstawowy i rozszerzony).

Lektury obowiązkowe na maturze 2024 – poziom podstawowy i ro...

Ponadto z zakresu szkoły podstawowej uczeń musi znać następujące pozycje:

 • Juliusz Słowacki – „Balladyna”
 • bajki Ignacego Krasickiego
 • Adam Mickiewicz – „Dziady” cz. II
 • Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz”

Lektury obowiązkowe na maturę w formule 2015 to:

 • „Bogurodzica”,
 • wybrane bajki – Ignacy Krasicki,
 • „Zemsta” – Aleksander Fredro,
 • wybrana powieść historyczna („Quo vadis”, „Krzyżacy” lub „Potop”) – Henryk Sienkiewicz
 • wybrane pieśni, treny i psalm – Jan Kochanowski,
 • „Dziady” część III – Adam Mickiewicz,
 • „Dziady” część II – Adam Mickiewicz,
 • „Pan Tadeusz” – Adam Mickiewicz,
 • „Lalka” – Bolesław Prus,
 • „Wesele” – Stanisław Wyspiański,
 • wybrane opowiadanie – Bruno Schulz,
 • „Ferdydurke” – Witold Gombrowicz,
 • wiersze wybranych poetów.
Matura poprawkowa 2023

Kiedy są egzaminy? Kto może do nich przystąpić? Kiedy ogłoszenie wyników matury poprawkowej? Jak sprawdzić wyniki sierpniowej matury? Oto najważniejsze informacje o poprawkowym egzaminie dojrzałości.

Jak sprawdzić wyniki matury poprawkowej?

Wyniki matury poprawkowej sprawdzamy dokładnie tak samo, jak wyniki matury w terminie głównym. Oto krótka instrukcja krok po kroku:

 1. Wchodzimy do systemu ZIU;
 2. W polach „login” i „hasło” wpisujemy dane przekazane nam przez dyrektora szkoły lub przedstawiciela placówki.
 3. Jeśli zapomnieliśmy hasła, możemy skorzystać z opcji „nie pamiętam hasła”. Wówczas na podany adres e-mail zostanie wysłane nowe hasło.
 4. Po zalogowaniu należy wybrać egzamin i kliknąć pole z jego nazwą, np. egzamin maturalny.
 5. Pokażą się procentowe wyniki egzaminu. Chcąc sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi, należy wybrać konkretny egzamin.

Kto może przystąpić do matury poprawkowej 2023?

Do matury poprawkowej mogą przystąpić osoby, które nie zdały jednego przedmiotu obowiązkowego na egzaminie dojrzałości. Trzeba też spełnić następujące warunki:

 • przystąpienie do wszystkich trzech egzaminów obowiązkowych;
 • przystąpienie do przynajmniej jednego egzaminu rozszerzonego;
 • żaden z powyższych egzaminów nie może zostać unieważniony.

Kiedy są wyniki matury poprawkowej 2023?

Wyniki matury poprawkowej pojawią się na indywidualnych kontach uczniów (na platformie ZIU) 8 września 2023 roku.

Ile punktów trzeba mieć, żeby zdać maturę poprawkową?

Matura jest zdana, gdy uczeń otrzyma co najmniej 30 proc., a więc:

 • w przypadku języka polskiego 18 punktów na maturze w formule 2023 i 21 punktów na maturze w formule 2015;
 • z matematyki 14 punktów (niezależnie od formuły);
 • z języka angielskiego 18 punktów w przypadku formuły 2023 i 15 punktów na maturze w formule 2015.

Kiedy jest matura poprawkowa 2023?

Matura poprawkowa odbędzie się w następujących terminach:

 • 21 sierpnia – matura ustna (godzinę ustala szkoła);
 • 22 sierpnia, godz. 9.00 – matura pisemna z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (lub innego języka obcego nowożytnego).
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Pierwszy trening polskich piłkarzy pod okiem 2500 kibiców

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaedukacji.pl Strefa Edukacji